หน้าแรก แท็ก ทัวร์ต่างประเทศ

แท็ก: ทัวร์ต่างประเทศ

TAIWAN AMAZING ราคาสุดตะลึง

เดินทางโดยทรานส์เอเชียแอร์เวย์ หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจี่ย ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช็อปปิ้งซีเหมินติง-ดิวตี้ฟรี-อุทยานเย่หลิ่ว ราคาสุดตะลึง 19,900 บาท เดินทาง 21-24 สิงหาคม 2557  เท่านั้น 18.00                 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4   ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Trans Asia  Airways  เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ...

“รักแม่..ไปเที่ยวกับแม่นะ” กับโปรโมชั่น TAIWAN LOVE MOM 9-12 ส.ค.

ราคาเดียว  20,900.-บาท เท่านั้นจ้า จองด่วนค่ะ โดยสายการบิน  Trans Asia   4วัน3คืน เดินทาง 9-12 ส.ค. 2557 หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค ซีเหมินติง-Duty Free – อุทยานเย่หลิ่ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกค่ะTaiwan Love Mom 20900.-GE

อัพเดทเรื่องเที่ยว