เที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการคืนชะนีสู่ป่า จ.ภูเก็ต

0

(ผัว ๆ ๆ ๆ ) … เสียงนี้คุ้นหูกันรึเปล่า ..? ทริปนี้ดูเอเซียดอทคอมขอพาเพื่อน ๆ มาท่องเที่ยวธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์กันบ้าง ที่น้ำตกบางแป อ.ป่าคลาก หมู่ที่ 3 บ้านบางโรง ซึ่งที่น้ำตกบางแพแห่งนี้นอกจากจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเดินป่า ศึกษาธรรมชาติแล้วยังเป็นที่ตั้งของ “โครงการคืนชะนีสู่ป่า” เพราะทุกวันนี้สัตว์ป่าในเมืองไทยของเราก็ลดน้อยลงไปทุกที โดยเฉพาะ “ชะนี” ซึ่งในปัจจุบันกรมคุ้มครองสัตว์ป่าได้จัดเอาชะนีเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้ม ครองไปแล้ว เนื่องจากจำนวนประชากรของชะนีเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว จากการล่าของมนุษย์ ซึ่งมีความเข้าใจผิด ๆ ในเรื่องของการบริโภคไปเป็นอาหาร และการล่าเพื่อนำไปเป็นสัตว์เลี้ยง ด้วยเหตุนี้จึงเกิด “โครงการคืนชะนีสู่ป่า” (GRP The Gibbon Rehabilitation Project ) ซึ่งจัดขึ้นมาเพื่อดูแลและฟื้นฟูชะนีที่ได้รับบาดเจ็บหรือชะนีเลี้ยงให้เค้า สู่ป่าซึ่งเป็นบ้านเกิดที่แท้จริงของมันได้อีกครั้ง ทริปนี้ดูเอเซียดอทคอมขอพาเพื่อน ๆ ไปดูวิถีชีวิตของชะนีน้อยเหล่านี้ ว่าพวกมันอยู่กันอย่างไร และเค้ามีวิธีการฟื้นฟูกันแบบไหน และเหตุใดเราถึงควรมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันที่โครงการคืนชะนีสู่ป่าแห่ง นี้

โครงการคืนชะนีสู่ป่าเป็นหน่วยศึกษาวิจัยของมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่ง ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มีการดำเนินงานเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือชะนีรวมถึงสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ที่ถูกทารุณกรรมหรือพิการ โดยการนำสัตว์เหล่านั้นมาฝึกให้รู้จักวิธีการดำรงชีวิตในธรรมชาติก่อนปล่อย คืนกลับสู่ป่า นอกจากนี้โครงการคืนชะนีสู่ป่า ยังทำการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ อนุรักษ์สัตว์ป่า, ทรัพยากรธรรมชาติแก่นักเรียน, นักศึกษา ประชาชนในชุมชน, นักท่องเที่ยว รวมทั้งการรณรงค์ต่อต้านการล่าและค้าสัตว์ป่า ตลอดจนทำการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาพระแทวซึ่งเป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัด ภูเก็ตควบคู่กันไป กิจกรรมหลักของโครงการคืนชะนีสู่ป่า คือการปล่อยชะนีคืนสู่ป่าเมื่อชะนีมาถึงโครงการฯ จะได้รับการตรวจสุขภาพ เจาะเลือด ตรวจโรค โดยสัตวแพทย์ประจำโครงการฯ ชะนีที่ผ่านขั้นตอนนี้จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู โดยการจัดให้ชะนีอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ฝึกการใช้ชีวิตในป่า เช่น การปีนป่ายห้อยโหน ซึ่งจะทำให้ร่างกายแข็งแรง สามารถเคลื่อนที่บนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว การให้อาหารจากธรรมชาติ เปิดโอกาสให้ชะนีตัวเต็มวัยจับคู่เพื่อสร้างครอบครัวและพยายามให้มีปฏิ สัมพันธ์กับมนุษย์น้อยที่สุด

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ ๒๐ กิโลเมตร จากตัวเมืองภูเก็ตไปอำเภอถลาง เมื่อถึงสี่แยกในเขตเมืองถลางซึ่งอยู่ห่างจากตัวภูเก็ต ๑๘ กิโลเมตร แยกไปทางขวามืออีกประมาณ ๒ กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานสัตว์ป่า เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๑๒ มีเนื้อที่ ๑๓ , ๙๒๕ ไร่ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ สามารถพบสัตว์ป่าหลายชนิด อาทิ หมูป่า ลิง หมี กระจง และมีพันธุ์ไม้หายากคือ “ ปาล์มหลังขาว ” ที่นี่เป็นแห่งแรกที่พบ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้

น้ำตกโตนไทร อยู่ห่างจากตัวเมือง ๒๒ กิโลเมตร ไปตามถนนเทพกษัตรีถึงสี่แยกอำเภอถลางแล้วเลี้ยวขวาไป ๓ กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณน้ำตกโตนไทร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก น้ำจะไหลแรงในช่วงฤดูฝน มีต้นไม้ใหญ่น้อยร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน มีเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติ ๓ เส้นทาง ขอคำแนะนำได้จากเจ้าหน้าที่สถานีฯ

น้ำตกบางแป อยู่ห่างจากน้ำตกโตนไทร ๒ ชั่วโมง โดยเส้นทางเท้า แต่หากไปทางรถยนต์ไปจากตัวเมืองถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรแล้ว เลี้ยวขวาไปทางตำบลป่าคลอก ๙ กิโลเมตร หรือนั่งรถสองแถวไม้ สายภูเก็ต-บางโรงมาลงที่ปากทาง น้ำตกบางแป เป็นน้ำตกขนาดเล็ก รอบๆ เป็นสวนรุกขชาติร่มรื่น มีเส้นทางเดินศึกษาน้ำตกบางแป-น้ำตกโตนไทร ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมีป้ายสื่อความหมายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องมีเจ้า หน้าที่นำทาง อนุญาตให้กางเต็นท์พักแรมได้ แต่ต้องนำเต็นท์มาเอง นอกจากนั้นบริเวณน้ำตกบางแปนี้เองที่เป็นที่คั้งของ “ โครงการคืนชะนีสู่ป่า ” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของชะนีที่ถูกจับมาเลี้ยงให้ พร้อมที่จะกลับคืนสู่ป่าต่อไป

หลายปีที่ผ่านมา โครงการคืนชะนีสู่ป่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก กับการฟื้นฟูเหล่าชะนีน้อยให้กลับมามีชีวิตชีวาและแข็งแรงอีกครั้ง โดยปัจจุบันมีชะนีที่ได้รับความดูแลในโครงการประมาณ 70 กว่าตัว ซึ่งเป็นอีกครั้งโครงการของที่ประสบความสำเร็จของ มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ( The Wild Animal Rescue Foundation of Thailand, WARF ) ยังไงก็แล้วแต่ หากมนุษย์ยังไม่เลิกหยุดพฤติกรรมการล่าสัตว์ป่า สัตว์ป่าอีกมากมายหลายสายพันธุ์ก็คงะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยในอีกไม่ช้าแน่ นอน หากเพื่อน ๆ มีเบาะแสสำคัญที่เกี่ยวกับขบวนการล่าสัตว์ป่า ก็สามารถแจ้งไปยังมลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยได้น่ะครับ อย่างน้อยช่วยเป็นหูเป็นตากันหน่อย เพื่อระบบนิเวศของป่าไม้ในประเทศไทยที่สมบูรณ์ครับ หากเพื่อน ๆ ดูเอเซียดอทคอมท่านใดมีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตน่ะครับ ลองแวะมาทักทายเจ้าชะนีน้อยเหล่านี้กันได้ครับ น้องจากจะได้เห็นชะนีป่าหลากหลายสายพันธุ์แล้ว ยังได้ความรู้ต่าง ๆ มากมายจากเจ้าหน้าที่และยังมีของที่ระลึกให้ติดไม่ติดมือกลับไปด้วยน่ะครับ แล้วมาติดตามกันต่อไปว่าดูเอเซียดอทคอมจะพาเพื่อน ๆ ไปกินเที่ยว ที่ไหนกันอีก

เชิญแสดงความคิดเห็น