เที่ยวเขาวัง พระนครคีรี

0

pranakornkiri (27)pranakornkiri (33)pranakornkiri (30)pranakornkiri (34)

หากใครผ่านมาทางจังหวัดเพชรบุรี ด้วยถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4  บริเวณแยกเข้าเมืองเพชรบุรี  ก็จะเห็นวิวของ “เขาวัง” หรืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี  มองเห็นเจดีย์และโบราณสถานสีขาวตั้งตะหง่านสวยงามมาแต่ไกล ทั้งหมดอยู่บนยอดภูเขา 3 ลูก ที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่าเขาวัง

เขาวัง นั้นถือได้ว่า เป็นสัญลักษณ์ ของเมืองเพชรบุรีเลยทีเดียว เพราะว่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี สร้างไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4  แต่เดิมชาวบ้านเรียกภูเขากลุ่มนี้ว่า “เขาสมน”   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้    จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระสมุหกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้าง  จนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2403  ทรงพระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่าเขาวัง สืบมาจนทุกวันนี้ พระนครคีรีประกอบด้วยพระที่นั่ง  พระตำหนัก  วัด  และกลุ่มอาคารต่าง ๆ มากมาย   ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน บนยอดเขา 3 ที่สำคัญมีรายละเอียดที่น่าใจลองคลิกดูครับ

ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) มีการตกแต่งด้วยพรรณไม้ สวยงามกลิ่นหอม ในช่วงหน้าร้อน อาจจะเดินกันร้อนแดดนิดหน่อย แต่จะหายเหนื่อยแน่นอนหากได้เห็นความสวยงามของพระราชวังเก่าแห่งนี้

pranakornkiri (8)pranakornkiri (10)pranakornkiri (18)pranakornkiri (19)pranakornkiri (11)

เวลาและค่าบัตร

เขาวังเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00–16.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ชาวไทย 70 บาท เด็ก 15 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาทเด็กต่างชาติ 15 บาท  ส่วนเด็กความสูงไม่เกิน 90cm. เข้าฟรี ราคานี้รวมค่ารถรางไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับ

หากใครต้องการเดินขึ้นเขาวัง ก็ได้ครับเป็นวิธีเดิมที่เคยใช้กัน  ชมธรรมชาติระหว่างทางขึ้น และจะพบกับฝูงลิงที่อยู่ตามทาง ให้ระวังด้วย อย่าแหย่ลิงมาก  และห้ามให้อาหารลิงครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3242 5600

pranakornkiri (41) pranakornkiri (42) pranakornkiri (43) pranakornkiri (44) pranakornkiri (45) pranakornkiri (46) pranakornkiri (47) pranakornkiri (15) pranakornkiri (16) pranakornkiri (21) pranakornkiri (22) pranakornkiri (23) pranakornkiri (24) pranakornkiri (25) pranakornkiri (26) pranakornkiri (28) pranakornkiri (29) pranakornkiri (31) pranakornkiri (32) pranakornkiri (35) pranakornkiri (36) pranakornkiri (37) pranakornkiri (38) pranakornkiri (39) pranakornkiri (40)pranakornkiri (1) pranakornkiri (2) pranakornkiri (3) pranakornkiri (4) pranakornkiri (5) pranakornkiri (48) pranakornkiri (49) pranakornkiri (50)

เชิญแสดงความคิดเห็น