หน้าแรก แท็ก ที่เที่ยวอุดร

แท็ก: ที่เที่ยวอุดร

งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง มรดกไทย มรดกของเรา 2554

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุดรธานีร่วมกับอำเภอหนองหาน เทศบาลตำบลบ้านเชียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ขึ้น  ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2554  ณ บริเวณเมืองมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี     “แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ลำดับที่ 359 จากองค์การยูเนสโก...

อัพเดทเรื่องเที่ยว