เที่ยวอีสาน แวะเชียงคานเมืองใหม่ พาไปดูผี(ตาโขน)

0

ดูเอเซีย.คอมพาเพื่อนๆร่วมเดินทางไปกับ โครงการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะและการประชุม โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวร่วมออกเดินทาง เส่นทางอุดรธานี-เลย บ้านไม้ชายโขงเชียงคาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมด่านซ้าย โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกาบการธุรกิจท่องเที่ยวและการประชุมได้เดินทางไปสำรวจและดูเส้นทางในการท่องเที่ยวเพื่อจะนำไปวางแผนในการจัดโปรแกรมในการท่องเที่ยวของต่อไป

ในการเดินทางครั้งนี้เราออกเดินทางกันโดยรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยตู้นอนขบวนที่ 69 พร้อมทั้งลากจูงตู้พิเศษที่ตกแต่งเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวไปด้วย โดยมีมัคคุเทศก์แนะนำรายการสถานที่ท่องเที่ยวและให้ความบันเทิงตลอดการเดินทาง

ในครั้งนี้นั้นตามหมายกำหนดการเราจะเดินทางสุ่อุดรธานีกันเลย แต่ด้วยรถไฟที่เดินทางมาถึงช้ากว่ากำหนดเพราะขบวนก่อนหน้าเราเสีย ทำให้เกิดความล่าช้าจึงต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยในครั้งนี้เราเลยลงกันที่สถานีขอนแก่นกันก่อนที่จะเดินทางโดยรถบัสต่อไปยังจังหวัดเลย ตามด้วยโดยไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและ Inspect โรงแรมที่พักไปด้วย

สถานที่ที่เราจะเดินทางไปในครั้งนี้ก็มี แก่งคุดคู้ แก่งที่อยู่กลางลำน้ำโขง เชียงคานบ้านไม้ชายโขงชมทัศนียภาพสองฝั่งไทย-ลาว พระธาตุศรีสองรักพระธาตุคู่เมืองด่านซ้าย วัดเนรมิตวิปัสสนาวัดที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลังสวยงาม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน  ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวเราก็จะ Inspect โรงแรมที่พักไปด้วย จากเลยก็ไปที่อุดรธานีกันต่อระหว่างทางแวะชมวัดถ้ำกองเพลซึ่งเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของหนองบัวลำภูเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยขอม ที่อุดรธานีเราจะ Inspect โรงแรมที่พัก แวะซื้อของฝากของที่ระลึกที่ตลาดผ้าบ้านนาข่า แหล่งขายผ้าไหมราคาถูก รับประทานอาหารชื่อดังของอุดรที่ร้าน วีทีแหนมเนือง ก่อนเดินทางกลับโดยสายการบินนอกแอร์

สำหรับการเดินทางของเราในครั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2554 ถือว่าได้เดินทางดูสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังได้ Inspect โรงแรมที่พักไปด้วยเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ การทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการนำไปจัดโปรแกรมในการเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ในการจัด fam trip ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและทุกๆคนได้รับความประทับใจกลับไปทุกคน ส่วนในครั้งต่อไปนั้นจะมีโครงการดีๆแบบนี้ไปที่ไหนกันอีกก็ติดตามกันได้ที่ www.dooasia.com

เชิญแสดงความคิดเห็น