เทศกาลเงาะ – ทุเรียน และ ของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2554

0

มาพบกับเทศกาลเงาะ – ทุเรียน และ ของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นในวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2554 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สวน เกษตรบ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ และสวนเกษตรบ้าน ซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ศรีสะเกษ โดยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มบริเวณทางด้านเหนือ ของจังหวัด ส่วนบริเวณตอนล่างของจังหวัด เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาเป็นแนวกั้นประเทศระหว่างไทยและกัมพูชา ด้วยสภาพที่เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ดินในพื้นที่จึงมีระดับความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การทำเกษตร และสามารถให้ผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากและมีคุณภาพสูง คนในพื้นที่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกเงาะ – ทุเรียนประมาณ 4,000 ไร่ สร้างมูลค่าการผลิตให้จังหวัดปีละกว่า 160 ล้านบาท โดยเฉพาะเงาะ – ทุเรียน มีการปลูกมากที่สุดใน อ.กันทรลักษ์ ที่บ้านซำตารมย์ และ อ.ขุนหาญ ที่บ้านซำขี้เหล็ก นอกจากนี้ยังมีผลผลิตอื่น ๆ เช่น ลำไย ลองกอง มังคุด กระท้อน สะตอ ฝรั่ง และข้าวโพด

 

จังหวัด ศรีสะเกษจึงกำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 54” ในวันที่ 17-23 มิถุนายน 2554 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อ.เมือง สวนเกษตรบ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์  และสวนเกษตรบ้านซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษกิจกรรมในงานได้แก่ การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะ – ทุเรียนและผลผลิตเกษตรอื่นๆ ซึ่งผลิตได้ดีในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น สะตอ องุ่น ฟักทอง ข้าวโพดหวาน มังคุด ฝรั่ง ลำไย ลองกอง ฯลฯ โดยเกษตรกรจำหน่ายเอง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือนิทรรศการทางการเกษตรและความรู้อื่นๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน ขบวนแห่รถตกแต่งด้วยผลไม้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เงาะพันธุ์โรงเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพืชอื่นๆ การแข่งขันกินเงาะ – ทุเรียน การแข่งขันตำส้มตำผลไม้ประกอบลีลา การประกวดสัตว์เศรษฐกิจ/สัตว์สวยงาม การแข่งขันสาวไหม การจัดดอกไม้ กระเช้าผลไม้ การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม การแสดงวัฒนธรรมสี่เผ่าไท และการแสดงดนตรีของนักเรียน

 

ปีนี้พิเศษสุดกับ 3 กิจกรรม คือ

  1. ทัวร์สวนผลไม้ “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” กับโปรโมชั่น 50 บาท
  2. แรลลี่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร “เที่ยวครบรส ที่ศรีสะเกษ” (เฉพาะในวันที่ 19 มิถุนายน 2554)
  3. แพคเกจทัวร์ “เที่ยวอีสานสุขใจ อิ่มบุญ อิ่มท้อง กับเงาะ – ทุเรียน แสนอร่อย ที่ศรีสะเกษ” วันที่ 17-19 มิถุนายน 2554 อัตราค่าบริการ ท่านละ 2,999 บาท

srisaket-festival (37) srisaket-festival (36) srisaket-festival (35) srisaket-festival (34) srisaket-festival (33) srisaket-festival (32) srisaket-festival (31) srisaket-festival (30) srisaket-festival (29) srisaket-festival (28) srisaket-festival (27) srisaket-festival (26) srisaket-festival (25) srisaket-festival (24) srisaket-festival (23) srisaket-festival (22) srisaket-festival (21) srisaket-festival (20) srisaket-festival (19) srisaket-festival (18) srisaket-festival (17) srisaket-festival (16) srisaket-festival (15) srisaket-festival (14) srisaket-festival (13) srisaket-festival (12) srisaket-festival (11) srisaket-festival (10) srisaket-festival (9) srisaket-festival (8) srisaket-festival (7) srisaket-festival (6) srisaket-festival (5) srisaket-festival (4) srisaket-festival (3) srisaket-festival (2)

เชิญแสดงความคิดเห็น