หน้าแรก แท็ก นิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ

แท็ก: นิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันเถอะ : อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ทริปนี้ดูเอเซียจะพาไปเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานกันครับ  อย่างที่รู้กันดีนะครับว่า จังหวัดเพชรบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งหาดชะอำ ความสวยงามของทะเลที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนาเกลือ เสน่ห์ที่ไม่มีวันหมดจากวิถีชีวิตชาวอำเภอบ้านแหลม ป่าชายเลน อ่าวบางตะบูน วิถีชีวิตชาวประมงที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย  ทริปนี้ ต้องเป็นนักเที่ยวมีสาระเพราะนอกจากการท่องเที่ยว พักผ่อน ในวันเบาๆ เป็นการเที่ยวเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เพียงอย่างเดียว วันนี้...

นิทรรศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ไปกับดูเอเซียวันนี้เราไปเที่ยวชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กันที่ตึกถาวรวัตถุบริเวณสนามหลวง โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างอาคารถาวรวัตถุขึ้นเมื่อปลายรัชสมัย เพื่อใช้เป็นพระที่นั่งทรงธรรมในการพระเมรุมาศของพระองค์ ด้วยมีพระราชปรารภว่าการสร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่ใช้งานเพียงครั้งเดียวเป็นการสิ้นเปลือง จึงมีพระราชบัญชาให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบและเป็นแม่กองในการก่อสร้างเป็นตึกถาวรวัตถุ มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์  เมื่อสร้างเสร็จในรัชกาลที่ ๖ ได้พระราชทานเป็นที่ตั้งของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ต่อมาในรัชกาลที่ ๗ ได้ปรับปรุงเป็นหอพระสมุดวชิราวุธเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาหนังสือตัวพิมพ์ และใช้เป็นสถานที่ทำงานบางส่วนของกรมศิลปากรจนถึงปัจจุบัน ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว