หน้าแรก แท็ก การปรับเวลา

แท็ก: การปรับเวลา

ความต่างกันด้านเวลาในอาเซียน

ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆ ในอาเซียน ก่อนที่เครื่องบินจะลงจอด จะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องประกาศว่าเวลาท้องถิ่นขณะนี้ ี้เป็น เวลาเท่าใด เพื่อให้ผู้โดยสารปรับนาฬิกาให้ถูกต้อง ที่ชวนให้สงสัย คือ เวลาของบางเมืองน่าจะเท่ากับกรุงเทพแต่กลับเร็วกว่า 1 ชั่วโมง   เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ทั้งๆ ที่ตั้งอยู่แนวเดียวกับประเทศไทย การกำหนดเขตเวลาของประเทศต่างๆ ทำกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1884 คือมีการกำหนดให้เส้นที่พาดผ่านจากขั้วโลกเหนือ มาขั้วโลกใต้ที่ ผ่านเมือง Greenwich...

อัพเดทเรื่องเที่ยว