วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดในรัชกาลที่ 5และ7

0

พามาทำบุญไว้พระ วัดซึ่งมีศิลปะการสร้างมีความสวยงามวิจิตรเป็นอย่างมาก หลังจากที่ดูเอเซีย.คอม ไปทำบุญไหว้พระ มาก็หลายวัดอยู่ แต่เข้ามาภายในวัดแห่งนี้แล้วรู้สึกได้เลยว่าสวยงามประทับจับใจจริง ๆ  พร้อมกับได้เห็นสุสานหลวงว่าเป็นยังไง   เราพาทุกท่านมาที่ วัด ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ได้เข้ามาแล้วมีแต่ความสุขใจทุกคืนวันครับ

ภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีศิลปะการสร้างที่สวยสดงดงามวิจิตรแปลกตากว่าที่อื่นครับโดยเฉพาะตัวอุโบสถ,พระเจดีย์ ,วิหาร ที่มีศิลปกรรมแบบกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ที่งามวิจิตรเป็นเอกลักษณ์พิเศษแห่งเดียวในประเทศไทย และยังมีสถานที่สำคัญหลายแห่งโดยเฉพาะ สุสานหลวง  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระสิรีรางคาร แห่ง สายราชสกุลในพระองค์รัชกาลที่5   ภายในดูร่มรื่นเย็นสบายดีเหลือเกินเราเข้าไปไหว้พระกันเลยครับ

rajabopit (2) rajabopit (8) rajabopit (10)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 กับรัชกาล 7  แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก   ชนิดราชวรวิหาร    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงสร้างขึ้นเป็นวัดแรกในรัชกาล  เมื่อ พ.ศ.2412 หลังจากเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้ว 1 ปี     มูลเหตุที่ทรงสร้างนั้นสืบเนื่องมาจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่ และเป็นไปตามโบราณประเพณีนิยม ที่สมเด็จพระบรมราชบุพการีได้ทรงบำเพ็ญมา กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างวัดพระเชตุพนฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย ทรงสร้างวัดอรุณฯ พระบาสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างวัดราชโอรสาราม และพระบาทสมเด็จพระจอดเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมาราม    การสร้างวัดนี้ทรงนำเอาหลักเดิมแต่โบราณมาใช้ ดังเช่นวัดราชประดิษฐ์ฯกล่าวคือ ทรงสถาปนาพระมหาเจดีย์เป็นหลัก ห้อมล้อมด้วยระเบียงวารทิศสองวิหารคือ ด้านเหนือและด้านใต้ สำหรับวิหารด้านเหนือนั้น ทรงสถาปนาเป็นพระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถพระวิหารตกแต่งออกแบบตามอย่างตะวันตกส่วนภายนอกออกแบบเป็นศิลปะไทย ผสมผสานได้แบบสวยงาม ครับ

เราเดินชมความงามด้านนอกโดยรอบองค์เจดีย์ มีฐานทักษิณและระเบียงคดล้อมรอบเจดีย์เชื่อมต่อกับวิหารและอุโบสถทั้งสี่ทิศ ออกแบบสร้างไว้ได้อย่างลงตัว และเราสามารถเดินชมได้แบบใกล้ ๆสายตากันเลยสวยงามอย่างไทยแท้จริง ๆ ครับ ตัวองค์เจดีย์ใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางเป็นพระเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนประฐานทักษิณประดับกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์อัดพิมพ์นูนทั้งองค์  สีออกโทนเหลืองทั้งองค์สวยไปอีกแบบ ฐานทักษิณเจาะเป็นซุ้มคูหา 16 ซุ้ม ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางต่าง ๆ สวยงาม เราเข้าไปสักการบูชาได้เลย และยอดพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไว้อีกด้วยถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องสักการครับ

rajabopit (4) rajabopit (6)rajabopit (7) rajabopit (21)

หลังจากชมความงามขององค์พระเจดีย์และสักการแล้วเราก็ไปชมความงามของอุโบสถและไหว้พระเสริมบารมีกันต่อเลย ตัวอุโบสถเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับตะวันตกโดยทางด้านนอกเป็นศิลปะไทยประดับกระเบื้องเคลือบลายเบญจรงค์ ทั้งหมดภายในเป็นศิลปะยุโรปแบบโกธิค ผนังด้านในทำเป็นลายดอกไม้ร่วงทองบนพื้นสีฟ้าน้ำเงินสวยงามและแปลกไปจากที่อื่น ๆ  พระอุโบสถ มี 7 ห้อง กว้าง 17.70 เมตร ยาว 21.65  เมตร สูงถึงขื่อ 9.80  เมตร หลังคาด้านหน้ามุขเด็ด มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี ติดช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันมุขเป็นรูปช้าง 9 เศียร เทิดพานทองรองรับใส่มงกุฎ หน้าบันมุขเด็ดเป็นรูปพระเกี้ยวอยู่กลางลานกระหนก ประตูและหน้าต่างมีซุ้มยอดมณฑปครึ่งซีกติดลวดลายปูนปั้นปิดทอง บานประตู 10 บาน บานหน้าต่าง 28 บาน ด้านในเป็นลายรดน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์ ด้านนอกประดับด้วยมกเป็นลวดลายจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บานหน้าต่างภายนอกทำไว้อย่างวิจิตรและประณีตมาก ฝีมือการทำต้องละเอียดมากที่สุด จริง ๆ ถึงออกมาสวยงามแบบนี้ครับ

พระประธานในพระอุโบสถ คือพระพุทธอังคีรส เป็นพระพุทธรูปหล่อปางสมาธิ ทรงผ้ามีกลีบ หน้าตักกว้าง 2 ศอกคืบ พระฉวีวรรณเป็นทองคำทั้งองค์ ใช้ทองคำเนื้อแปดหนักถึง 180 บาท ซึ่งเป็นทองแต่งพระองค์รัชกาลที่ 5 แต่ทรงพระเยาว์ ประดิษฐานอยู่บนชุกชีหินอ่อนที่สั่งจากประเทศอิตาลี  พระพุทธอังคีรสเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่ง แปลว่า มีพระรัศมีซ่านออกจากพระวรกาย และฐานบัลลังก์ยังเป็นกะไหล่ทองเนื้อหก หนัก 48บาท       ใต้ฐานชุกชีที่ประดิษฐาน พระพุทธอังคีรสบรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ไว้และใต้ฐานบัลลังก์ยังบรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 2,รัชกาลที่ 3,รัชกาลที่4,รัชกาลที่5 อีกด้วย  จึงถือได้ว่าภายในอุโบสถแห่งนี่มีความสำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งครับ มีประชาชนเข้ามากราบไว้และทำบุญและไหว้พระ ค่อนข้างหนาตาพอสมควรครับ ร่วมกราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองครับ

rajabopit (3)rajabopit (18) rajabopit (19)rajabopit (11) rajabopit (9) rajabopit (24) rajabopit (17) rajabopit (15) rajabopit (14)

นอกจากไหว้พระในอุโบสถแล้วภายในวิหาร ก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธประทีปวโรทัยปางมารวิชัย และพระพุทธอังคีรสน้อยที่ตั้งอยู่ด้านหน้า  ให้เราได้กราบไหว้อีกด้วย พระวิหาร อยู่ด้านใต้พระเจดีย์ ใหญ่ รูปทรงเป็นแบบเดียวกับพระอุโบสถทั้งภายนอกและภายใน นอกจากนั้นภายในวิหารยังเป็นสถานที่เก็บของสำคัญ คือพระไตรปิฎกฉบับใบลาน บรรจุในกล่องไม้สักทาน้ำมันบาง ลวดลายทำด้วยเส้นทองเหลืองฝังในเนื้อไม้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของพุทธศาสนา ผนังวิหารทำเป็นพื้นสีชมพูลายดอกไม้ร่วงสีทอง สวยงามดูแปลกตา  ร่วมชมความสวยงามภายในและกราบไหว้บูชากันแบบสุขกายสบายใจเป็นอย่างยิ่งครับ

หลังจากที่เราเข้าไปกราบไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้ว เราก็ลงมาทางทิศตะวันตกขององค์พระเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานหลวง มีอนุสาวรีย์ก่อสร้างเป็นรูปเจดีย์ และปรางค์แบบไทย แบบฝรั่งต่าง ๆ หลายแบบ ล้วนแต่งดงามประณีตสวยงามทุกแบบ  รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าไห้สร้างไว้เพื่อประดิษฐานพระสิรีรางคาร แห่งสายพระราชสกุลในพระองค์ นับจำนวนแล้วมีอนุสาวรีย์ถึง 34 องค์เลยทีเดียวครับ ทางด้านหลังสุสานทำเป็นปรางค์สมยอดที่จำลองมาจากลพบุรีสีขาวสวยงาม สถานที่แห่งนี้เป็นที่เตือนใจให้เรารำลึกถึงความตายและความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตสังขารได้เป็นอย่างดี ครับ

rajabopit (23) rajabopit (25) rajabopit (26)rajabopit (27) rajabopit (28)

ภายในวัดราชบพิตร มีความศิลปะการสร้างผสมผสานหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีอีกวัดหนึ่ง ภายในวัดยังเต็มไปด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เราต้องเข้าไปกราบไหว้บูชาและเยี่ยมชมในความงามของศิลปกรรมและเรียนรู้ซึ่งวัฒนธรรมของไทยเราครับ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ตั้งอยู่ที่ ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

การเดินทาง

โดยรถประจำทาง สาย  2, 60 เอาเป็นว่าถ้าใครอยากทำบุญไหว้พระละก็ ดูเอเซีย.คอม ขอแนะนำที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม อีกแห่งหนึ่ง ครับสำหรับการทำบุญในวันสบายของทุกท่าน หรือถ้าอยากไหว้พระเก้าวัด วัดแห่งนี้ก็น่าจะเป็นอีกวัดหนึ่งครับ ที่น่าจะเข้ามาเป็นที่สุดครับ แล้วเราจะพบแต่ความสุขทุกคืนวัน เอาไว้ทริปหน้า ดูเอเซีย.คอม จะพาเข้าวัดทำบุญ กันอีกนะครับ สุขสมหวังจงเป็นแด่ของทุก ๆท่าน ครับ

 

เชิญแสดงความคิดเห็น