เขื่อนสิรินธร

0

เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะให้ประโยชน์ ทางด้านการผลิต พลังงานไฟฟ้าแล้วยังอำนวยประโยชน์ นานัปการ ต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ ของประชาชน ในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งทางด้านการชลประทานการป้องกันอุทกภัย การประมง และการท่องเที่ยว นับเป็นการสงวนและใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในประเทศให้เกิดประโยชน์ สูงสุดอย่างสอดคล้อง กับการพัฒนาประเทศ ในยุคปัจจุบัน

เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนที่มีความสำคัญ ยิ่งแห่งหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ ของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภูมิใจที่เขื่อนแห่งนี้ ได้มีส่วนในการยกระดับ มาตรฐาน การครองชีพ ของประชาชนให้ดีขึ้น และผลักดันให้ภูมิภาคแถวนี้ ก้าวไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน สมควรเป็นมรดกอันมีค่า ของประชาชน และประเทศชาติสืบไป

สวนแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำฝั่งซ้าย ของสันเขื่อนสิรินธร มีพื้นที่ประมาณ ๔๐ ไร่ โดยออกแบบก่อสร้าง ให้มีลักษณะเป็นสวนป่า ที่คงสภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ไว้ได้มากที่สุด การใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ เน้นให้กลมกลืน กับพื้นที่เดิม

ภายในสวนสิรินธร ประกอบด้วยสวนพฤกษศาสตร์ สวนน้ำพุ ศาลาพักผ่อน และพันธุ์ไม้ดอก โทนสีม่วง ซึ่งเป็สีประจำวันพระราชสมภพคือวันเสาร์ ประดับไว้โดยรอบ พร้อมกับตัดแต่งต้นไม้ เป็นตัวอักษร สธ อันเป็นพระราชลัญจกร ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังมีประติมากรรมรูปหล่อ เป็นช้าง ๓ เชือกเล่นดนตรี ซึ่งเป็นเครื่องดนตรี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดปราน อันได้แก่ ระนาด ซอ และ ขลุ่ย

เขื่อนสิรินธร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 217 แยกขวาที่กิโลเมตร 71 ไปอีก 500 เมตร เป็นเขื่อนหินแกนเหนียว สร้างกั้นลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ตัวเขื่อนสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร อำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการดินชลประทาน บริเวณริมทะเลสาบมีสวนสิรินธร ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มีรูปปั้นและน้ำพุสวยงาม

การท่องเที่ยวในเขื่อนสิรินธรนั้น นอกจากจะมีความสวยงามสงบร่มรื่น ของภายในบริเวณ เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ เป็นสิ่งดึงดูดใจ ให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการขยายตัว ทางด้านธุรกิจ ท่องเที่ยว อื่นๆ ตามไปด้วยเพื่อนๆ ที่ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดอุบลราชธานี อย่าลืมเข้ามาแวะชมทิวทัศน์เขื่อนกักเก็บน้ำสิรินธร ที่มีทิวทัศน์สวยงาม และสวนดอกไม้ร่มรื่นของเขื่อนสิรินธรกันด้วยนะคะ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ

ภายในเขื่อนสิรินธรมีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 0 2436 6046-8 หรือ ที่เขื่อนสิรินธรโทร. 0 4536 6081-3

การเดินทาง :เขื่อนสิรินธร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร

-การเดินทางโดย รถยนต์ ใช้เส้นทาง ไปตามถนนสายมิตรภาพ ประมาณ ๗๓๗กิโลเมตร มุ่งสู่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วใช้ทางหลวง หมายเลข ๒๑๗ เข้าสู่อำเภอพิบูลมังสาหาร จากนั้นไปตามเส้นทางพิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก เข้าสู่เขื่อนสิรินธร

-สามารถเดินทางได้ โดยรถโดยสารปรับอากาศ หรือรถไฟ แต่ถ้าต้องการความสะดวก สบาย และรวดเร็ว ก็สามารถใช้บริการสายการบิน ภายในประเทศได้

เชิญแสดงความคิดเห็น