โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา : กิจกรรม Love MICE, Love Thailand

0

โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชื่อ งาน “Love MICE, Love Thailand”  ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2557  โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ และกลุ่มพันธมิตรการตลาดของโรงแรมบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรม Love MICE, Love Thailand  มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มบริษัท หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสมาคมต่างๆ ให้จัดประชุมสัมมนาหรือจัดฝึกอบรมในย่านราชประสงค์ ย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สร้างความมั่นใจ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ ด้านการจัดประชุมหรือการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งจะนำไปสู่การพลิกฟื้นบรรยากาศทางด้านการท่องเที่ยว รวมถึงศูนย์การค้า ร้านอาหาร ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

 

ramada

เชิญแสดงความคิดเห็น