“Quality Plus” จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ลงนาม MOU ยกระดับการสร้างแบรนด์สกินแคร์ไทย สู่เวทีสากล

0

01-QPAI MOU

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.) บริษัทรับผลิตสกินแคร์ชั้นนำ โดย คุณอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท และ คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในวงการธุรกิจเครื่องสำอางไทย ด้วยการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน “โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทางด้านการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม” ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology: TNI) นำโดย รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี และ ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งนับเป็นอีกก้าวที่น่าจับตามองของวงการธุรกิจเครื่องสำอางไทย หลังจากได้ผลักดัน “โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร” ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAPI) นำโดย นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพสารสกัดจากพืชพรรณในประเทศไทยสู่ธุรกิจเครื่องสำอางในระดับสากลมาแล้วในปีที่ผ่านมา

02-QPAI MOU -Kasetsart 03-QPAI MOU -Kasetsart QPAI

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ควอลิตี้พลัส และสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ ทั้งในส่วนของการพัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเครื่องสำอางในแถบอาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ตอกย้ำถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของ ควอลิตี้พลัส ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เหนือกว่า และยกระดับคุณภาพของบริษัทสร้างแบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทยให้โดดเด่นในสายตานานาอารยประเทศ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.qualityplus.co.th

เชิญแสดงความคิดเห็น