คำพูดใน ภาษากัมพูชา

0

ดูเอเซียได้รวบคำศัพท์ภาษาเขมร หรือกัมพูชา ที่อาจต้องได้ใช้เวลาเดินทางไปเที่ยวประเทศกัมพูชา ลองดูครับ ภาษาไทยกับกัมพูชานั้น ต่างกันสิ้นเชิงเลยทีเดียว แม้ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกันก็ตาม

คำทักทาย

คำศัพท์ คำอ่าน
สวัสดี จุม-เรียป ซัว จุม-เรียบ-ซัว
ขอบคุณ ออ-กุน ออ-กุน
สบายดีไหม ซก ซ๊อป-บาย เจีย เต ซก-ซ๊อบ-บาย-เจีย-เต
ยินดีที่ได้รู้จัก เตรก ออ แดล บาน เตรก-ออ-แดว-บาน
พบกันใหม่ ขจุ๊บคะเนียใหม่ ขะ-จุ๊บ-คะ-เนีย-ไหม่
ลาก่อน โซว์ม เลีย เฮย โซ-มะ-เลีย-เฮย
นอนหลับฝันดี เกล็วสุบันลอ เกล็ว-สุ-บัน-ลอ
เชิญ อ็อญ-เจิญ อ็อน-เจิน
ใช่ แมน แมน
ไม่ใช่ มึน แมน มึน-แมน
อากาศดีจัง อะกะสะเทียดละออ อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-ออ
อากาศร้อนมาก อะกะสะเทียดละเดา อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-เดา
อากาศหนาวมาก อะกะสะเทียดตระเจี๋ย อะ-กะ-สะ-เทียด-ตระ-เจี๋ย
ไม่เป็นไร มึน เอ็ย เต มึน-เอย-เต
ขอโทษ โสมโต่ะ , อดโต่ะ โสม-โต่ะ , อด-โต่ะ

อาหาร

คำศัพท์ คำอ่าน
อาหารเช้า อา-ฮา ปรึก อา-ฮา-ปรึก
อาหารกลางวัน อา-ฮา เปล ทงัย อา-ฮา-เปน-ทะ-ไง
อาหารเย็น อา-ฮา ลเงียจ อา-ฮา-สะ-เงียด
อาหารค่ำ อา-ฮา ยุป อา-ฮา-ยุบ
ข้าว บาย บาย
น้ำ ตึก ตึก
น้าชา ตึก แต ตึก-แต
น้ำแข็ง ตึก กอก์ ตึก-กอ
กาแฟ กา-เฟย์ กา-เฟ
กาแฟเย็น กา-เฟย์ ตร็อ เจียะ กา-เฟ-ตรอ-เจียะ
กาแฟร้อน กา-เฟย์ กเดา กา-เฟ-กะ-เดา
นม เดาะฮ เดาะ-ฮะ
ครีม กแรม กะ-แรม
น้ำผลไม้ ตึก พแล เชอ ตึก-พะ-แล-เชอ
เนื้อหมู ซัจ จรูก ซัด-จะ-รูก
ไก่ ม็วน ม็วน
ปลา เตรย เตรย
เนื้อวัว ซัจ โก ซัด-โก
ผัก บ็อน-แล บ็อน-แล
ผลไม้ พแล เชอ พะ-แล-เชอ
อร่อย ชงัญ แมน แตน ชะ-งัน-แมน-แตน
ไม่อร่อย มึน ชงัญ แมน แตน มึน-ชะ-งัน-แมน-แตน
เผ็ด เฮิล เฮิน
หวาน พแอม พะ-แอม
เปรี้ยว จู จู
เค็ม ปรัย ไปร
ก๋วยเตี๋ยว กุยเตียว กุย-เตียว
น้ำแกง ตึก ซลอ ตึก-ซะ-ลอ
ของหวาน บ็อง-แอม บ็อง-แอม
ขนม นุม นุม
ไอศครีม กา-เรย์ม กา-เร-มะ

นับเลข

คำศัพท์ คำอ่าน
หนึ่ง มวย มวย
สอง ปี ปี
สาม เบ็ย เบ็ย
สี่ บวน บวน
ห้า ปรัม ปะ-รำ
หก ปรัม มวย ปะ-รัม-มวย
เจ็ด ปรัม ปี ปะ-รำ-ปี
แปด ปรัม เบ็ย ปะ-รำ-เบ็ย
เก้า ปรัม บวน ปะ-รำ-บวน
สิบ ด็อป ด๊อบ
วัน ทงัย ทะ-ไง
สัปดาห์ ซัป-ดา ซับ-ดา
เดือน แค แค
ปี ชนัม ชะ-นำ
กี่โมงแล้ว โมง ปน-มาน เฮย โมง-ปน-มาน-เฮย
ชั่วโมง โมง โมง
นาที เนีย-ตี เนีย-ตี
เวลาช่วงเช้า (AM) ปรึก ปรึก
ตี 1 โมง มวย โมง-มวย
ตี 2 โมง ปี โมง-ปี
ตี 3 โมง เบ็ย โมง-เบ็ย
ตี 4 โมง บวน โมง-บวน
ตี 5 โมง ปรัม โมง-ปะ-รำ
6 โมง โมง ปรัม มวย โมง-ปะ-รำ-มวย
7 โมง โมง ปรัม ปี โมง-ปะ-รำ-ปี
8 โมง โมง ปรัม เบ็ย โมง-ปะ-รำ-เบ็ย
9 โมง โมง ปรัม บวน โมง-ปะ-รำ-บวน
10 โมง โมง ด็อป โมง-ด็อบ
11 โมง โมง ด็อป มวย โมง-ด็อบ-มวย
12.00 น. เที่ยง โมง ด็อป ปี โมง-ด็อบ-ปี
เวลาช่วงบ่าย (PM) โร-เซียล โร-เซียน
13.00 น. โมง ด็อป เบ็ย โมง-ด็อบ-เบ็ย
14.00 น. โมง ด็อป บวน โมง-ด็อบ-บวน
15.00 น. โมง ด็อป ปรัม โมง-ด็อบ-ปะ-รำ
16.00 น โมง ด็อป ปรัม มวย โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-มวย
17.00 น โมง ด็อป ปรัม ปี โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-ปี
18.00 น. โมง ด็อป ปรัม เบ็ย โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-เบ็ย
19.00 น. โมง ด็อป ปรัม บวน โมง-ด็อบ-ปะ-รำ-บวน
20.00 น. โมง มพึย โมง-มะ-พึย
21.00 น. โมง มพึย มวย โมง-มะ-พึย-มวย
22.00 น. โมง มพึย ปี โมง-มะ-พึย-ปี
23.00 น. โมง มพึย เบ็ย โมง-มะ-พึย-เบ็ย
24.00 น. โมง มพึย บวน โมง-มะ-พึย-บวน

ช๊อบปิ๊ง

คำศัพท์ คำอ่าน
ราคาเท่าไร ทลัย ปน-มาน ทะ-ไล-ปน-มาน
ลดราคาได้ไหม เจาะฮฺ ไทล บาน เต เจาะ-ไท-บาน-เต
เงินทอน ลุยอบ ลุย-ยอบ
เงินสด ประ ปะ
บัตรเครติด  –  –
ราคาแพง นัมไรไท นำ-ไร-ไท
ราคาถูก นัมไรเมา นำ-ไร-เมา
ซื้อ ตึญ ตึน
ไม่ซื้อ มึน ตึญ มึน-ตึน
เสื้อผ้า อาว อาว
รองเท้า สะแบงเจิง สะ-แบง-เจิง
เครื่องสำอางค์  –  –
ยา ทนัม ทะ-นำ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอะกิดสะนี เครื่อง-อะ-กิด-สะ-นี
กระเป๋า กา-โบว์ป กา-โบบ
กระเป๋าสตางค์ กะโบกจุย กะ-โบก-จุย
หนังสือเดินทาง เสียวเผ่าเวอดำนาว เสียว-เผ่า-เวอ-ตำ-นาว
แว่นตา แวนตา แวน-ตา
นาฬิกาข้อมือ เนียลิกากอได เนีย-ลิ-กา-กอ-ได
หมวก หมวก หมวก
กางเกง โคร์ โค
น้ำหอม ตึกกรอโอบ ตึก-กรอ-โอบ

สกุลเงิน

คำศัพท์ คำอ่าน
สกุลเงิน เรียล เรียว
ชนิดของเงิน
เหรียญ
1 บาท มวยบาท มวย-บาด
2 บาท ปีบาท ปี-บาด
10 บาท ด็อบบาท ด็อบ-บาด
ธนบัตร
20 บาท มะพึยบาท มะ-พึย-บาด
50 บาท ห้าเซิบบาท ห้า-เซิบ-บาด
100 บาท มะโรยบาท มะ-โรย-บาด
500 บาท ปรำโรยบาท ปะ-รำ-โรย-บาด
1000 บาท มะปวนบาท มะ-ปวน-บาด

การเดินทาง

คำศัพท์ คำอ่าน
โรงแรม ซ็อน-ทา-เกีย ซ็อน-ทา-เกีย
โรงภาพยนต์ โรง กน โรง-กน
โรงละคร โวงกน โวง-กน
โรงพยาบาล ม็วน-ตี-แปต ม็วน-ตี-แปด
พิพิธภัณฑ์ ซา-เร็อ-ม็วน-ตี ซา-เร็อ-ม็วน-ตี
สถานีตำรวจ โปลิก โป-ลิก
ภัตตาคาร โพ-เจอะ-นี-เยอะ-ทาน โพ-เจอะ-นี-เยอะ-ทาน
ถนน เพลิว เพ-ลิว
ร้านค้า ตเริง ตะ-เริง
ห้างสรรพสินค้า ห้างวั่วโด ห้าง-วั่ว-โต
ร้านขายยา โอ-ซ็อต-เท็อ-ทาน โอ-ซ็อต-เท็อ-ทาน
สวนสาธารณาะ สวนสาเทียระเนะ สวน-สา-เทีย-ระ-เนะ
สนามกีฬา สะตะติลา สะ-ตะ-ติ-ลา
สนามบิน หล่อเลียนยนเหาะ หล่อ-เลียน-ยน-เหาะ
สถานีขนส่งสายเหนือ สถาเนียรถเหียฮสาน กินพุดเจียกรอง สะ-ถา-เนีย-รด-เหีย-หะ-สาน กิน-พุด-เจีย-กรอง
สถานีขนส่งสายใต้ สถาเนียรถเหีย สะ-ถา-เนีย-รด-เหีย
สถานีขนส่งสายตะวันออก สถาเนียรถดัดกินจุ่น สะ-ถา-เนีย-รด-ดัด-กิน-จุ่น
ธนาคาร เทอะ-เนีย-เกีย เทอะ-เนีย-เกีย
รถแท็กซี่ ตะ-ซี ตะ-ซี
รถเมล์ ร็วต ย็วน ปร็อ -จัม พเลิว ร็วด-ย็วน-ปร็อ-จัม-พะ-เลิว
รถไฟฟ้า รถอะกิดสะนี รด-อะ-กิด-สะ-นี
รถไฟฟ้าใต้ดิน ร็วต พเลิง คนง เด็ย ร็วด-พะ-เลิง-คะ-นง-เด็ย
เรือ ตูก ตูก
รถท้วร์ ลานกรง ลาน-กรง
เครื่องบิน ย็วน เฮาะฮ ย็วน-เฮาะ
สายการบิน เลียนยนเหาะ เลียน-ยน-เหาะ
รถสามล้อ ลาน ซี-โกลว์ ลาน-ซี-โกน
บ้าน ผะเตี้ยะ ผะ-เตี้ยะ
โรงเรียน สาลาเรียน , โรงเรียน สา-ลา-เรียน , โรง-เรียน
ตลาด ผสา ผะ-สา
ถนน ถนล ถะ-หนน
รถยนต์ ลาน ลาน

คำพูดทั่วไป

คำศัพท์ คำอ่าน
ห้องน้ำ ต๊บตึ๊ก ต๊บ-ตึ๊ก
โทรศัพท์ ตู-เร็อ-ซัป ตู-เรอะ-ซับ
โทรศัพท์สาธารณะ ตูเรือซัปสาธารณะ ตู-เรือ-ซับ-สา-ทา-ระ-นะ
บัตรเติมเงิน การ์ดบันโจประ กาด-บัน-โจ-ปะ
โทรศัพท์มือถือ ตูเรือซัปได ตู-เรือ-ซับ-ได
ตู้ ATM
ผ้าเย็น เกราะนัดตระเจี๊ย เกาะ-นัด-ตะ-เจี๊ย
รองเท้าแตะ ซแบก เจิง พต็วต ซะ-แบก-เจิง-พะ-ต๊วด
ผ้าเช็ดตัว ก็อน-แซง งูต ตึก ก็อน-แซง-งูด-ตึก
ผ้าเช็ดหน้า ก็อน-แซง ดัย ก็อน-แซง-ได
กล้องถ่ายรูป มา-ซีน ทอต รูป มา-ซีน-ทอด-รูบ
กล้องวีดีโอ มา-ซีน-ทอต วี-เดย์-โอว์ มา-ซีน-ทอด-วี-เด-โอ
วิทยุ วิทยุ วิทยุ
แปรงสีฟัน จร๊ะโด้ะถมิญ จร๊ะ-โด้ะ-ทะ-มิน
นาฬิกาปลุก เนียลิกาโร เนีย-ลิ-กา-โร
แก้ว จอก จอก
หมอน ขเนย ขเนย
กระดาษชำระ เกราะด๊ะอะนะมัย เกราะ-ด๊ะ-อะ-นะ-มัย

ข้อมูลจาก www.thaifranchisecenter.com

เชิญแสดงความคิดเห็น