ขอเชิญร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Lanna Expo 2015”

0
NEW LOGO_LANNA EXPO 2015ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ได้ร่วมกันจัดงาน “Lanna Expo 2015” ซึ่งปีนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้กิจกรรมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 4 – 13 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงรุกของพื้นที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
500X700-01
ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ขอเชิญทุกท่านร่วมทำข่าวแถลงการจัดงาน “Lanna Expo 2015” ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์สปา ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชิญแสดงความคิดเห็น