หน้าแรก แท็ก งานประเพณี

แท็ก: งานประเพณี

เทศกาลฉลองปีใหม่ของลีซอ

ประเพณีปีใหม่ “โข่เซยี่ย” เมื่อครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสไปเมืองแม่ฮ่องสอน ดินแดนขุนเขาดอยสูง เพื่อติดตามกิจกรรมประเพณีที่สำคัญของชนเผ่าชาวเขา เผ่าลีซอ หรือ ลีซู คือ เทศกาลประเพณีปีใหญ่ลีซอ ซึ่งเราต้องเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านที่อยู่ลึกจากถนนใหญ่  ลานเต็นรำในหมู่บ้าน เทศกาลฉลองปีใหม่ของลีซอ หรือ โข่เซยี่ยอาบา เป็นเทศกาลปีใหม่ที่มี ความสำคัญของชาวลีซอมาก ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นวันเริ่มต้นสำหรับชีวิตใหม่ และสิ่งใหม่ๆหรือเรียกว่าฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เข้ามากับตัวเอง ในงานเทศกาลปีใหม่ลีซอนั้นมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างได้แก่ การทำบุญศาลเจ้า การขอศีลขอพรจากเทพเจ้าและจากผู้อาวุโส มีการละเล่นต่าง ๆ การร้องเพลง...

งานประเพณีผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ผีตาโขน เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีมาตั้งแต่โบราณ และเป็นความน่าภาคภูมิใจของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีงานประเพณีที่ดีงามเช่นนี้  การละเล่นผีตาโขนเป็นส่วนหนึ่งของงาน “บุญหลวง” (บุญพระเวส) ซึ่งรวมกับการขอฝน และการแห่บั้งไฟ ของชาวอำเภอด่านซ้ายเท่านั้น จึงมีการจัดขึ้นทุกๆ ปี จนมีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลก งานบุญพระเวส เป็นงานบุญตามประเพณีท้องถิ่นเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองของชาวอีสาน  จะจัดในระหว่างเดือน 6 – 7 แต่การกำหนดวันไม่แน่นอน เพราะการกำหนดวันนั้นต้องทรงเจ้าก่อน โดยมากจะเป็นหลังงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ส่วนใหญ่จะตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ประกอบกับงานประเพณีของไทยได้เป็นจุดขายเรื่องท่องเที่ยว จึงได้กำหนดจัดงานให้ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมงานประเพณีได้อย่างสะดวกมากขึ้น“บุญหลวง” (บุญพระเวส) เริ่มด้วยพิธีเซ่นไหว้ และเลี้ยงดวงวิญญาณ ที่หอหลวง และหอน้อย...

ลอยกระทงสวรรค์ที่พระธาตุดอยกองมู

พาไปเที่ยวชมประเพณีลอยกระทงสวรรค์ที่พระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประเพณีอันดีงามและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างของเมืองสามหมอกที่มีแห่งเดียวในโลก  ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น ณ พระธาตุดอยกองมู แม่ฮ่องสอน ชมลอยกระทงสวรรค์  หนึ่งเดียวในโลก  ประเพณีอันดีงามนี้สืบทอดมายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2403 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เลยครับ  "พระธาตุดอยกองมู" เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและอยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอน  คนเมืองสามหมอกนี้ให้ความสำคัญกับพระธาตุดอยกองมูเป็นอย่างมาก  และงานลอยกระทงสวรรค์นี้ก็เป็นงานประจำปีที่ทุกๆคนมาเที่ยวกัน  และจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง  ช่วงเทศกาลลอยกระทงของไทยเรา  แต่เค้าจะจัดอยู่บนเขาเท่านั้นเอง  เนืองจากว่าเป็นกระทงสวรรค์  ใน...

ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน

16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558 ณ บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุข ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า งานทำบุญวันไหล คือ การที่สมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย แต่ในปัจจุบันการละเล่นและประเพณี  ดั้งเดิมบางอย่างเริ่มจะสูญหายไปเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านอันดีงามไว้ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย กิจกรรมหลัก การประกวดและก่อพระทรายตลอดชายหาดบางแสน การแข่งขันมวยทะเล การละเล่นพื้นบ้านและการเล่นน้ำสงกรานต์วันไหล   ที่มาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ชาวสกลนครมีการฉลองเทศกาลออกพรรษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆด้วยการสร้าง "ปราสาทผึ้ง"ถวายเป็นพุทธ บูชา โดยชาวสกลนครเอารวงผึ้งที่คั้นน้ำออกแล้วต้มให้เปื่อย ทำเป็นดอกไม้ต่างๆ มาสร้างเป็นปราสาท ซึ่งก่อนนั้นทำกันอย่างง่ายๆคือเอากาบกล้วยมาทำเป็นโครงปราสาทร้อยให้ติดต่อ กันด้วยตอกไม้ไผ่ เรียกว่า "แทงหยวก" จากนั้นประดับด้วยดอกผึ้งเป็นลวดลายต่างๆรวมทั้งเครื่องประดับอัน ได้แก่ ไม้ขีด กระดาษ ดินสอ ผ้าฝ้ายและผ้าแพร ฯลฯ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันโฮม หรือวันรวมปราสาทผึ้งจากคุ้มต่างๆที่บริเวณวัด...

เทศกาลแข่งเรือยาว….น่าน

พาไปรู้จักกับประเพณีแข่งเรือยาวที่จังหวัดน่าน ที่มีชื่อเสียงภายใต้ชื่องาน “งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน  (ปลอดเหล้า-เบียร์)"  ปกติจะจัดในช่วงเดือนกันยายน-ต้นตุลาคม   ณ แม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ  ดูเอเซียขอเชิญชมประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนามอันยิ่งใหญ่ของชาวล้านนาน่านกันเลย.... วันนี้อากาศเป็นใจ แดดออกแต่เช้าเลย  เมื่อมาถึงงานแข่งเรือดูครึกครื้นเป็นอย่างยิ่ง คนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อย ๆ  เหล่าบรรดาแม่บ้านต่างหิ้วข้าวปลาอาหาร เครื่องดื่ม มาเติมกำลังให้เหล่าฝีพายของหมู่บ้านตนเองกันน่าดู และร้านค้าต่าง ๆ ก็คลาคล่ำไปด้วยผู้คนทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มาจากต่างอำเภอและต่างต่างจังหวัดที่มาเที่ยวชมงานแข่งเรือ และสิ่งที่ถือเป็นของคู่งานแข่งเรือเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือ “ขนมถังแตกและขนมเบื้อง” คนเมืองน่านจะได้กินขนมประเภทนี้เมื่อมีงานประเพณีแข่งเรือเท่านั้น  กินไป ดูเรือแข่งไป...

ประเพณีบวชนาคช้างสุรินทร์

ดูเอเซีย.คอมจะพาเพื่อนๆมารู้จัก “งานบวชนาคช้าง” เป็นประเพณีของจังหวัดสุรินทร์ จัดในช่วงเดือน 6 (ประมาณเดือน พฤษภาคม) ของทุกปี ณ หมู่บ้านช้างบ้านกระโพ ตำบลตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์จัดงานประเพณีบวชนาคช้าง ของชาวกวยคนเลี้ยงช้าง มีนาคเข้าบวช จำนวน 33 คน ช้างเข้าร่วมขบวนแห่นาคกว่า 100 เชือกอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางชาวบ้านนับพันคน รับวันวิสาขบูชา จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์...

ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จ.สุราษฏร์ธานี หนึ่งเดียวในโลก

หากกล่าวถึงประเพณี ชักพระ- ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฏร์ธานี นับว่าเป็นประเพณียิ่งใหญ่ และเก่าแก่ ที่ถือปฏิบัติเป็นประเพณีกันมายาวนาน ซึ่งประเพณี ชักพระ- ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฏร์ธานี จะจัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกๆ ปี ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตั้งแต่ ก่อน จนถึงหลัง วันออกพรรษา รวมแล้วเป็นเวลากว่า 9...

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ชาวสกลนครมีการฉลองเทศกาลออกพรรษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆด้วยการสร้าง "ปราสาทผึ้ง" ถวายเป็นพุทธ บูชา โดยชาวสกลนครเอารวงผึ้งที่คั้นน้ำออกแล้วต้มให้เปื่อย ทำเป็นดอกไม้ต่างๆ มาสร้างเป็นปราสาท ซึ่งก่อนนั้นทำกันอย่างง่ายๆคือเอากาบกล้วยมาทำเป็นโครงปราสาทร้อยให้ติดต่อ กันด้วยตอกไม้ไผ่ เรียกว่า "แทงหยวก" จากนั้นประดับด้วยดอกผึ้งเป็นลวดลายต่างๆรวมทั้งเครื่องประดับอัน ได้แก่ ไม้ขีด กระดาษ ดินสอ ผ้าฝ้ายและผ้าแพร ฯลฯ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันโฮม หรือวันรวมปราสาทผึ้งจากคุ้มต่างๆที่บริเวณวัด...

คลิปประเพณีปอยส่างลอง อำเภอแม่สะเรียง

ประเพณีปอยส่างลอง หรือการบวชหมู่ ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน https://www.dooasia.com/travel/poy-sang-long/

เชิญเที่ยวสงกรานต์ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่

ณ บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันสงกรานต์ล้านนาในภาคเหนือ หรือที่เรียกว่า "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" เริ่มโดยในวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า "วันสังขานต์ล่อง" วันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดศักราชเก่าของชาวภาคเหนือ ซึ่งจะมีการจุดประทัดในช่วงเช้า เพราะมีความเชื่อแต่โบราณว่า เป็นการขับไล่สิ่งเลวร้ายในปีก่อนให้พ้นไป และในช่วงเย็นจะมีงานบุญขนาดใหญ่ นั่นคือการแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองด้วย  ในช่วงนี้จะมีทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ มารวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อร่วมชมที่ได้ทั้งบุญและความสนุกสนาน  จากนั้นในวันที่  14 เมษายน ที่เรียกกันว่า "วันเนา" หรือ...

สีสัน งานประเพณีปอยส่างลอง

ทริปนี้พาไปชมประเพณีปอยส่างลองที่มีมาแต่ช้านาน  ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนครับ งานปอยส่างลอง จัดขึ้นในช่วงวันที่ 3-6 เมษายน 2557 ผมจึงได้เก็บภาพบรรยากาศการบวชหมู่ที่สนุกสนานมีสีสันอย่างมากแต่ก็แฝงไปด้วยวัฒนธรรมอีกแบบของชาวพุทธ   โดยเฉพาะตอนที่มีการแห่ขบวนส่างลอง ที่จัดเป็นริ้วขบวน โดยส่างลองจะนิยมขึ้นขี่บนบ่าของตะเป่ส่างลอง หรือผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของส่างลอง  มีการเปิดเพลงเต้นไปตามจังหวะระหว่างแห่ และในปีนี้พิเศษหน่อยครับ มีม้าบางส่วนให้ส่างลองขี่ด้วย และจะแห่แหนไปตามวัดและซอกซอยของชุมชน เพื่อไปขอขมาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของชุมชน มีการแต่งตัวให้กับตัวส่างลองอย่างสวยงาม ขบวนแห่เป็นที่สนใจของผู้พบเห็นและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก งานปอยส่างลองนั้นจัดขึ้นหลายๆ จุดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ แต่ทริปนี้ผมพามาชมที่วัดศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ของอำเภอแม่สะเรียง...

บรรยากาศ ประเพณี “ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง”

วันเพ็ญเดือนสิบสอง.. น้ำในคลองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง .. สนุกกันจริง “วันลอยกระทง” ดูเอเซียมาแล้วจ้า.. คราวนี้เก็บตกบรรยากาศเทศกาลวันลอยกระทงมาให้เพื่อนๆ ได้ชมกัน.. กับมหกรรมลอยกระทงครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 2555 ที่รอบนี้ ดูเอเซียพาไปเยือนถึงจังหวัดสมุทรสงคราม สถานที่จัดงานอีกแห่งหนึ่งที่ถูกเลือกเป็นพื้นที่หลักในการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่า...กระทงที่นี่ไม่เหมือนใคร!! กระทงโดยทั่วไป..ที่เราเห็นจะทำจากใบตอง และ ดอกไม้ประดับใช่ไหมละครับ แต่ที่นี่ เป็นเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกระทงกาบกล้วย เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวสมุทรสงคราม ปีนี้เราเดินทางไปร่วมงาน ประเพณี “ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง” ประจำปี...

เทศกาลเงาะ – ทุเรียน และ ของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2554

มาพบกับเทศกาลเงาะ – ทุเรียน และ ของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นในวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2554 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สวน เกษตรบ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ และสวนเกษตรบ้าน ซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ...

งานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร จ.ยโสธร ประจำปี 2554

งานประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน  ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และ ความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานมาช้านาน  โดยเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลปักดำทำนา  จะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนบนฟากฟ้า เพื่อขอให้พญาแถน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งฝน ได้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้สรรพสิ่งบนผืนโลกได้ดำเนินวีถีชีวิตไปตามครรลองที่ควรจะเป็น  โดยเฉพาะผู้คนบนผืนดินอีสาน ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับการทำไร่ทำนามาช้านาน ต้องอาศัยข้าวและพืชผลทางการเกษตรในการหล่อเลี้ยง  ดำรงชีวิตมาโดยตลอด  น้ำฝนจากฟ้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ คืองานประเพณีแห่ และจุดบั้งไฟจึงถูก   สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นความหวัง และกำลังใจ ของชาวอีสานมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2554 นี้...

เที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2554

บุรีรัมย์ -จังหวัดบุรีรัมย์ จัด “หนึ่งมหัศจรรย์ สองศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง” ในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 3 – 5 เม.ย. 54 ยิ่งใหญ่ อลังการ พิสูจน์ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ แสงพระดวงอาทิตย์ขึ้น ส่องตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ชมการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมชุดใหม่ “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” และอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน ...

ประเพณีบุญผะเหวด พระเวส เทศน์มหาชาติ ร้อยเอ็ด

วันนี้ดูเอเซียพามารู้จักกับประเพณีบุญผะเหวด ซึ่งเป็นประเพณีของจังหวัดร้อยเอ็ด คำว่า"ผะเหวด" นั้นเป็นการออกเสียงตามสำเนียงอีสาน มาจากคำว่า "พระเวส" หมายถึง พระเวสสันดร งานบุญผะเหวดเป็น 1 ในประเพณี 12 เดือน หรือฮีตสิบสองของ ชาวอีสาน (การทำบุญประเพณี 12 เดือน) โดยพระเพณีนี้จะจัดขึ้นในเดือนที่ 4 ของไทยหรือเดือนมีนาคม โดยกำหนดจัดงานในวันเสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่  วันที่...

ประเพณีการแห่มาลัยข้าวตอก ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ทริปนี้ดูเอเซีย.คอมพามารู้จักกับประเพณีพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จัก นั่นคือประเพณีการแห่มาลัยข้าวตอก ตำบลฟ้าหยาด  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร ที่จัดขึ้นทุกๆปี  ประเพณีการแห่มาลัยที่ทำด้วยข้าวตอกแตก  โดยชาวบ้านจะร้อยเป็นสายแล้วนำไปถวายพระที่วัดในช่วงก่อนวันมาฆบูชาและก่อนวันงานบุญผะเหวด(เทศน์มหาชาติ) ในปีนี้จัดขึ้นวันที่ วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2554 ดูเอเซีย.คอม จะพาไปรู้จักกับความเป็นมาของประเพณีการแห่มาลัยข้าวตอกกัน ชาวอำเภอมหาชนะชัยมีความเชื่อเรื่องใช้ข้าวถวายเป็นพุทธบูชาอยู่แล้ว  จึงได้จัดประเพณีการแห่มาลัยขึ้นเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชนโดยจะมีชุมชนที่เข้าร่วมจัดทำเป็นมาลัยขนาดใหญ่เพื่อเป็นตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการประกวด   ชุมชนที่เข้าร่วมในการแห่มาลัยมากที่สุดคือ  หมู่  2  หมู่ 4 และหมู่...

อัพเดทเรื่องเที่ยว