เที่ยวชมน้ำตกสกุโณทยาน(น้ำตกวังนกแอ่น) แห่งสวนรุกขชาติสกุโณทยาน จังหวัดพิษณุโลก

0

ทริปนี้เราพามาเที่ยวน้ำตก เดินเล่นสวนสวนรุกขชาติ ที่จัดหวัดพิษณุโลก น้ำตกสกุโณทยาน (น้ำตกวังนกแอ่น) แห่งสวนรุกขชาติสกุโณทยาน จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีครบครันในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน ร้านบริการอาหารเครื่องดื่ม ด้านหน้าสวนรุกขชาติมีลานจอดรถขนาดใหญ่ตามด้านข้างก็เต็มไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ หลายสิบร้านเรียงเป็นแถวยาวที่บริการทั้งอาหารรสชาติดีๆและเครื่องดื่มนานาชนิด บริเวณสวนนุกขชาติก็เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณประกอบด้วยไม้พยอม เหียง และไม้ยืนต้นอื่นๆมากมาย สวนรุกชาติสกุโณทยาน เดิมจัดตั้งเป็นวนอุทยานชื่อว่า “วนอุทยานวังนกแอ่น” ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำเข็กหรือแม่น้ำวังทอง โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ท่านนายกรัฐมนตรีจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มาเยี่ยมชมน้ำตกวังนกแอ่นแล้วเห็นว่าควรประกาศให้น้ำตกวังนกแอ่นเป็นวนอุทยาน ซึ่งในปี พ.ศ. 2498 อธิบดีกรมป่าไม้ (นามเทียม คมกฤส) ได้มาตรวจเยี่ยมราชการในท้องที่สำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก และบริเวณน้ำตกวังนกแอ่น จึงได้สั่งการให้ทางสำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก ทำการรังวัดกำหนดแนวเขตเพื่อจัดตั้งเป็นวนอุทยาน โดยใช้ชื่อว่า “วนอุทยานวังนกแอ่น”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสวนอุทยานวังนกแอ่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม “สกุโณทยาน” แทนว่า “วังนกแอ่น” แต่นั้นมาวนอุทยานวังนกแอ่น จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วนอุทยานสกุโณทยาน”

บริเวณที่ทำการสวนรุกขชาติสกุโณทยาน ด้านข้างจะเป็นสวนหิน เป็นลานหินสวยงามมาก เป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีไม้กลายเป็นหิน และฝั่งตรงข้ามกันจะเป็นลานพลับพลารับเสด็จและศาลาวนาศัย ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จประพาสสวนอุทยานฯ เมื่อปี พ.ศ.2501 เจ้าหน้า

หลังจากที่เราเที่ยวชมธรรมชาติในสวนรุกขชาติแล้ว เราเดินเท้าเข้ามาอีกประมาณ 300 เมตร เราก็จะพบน้ำตกสกุโณทยานอยู่ในลำน้ำเข็ก เกิดจากสายน้ำไหลผ่านแก่งหินขนาดกว้างที่ยุบตัวลง 90 อาศา และมีแอ่งน้ำรับทางด้านล่าง ตัวน้ำตกเป็นแก่งขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10 เมตร ฤดูท่องเที่ยวคือช่วงหน้าหนาว น้ำจะไหลเฉื่อย ๆ ผ่านโขดหินขนาดใหญ่ ช่วงต้นหนาวน้ำจะใสและสวยมาก

น้ำตกสกุโณทยาน ตั้งอยู่ใน สวนรุกขชาติสกุโณทยาน ริมทางหลวงหมายเลข 12 กม.ที่33 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 6.00- 18.00 น. ทุกวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-252742-3,055-259907

การเดินทาง

น้ำตกสกุโณทยานตั้งอยู่ริมทางหมายเลข 12   เดินทางจากตัวเมืองพิษณุโลก มาบนทางหลวงหมายเลข 12  พิษณุโลก-หล่มสัก บริเวณ กม.ที่ 33 จะสังเกตเห็นป้ายทางเข้า ทางด้านขวามือ เลี้ยวขวาขับเข้ามาอีกประมาณ 1 กม. จะถึงลานจอดรถ และเดินเท้าลงไปยังตัวน้ำตกประมาณ 100 เมตร

เชิญแสดงความคิดเห็น