หน้าแรก แท็ก ชาวเขา

แท็ก: ชาวเขา

ลอยกระทงสวรรค์ที่พระธาตุดอยกองมู

พาไปเที่ยวชมประเพณีลอยกระทงสวรรค์ที่พระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประเพณีอันดีงามและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างของเมืองสามหมอกที่มีแห่งเดียวในโลก  ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น ณ พระธาตุดอยกองมู แม่ฮ่องสอน ชมลอยกระทงสวรรค์  หนึ่งเดียวในโลก  ประเพณีอันดีงามนี้สืบทอดมายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2403 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เลยครับ  "พระธาตุดอยกองมู" เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและอยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอน  คนเมืองสามหมอกนี้ให้ความสำคัญกับพระธาตุดอยกองมูเป็นอย่างมาก  และงานลอยกระทงสวรรค์นี้ก็เป็นงานประจำปีที่ทุกๆคนมาเที่ยวกัน  และจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง  ช่วงเทศกาลลอยกระทงของไทยเรา  แต่เค้าจะจัดอยู่บนเขาเท่านั้นเอง  เนืองจากว่าเป็นกระทงสวรรค์  ใน...

ชมพระอาทิตย์ตก ดอยช้าง

หลายคนๆ คงเคยเที่ยวดูพระอาทิตย์ตกในหลายๆ ที่มาแล้ว ในทริปนี้ ดูเอเซียจะพาไปดูพระอาทิตย์ตก อีกที่หนึ่งซึ่งสวยไม่แพ้ที่อื่น คือ ที่บนยอดดอยช้างความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,700 เมตร แต่ผมก็ไม่ได้คงจะให้ดูพระอาทิตย์ตกอย่างเดียวแน่ เพราะผมก็ได้เก็บเรื่องราวระหว่างทาง และความเป็นมาของดอยช้างมาฝากกันอีกด้วย ระหว่างการเดินทางวันแรกของผม ที่เดินทางออกมาจากจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สรวย เพื่อขึ้นรถสองแถวประจำทางไปยังหมูบ้านห้วยไคร้ ระหว่างทางที่ได้นั่งรถสองแถวประจำทาง ขึ้นมายังจุดนัดพบที่ได้เหมารถสองแถวอีกคัน ก็จะได้พบกับชาวบ้านที่กำลังขนย้ายและตากดอกไม้กวาด เพื่อที่นำไปขายให้กับโรงทำไม้กวาดต่อไป ช่วงขึ้นเขาที่คดเคี้ยว...

อัพเดทเรื่องเที่ยว