งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ

0

28 มีนาคม 2558 – 29 มีนาคม 2558 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

wow

ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การแสดงว่าวไทยทั้งว่าวจุฬาและว่าวปักเป้า การแสดงว่าวนานาชาติ โดยมีว่าวหลากหลายชนิดจากนานาประเทศ รวมทั้งว่าวสร้างสรรค์และว่าวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ การเล่นว่าวผาดโผนและการแสดงว่าวประกอบเพลง  ว่าวบังคับวิทยุ (Radio Control Kite) จากประเทศสิงคโปร์ และว่าวโปรยลูกอม (Candy drop) ชมการสาธิต นิทรรศการว่าวไทยและว่าวนานาชาติ กิจกรรมเรียนรู้การทำว่าว กิจกรรมร่วมสนุกแบบครอบครัว การเล่นเกมส์ชิงรางวัลพิเศษมากมาย การจำหน่ายว่าวและอุปกรณ์

เชิญแสดงความคิดเห็น