งานเลี้ยงส่ง และร่วมแสดงความยินดีกับท่านอุปฑูตจีนประจำประเทศไทย

0

DSC_0176

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีนจัดงานเลี้ยงส่งและร่วมแสดงความยินดีกับมร.จางอี้หมิง  อุปทูตจีนประจำประเทศไทยณห้องอาหารจีนอายัทอบาโลนโรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา

(ภาพข่าวจากซ้าย)

จิตติตั้งสิทธิภักดี (อุปนายกหอการค้าไทย-จีน),

พล.ต.อ.จงรักจุฑานนท์ (อดีตสมาชิกวุฒิสภา),

มร.เคล้าส์เซนนิก (ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา),

สุขใจประคุณศึกษาพันธ์,

มร.จางอี้หมิง (อุปฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย),

นิคมไวยรัชพานิช (อดีตประธานวุฒิสภา),

พล.อ.สนธิบุญยรัตกลิน (อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคมาตุภูมิ),

ประเสริฐประคุณศึกษาพันธ์ (อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น)

เชิญแสดงความคิดเห็น