ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง“เกษตรทำได้ไม่ตาย”

0

หากเพียง รู้จริง รักจริง ฝึกจริง ทำจริง

ด้วยวิชาของแผ่นดิน “เกษตรทำได้ ไม่ตาย”แน่นอน 5x3

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง“เกษตรทำได้ไม่ตาย”ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (โรงพยาบาลนวนครเดิม) ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี เปิดอบรมวิชาของแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเกษตร โดยวิทยากรมากประสบการณ์ ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ทักษะต่างๆ ที่จะมาสร้างความมั่นใจในการทำการเกษตรให้กับผู้สนใจในวิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า ตลาดนัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เน้นเรื่องการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ตัวจริง เสียงจริง ทำจริง และประสบความสำเร็จ ถึง 8 หลักสูตร ได้แก่ “ผักยกแคร่ ปลูกขาย รายได้ดี” โดย คุณสุพจน์ โคมณี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เครือข่าย พกฉ. จ.นครสวรรค์)  อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เทคนิคการปลูกผักแบบยกแคร่ ต้นทุนต่ำ ไร้สารเคมี ปลอดจากโรคเชื้อรา แมลงไม่รบกวน “ฝรั่งทำเกษตร พึ่งตนเอง” โดย คุณมาร์ติน วีลเลอร์  ต.บ้านดง  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น เกษตรกรชาวอังกฤษหัวใจไทย ทำเกษตรเลี้ยงครอบครัว มีกิน มีใช้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ วิถีคนสนามชัยเขต”โดย คุณพูลเพ็ชร สีเหลืองอ่อน  เครือข่ายเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ การรวมกลุ่มจำหน่ายผลผลิต และการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม “เลี้ยงสัตว์ใหญ่ เรื่องเล็ก” โดย คุณอมรชัย  ปิ่นเจริญ (คุณเปิ้ล) Apple Cattle Farm อ.แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา เกษตรกรหนุ่ม สร้างเงินล้านด้วยการเลี้ยงวัว ฝึกสัตว์ ผสมพันธุ์สัตว์ “เกษตรพอเพียงเมือง เพื่อการพึ่งตนเอง” โดย คุณเพ็ญศรี  โตสะอาด  สวนเกษตรดาดฟ้า  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ เทคนิคการปลูกผักบนดาดฟ้าและบนพื้นปูนในฤดูฝน การทำปุ๋ยปลูกผักและผักที่ควรปลูกในหน้าฝน“เกษตรอินทรีย์พื้นที่ ๓ ไร่ หายจน”โดย คุณสราวุธ  วงค์กาวิน  เกษตรกรรุ่นใหม่ อ.แม่ทา จ.เชียงใหม่ เทคนิคการปลูกผักอินทรีย์ การตลาดขายตรงและการจัดการผลผลิตด้วยระบบซีเอสเอ “เลี้ยงสัตว์ด้วยน้ำหมัก ลดต้นทุน เพิ่มกำไร” โดย คุณสกล บุญธรรม ประธานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.ราชบุรี ต.หนองพันจันทร์  อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี เทคนิคการเลี้ยงหมูให้ขี้ไม่เหม็น ไร้แมลงวัน วิธีทำน้ำหมักขี้หมูจำหน่าย การเลี้ยงเป็ดและไก่ให้สุขภาพดี ไข่ดก “เลี้ยงปลา สร้างอาชีพ” โดย คุณลินดา  ขมเล็ก  ฉลองพันธุ์ปลา  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา เทคนิคการเลี้ยงปลา การผสมพันธุ์ปลาด้วยตนเองและการตลาดปลา

Add

พร้อมด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 วิชา ได้แก่ “เตรียมปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืช” โดย คุณอนุศิลป์ อินตะพันธุ์  เครือข่าย พกฉ. จ.น่าน อ.สันติสุข  จ.น่าน วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ วัตถุดิบ ส่วนผสมและการนำไปใช้กับพืชแต่ละชนิด  “สายพันธุ์กระบองเพชรและการขยายพันธุ์” โดย  คุณระยอง  แก้วนิล  เครือข่าย พกฉ. จ.พระนครศรีอยุธยา วิธีการขยายพันธุ์กระบองเพชร ด้วยวิธีต่างๆ สร้างอาชีพเสริม “คุกกี้ข้าวไรท์เบอรี่”โดย คุณจันทร์เจ้า สุกลธวงศ์ เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา การแปรรูปข้าวไรท์เบอรรี่เป็นคุกกี้ เพิ่มมูลค่า ขายได้ราคา“เครื่องแพคข้าวสูญญากาศ ราคาถูก” โดย คุณทองแดง ชมภูกาศ เครือข่าย ๑ ไร่ ๑ แสน จ.อุทัยธานี การติดตั้งเครื่องแพคสูญญากาศด้วยตนเอง ราคาถูก

นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆ กับเกษตรกรเครือข่ายพกฉ. ที่นำสินค้าอินทรีย์มาจำหน่ายในงานได้อย่างเป็นกันเองในทุกร้านค้า

detail-june-58

ติดต่อสำรองที่นั่งและโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ หรือมือถือ ๐๘๗-๓๕๙-๗๑๗๑
๐๙๔-๖๔๙-๒๓๓๓ หรือคลิกดูรายละเอียดใน www.wisdomking.or.th

และติดตามทาง facebook/Instagram/Line ID : wisdomkingfan

เชิญแสดงความคิดเห็น