หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ประกาศความพร้อม ในการจัด “การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16”

0

กรมศิลปากร สำนักหอสมุดแห่งชาติ  เผยพร้อมต้อนรับผู้ร่วมประชุม สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16” หรือ 16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI Meeting and General Conference, BANGKOK, THAILAND 2015 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปีนี้ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  และในการจัดงานดังกล่าว หอสมุดแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงเป้าประสงค์ในการเผยแพร่การจัดการงานห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

CONSAL XVI-News

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ หอสมุดแห่งชาติได้คัดเลือก บริษัท วีดู เอเจนซี จำกัด นำโดย นางสาวปราณิสา แดงมุตตา กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการจัดงานประชุมแบบครบวงจร รวมถึงบริหารจัดการเรื่องทัวร์แหล่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของไทยสู่ประชาคมโลก นับเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ในฐานะประเทศเจ้าภาพที่น่าจับตามองในการเตรียมเป็นเจ้าบ้านสำหรับการประชุมสภาบรรณารักษ์ฯ ครั้งที่ 16

เชิญแสดงความคิดเห็น