พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง เรือนไทใหญ่สะท้อนวิถีชีวิตชาวแม่สะเรียง

0

maesarieng-museum (3)

หากคุณเดินทางมาถึงอำเภอแม่สะเรียงแล้วสิ่งแรกที่จะสะดุดตาเลยคือพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง สถาปัตยกรรมแบบเรือนไทใหญ่ที่ตั้งเด่นตระหง่านริมถนนทางเข้าอำเภอแม่สะเรียง  โดดเด่นด้วยหลังคาสีเงินสร้างซ้อนลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ สวยงามแปลกตาอย่างมาก อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ความเป็นมา ประเพณี วัฒนธรรม  ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรือนไทใหญ่ประกอบไปด้วยเรือนหลังใหญ่ตรงกลางและเรือนแบบเล็กขนาบข้างซ้ายขวา  ทั้งเรือนอยู่ติดกันสามารถเดินทะลุกันได้หมด แต่ละเรือนมีหลังคาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันไปปลายเรือนประดับประดาตกแต่งด้วยลวดลายไต เจาะฉลุกอ่อนช้อยวิจิตรงดงาม

maesarieng-museum (2)

ภายในพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง มีลานกว้างตรงกลางmaesarieng-museum (10)

เดินเข้าไปชมกันเลยmaesarieng-museum (30)maesarieng-museum (5)maesarieng-museum (1)

ภายในพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง มีการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแม่สะเรียง  ชาวกะเหรี่ยง หรือ ปะกาเกอญอ ที่อาศัยในแถบบริเวณต้นน้ำสาละวิน กระจายตัวอยู่ในประเทศไทย มี 4 กลุ่มย่อย อาชีพหลักคือ การปลูกข้าวทำนาขั้นบันได และทำไร่แบบหมุนเวียน  งานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของปะกาเกอญอ คือ การทอผ้อ ด้วยกี่เอวที่ผู้หญิงชาวปะกาเกอญอจะต้องเรียนรู้แต่วัยเด็ก

การแต่งตัวชาวไทใหญ่และการทำงานmaesarieng-museum (13)maesarieng-museum (23)maesarieng-museum (25)maesarieng-museum (12)maesarieng-museum (21)maesarieng-museum (29)maesarieng-museum (22)maesarieng-museum (8) maesarieng-museum (19) maesarieng-museum (17) maesarieng-museum (16) maesarieng-museum (15) maesarieng-museum (14)maesarieng-museum (20)

นอกจากนั้นยังมีส่วนแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับแม่สะเรียงเช่น การแต่งกายของคนไทใหญ่ งานประเพณีปอยส่างลอง ที่มีมาอย่างช้านานของแม่สะเรียง  ส่วนแสดงประวัติองค์ครูบาผาผ่าพระจอมขมังเวทของภาคเหนือ  และองค์พระสำคัญๆ ต่างๆ ข้อมูลวัดวาอารามที่เก่าแก่เช่น พระธาตุคู่เมือง พระธาตุ 4 จอม ศาสนสถานอันทรงคุณค่าของแม่สะเรียงคือ 1)พระธาตุจอมแจ้ง 2)พระธาตุจอมมอญ 3)พระธาตุจอมทอง 4)พระธาตุจอมกิตติ และที่เรือนหลังใหญ่มีจุดเด่นที่ชาวไทใหญ่สร้างเพื่อรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยามเมื่อเสด็จกลับจากโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันออกพรรษา

เวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ทำให้เราได้รู้จักเข้าใจแม่สะเรียงในอีกมิติกันมากยิ่งขึ้น  ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวกันครับ

ครูบาผาผ่าพระศักดิ์สัทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่สะเรียงmaesarieng-museum (27)

ครูบาผาผ่าพระศักดิ์สัทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่สะเรียงmaesarieng-museum (28)maesarieng-museum (24)

ส่างลอง หรือนาค ในประเพณีปอยส่างลองmaesarieng-museum (25) maesarieng-museum (26)

ระเบียงทางออกmaesarieng-museum (6)

 

การเดินทาง

โดยรถยนต์ – จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมุ่งสู่ อำเภอแม่สะเรียง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง จะถึงพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง

ติดต่อ:เทศบาลเมืองยวมใต้ โทร.053-681146,089-9501514

ขอขอบคุณข้อมูลประกอบ http://www.chiangmai.com/

เชิญแสดงความคิดเห็น