Yamaha Moto Challenge 2015

0

ยามาฮ่า ผนึกกำลัง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

เปิดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตสำหรับเยาวชนระดับอาชีวศึกษา

03 Yamaha Moto Challenge 2015 011 Yamaha Moto Challenge 2015

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมมือกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกสถาบันศึกษาเอกชน 380 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตสำหรับเยาวชนระดับอาชีวศึกษารายการ Yamaha Moto Challenge 2015 ซึ่งเป็นโครงการ สร้างเสริมพื้นฐานความรู้เชิงช่าง   ในอาชีพกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทย โดยผ่านการฝึกอบรมจากทีมงานมอเตอร์สปอร์ต และนักแข่งมืออาชีพของยามาฮ่า เพื่อทำการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมในเซอร์กิตจริงด้วยรถแข่ง Yamaha Exciter 150

นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ยามาฮ่าได้ให้ความสำคัญนโยบายทางด้านมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างต่อเนื่อง เพราะได้เล็งเห็นว่ามอเตอร์สปอร์ตนั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก และสำหรับประเทศไทยก็นับเป็นกีฬาอาชีพอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับการรับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสถานที่จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตประเภทรถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับนานาชาติ ระดับเอเชีย และระดับประเทศ ในฐานะตัวแทนนักกีฬาประจำชาติที่สร้างชื่อเสียง และนำชัยชนะมาสู่ประเทศชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนอกจากนั้น ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีสนามแข่งขันมาตรฐานสากลอย่าง สนาม “ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน นานาชาติระดับ FIA Grade 1 และ FIM Grade A ทั้งนี้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนานักกีฬาบุคลากรทางการกีฬา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค เพื่อรองรับ        การเติบโตของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยที่กำลังจะเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน ยามาฮ่าจึงได้จัดทำโครงการ Yamaha Moto Challenge 2015 ขึ้นมา เพื่อสานต่อนโยบายทางด้านมอเตอร์สปอร์ตให้ชัดเจนเด่นชัดมากยิ่งขึ้น และเป็นการวางรากฐานให้กับเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตต่อไปในอนาคต”

010 Yamaha Moto Challenge 2015

โดยโครงการ Yamaha Moto Challenge 2015 เป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และบริษัท       ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมพื้นฐานความรู้เชิงช่างให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรต่อยอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงเทคโนโลยีวิศวกรรม การบริหารจัดการทีม เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การประกอบอาชีพทางด้านมอเตอร์สปอร์ต รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรม  เชิงกลุ่ม สร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างอาชีวศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ สถาบันที่ชนะเลิศจะได้รับสิทธิพิเศษเดินทางเข้าร่วมชมกิจกรรม      การแข่งขันรถจักรยานยนต์ในระดับนานาชาติ MFJ Superbike  All Japan Road Race Championship 2015

ยามาฮ่า เชื่อมั่นว่า โครงการ Yamaha Moto Challenge 2015 จะตอบรับต่อการเติบโตของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในระดับภูมิภาคอาเซียน เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ ให้ความรู้ด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ต สร้างบุคคลากรให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ปลูกจิตสำนึก และมารยาทในการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา         ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

รายละเอียดของหลักสูตร Yamaha Moto Challenge 2015

ทางสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 20 ทีม จะได้รับรถจักรยานยนต์ Yamaha Exciter 150 พร้อมชุด Racing Gear อุปกรณ์การปรับแต่ง อุปกรณ์การดำเนินงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยหลักสูตรการเรียนรู้ ฝึกทักษะการบริหารทีมกีฬามอเตอร์สปอร์ตมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังนี้

  1. การฝึกอบรมสำหรับนักแข่ง

– หลักสูตรทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบทางเรียบในเซอร์กิตที่มีการจัดการความปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรครูฝึกนักแข่ง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏกติกา มารยาท และหน้าที่ของนักกีฬามอเตอร์สปอร์ต

  1. การฝึกอบรมเทคนิคสำหรับช่างเครื่อง

– ความรู้ด้านเทคนิคการปรับแต่งรถจักรยานยนต์ (ระบบหัวฉีด และการจุดระเบิด, ระบบส่งกำลัง, ระบบกันสะเทือน, ระบบเบรก, ยาง)

  1. การฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการทีม

– ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบการแข่งขัน Road Racing และการดำเนินงานจัดแข่งขัน และการบริหารทีมแข่ง

  1. การแข่งขันทดสอบวัดผล

– การปฏิบัติงานจริงในการแข่งขันในสนามแข่งแบบเซอร์กิต

รายนามสถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม Yamaha Moto Challenge 2015 จำนวน 20 สถาบัน ดังนี้

1.วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี                                            2.วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส (V-TECH)

3.วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ                                                 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

5.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา                                                         6.วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ

7.วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล                                                8.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

9.เทคโนโลยีอักษรพัทยา                                                                             10.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

11.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย                                                                        12.เทคโนโลยีสยาม

13.เทคโนโลยีอีสานเหนือ                                                                            14.เทคโนโลยีสงขลา

15.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์                                                    16.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

17.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก                                                           18.เทคโนโลยีมีนโปลีเทคนิค

19.วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่                                                                  20.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

_MG_4429_resize _MG_4635_resize _MG_4794_resize  _MG_5276_resize_MG_5169_resize

จะมีการทดสอบวัดผลปฏิบัติการจริง โดยการให้ลงแข่งขันในสนามแข่งอย่างเป็นทางการ จำนวน 4 ครั้ง คือ

สนาม 1    วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 ที่สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต

สนาม 2    วันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 ที่สนาม พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

สนาม 3    วันที่ 4-6 กันยายน 2558 ที่สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต

สนาม 4    วันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 ที่สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

ติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มได้ที่ www.yamahamotochallenge.com หรือ www.yamaha-motor.co.th, www.facebook.com/yamahasociety, www.instagram.com/yamahasociety,  www.youtube.com/thaiyamahaofficial

เชิญแสดงความคิดเห็น