จังหวัดลำพูน

คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน พระธาตุเด่น พระรอดขลัง
ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย

• ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า “นครหริภุญไชย” สร้างเมื่อ พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวงเมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า“จามเทวี”มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร
• จังหวัดลำพูนมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทาและแม่น้ำลี้ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน

เที่ยวถ้ำหลวงผาเวียง บ้านโฮ๋งลำพูน ประเพณีชนกว่าง ล้านนา เที่ยวชมวัดพระธาตุหริภุญชัยศักดิ์สิทธิ์ เมืองลำพูน

 

อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
• ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอห้างฉัตร อำเภอสบปราบและอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง
• รถยนต์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านดอนเมือง รังสิต แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 เข้าจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง
• รถไฟ ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูนทุกวัน สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223-7020 สถานีรถไฟลำพูน โทร. 0 5351 1016
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศบริการทุกวันจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการรถปรับอากาศวีไอพีของบริษัท อินทราทัวร์ (ย่านประตูน้ำ) โทร. 0 2208-0840, 0 2208-0580 สาขาลำพูน โทร. 0 5351 1292 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 โทร. 0 2936 0852–66 สถานีเดินรถ (ลำพูน) โทร. 0 5351 1173
• เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีเครื่องบินบินตรงไปจังหวัดลำพูน ต้องบินไปเชียงใหม่ แล้วต่อรถมาลำพูนอีกทอดหนึ่ง รายละเอียดสอบถามได้ที่ การบินไทย โทร. 1566, 0 2280-0060, 0 2628-2000 รถประจำทางสายเชียงใหม่-ลำพูน ออกทุกวันตั้งแต่ 05.00-20.30 น. บริการรับส่งทุก 10 นาที จะออกจากสถานีขนส่งช้างเผือกปลายทางสถานีขนส่งหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที
ระยะทางจากจังหวัดลำพูนไปจังหวัดใกล้เคียง
เชียงใหม่ 21 กิโลเมตร
ลำปาง 71 กิโลเมตร
ตาก 244 กิโลเมตร
ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอป่าซาง 11 กิโลเมตร
อำเภอแม่ทา 25 กิโลเมตร
อำเภอบ้านธิ 26 กิโลเมตร
อำเภอบ้านโฮ่ง 40 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง 45 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งหัวช้าง 105 กิโลเมตร
อำเภอลี้ 105 กิโลเมตร

อำเภอต่างๆในจังหวัดลำพูน เมืองลำพูน  แม่ทา บ้านโฮ่ง  ลี้ ทุ่งหัวช้าง  ป่าซาง บ้านธิ  เวียงหนองล่อง  

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ศาลากลางจังหวัด โทร. 0 5351 1000
สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5351 1042, 0 5351 1045
สถานีขนส่ง โทร. 0 5351 1173
สถานีรถไฟลำพูน โทร. 0 5351 1016
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขลำพูน โทร. 0 5351 1041, 0 5351 1800
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5351 1555
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัด โทร. 0 5356 0906
สำนักงานจังหวัดลำพูน โทร. 0 5351 1000
โรงพยาบาลลำพูน โทร. 0 5351 1233
เว็บไซต์ประจำจังหวัดลำพูน http://www.lamphun.go.th
อำเภอป่าซาง


ถ้ำเอราวัณ
Erawan Cave 

(จังหวัดลำพูน)


ถ้ำยางวี
Yang Wi Cave 

(จังหวัดลำพูน)


แก่งสร้อย
Kaeng Soi

(จังหวัดลำพูน)


น้ำตกก้อหลวง
Ko Luang Waterfall
(จังหวัดลำพูน)
อำเภอแม่ทา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง


ดอยขะม้อ

Kha Mo Hill 
(จังหวัดลำพูน)


ซุ้มประตู
Sum Pratu
(จังหวัดลำพูน)


วิหารหลวง
Wihanluang

(จังหวัดลำพูน)


วัดจามเทวี
Wat Chamthewi

(จังหวัดลำพูน)


วัดพระยืน
Wat Phra Yun
(จังหวัดลำพูน)


วัดมหาวัน
Wat Mahawan

(จังหวัดลำพูน)
แผนที่จังหวัดลำพูน/map of LAMPHUN

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

(ขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาพบางส่วนจากเว็บท่องเที่ยวต่างๆผ่านการค้นหาของกูเกิล)

โรงเแรมจังหวัดลำพูน/Hotel of LAMPHUN

โรงแรมในจังหวัดลำพูน

ร้านอาหารในจังหวัดลำพูน

 

เชิญแสดงความคิดเห็น