อ่าวป่าคลอก ธรรมชาติอันสมบูรณ์ของภูเก็ต

0

paklok-phuket_1หากพูดถึงภูเก็ตแล้ว หลายๆคนคงรู้จักถึงสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยว แต่หากกล่าวถึงอ่านป่าคลอกแล้วก็ต้องนึกถึงสวรรค์ของสัตว์น้ำหรือแม้แต่ พะยูนนั่นเอง อ่าวป่าคลอก เป็นอ่าวขนาดเล็ก ซ่อนตัวอยู่ใน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต อยู่ทางทิศตะวันออกของ จ.ภูเก็ตและเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวพังงา

paklok-phuket_4

ว่ากันว่าอ่าวป่าคลอก ภูเก็ตเป็นแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรชาย ฝั่งที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่า “สมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต” มีตัวชี้วัดความสมบูรณ์ คือ พะยูน มักจะพบพะยูนเข้ามากินหญ้าทะเลในอ่าวป่าคลอกบ่อยครั้ง เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ทะเลอ่าวป่าคลอกประสบกับมรสุมครั้งใหญ่ ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรม สัตว์น้ำและหญ้าทะเลถูกทำลายจากเรืออวนรุน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย ซ้ำยังลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตหวงห้าม 3,000 เมตร มีการบุกรุกทำลายป่าชายเลน จากธรรมชาติที่เสื่อมโทรมจึงมีการรวมตัวกันเพื่อแก้ไข ปกป้องและจัดการทรัพยากรชายฝั่งจึงเกิดขึ้น ภายใต้ชื่อ “กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านป่าคลอก”

paklok-phuket_2

จากการสำรวจทรัพยากรชายฝั่งบ้านป่าคลอกของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง ทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน พบว่าอ่าวป่าคลอกมีทรัพยากรสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งป่าชายเลน หญ้าทะเล และสัตว์น้ำที่หลากหลาย จ.ภูเก็ตมีพื้นที่แนวหญ้าทะเล ทั้งหมด 4,445 ไร่ พบหญ้าทะเล 11 ชนิด ในอ่าวป่าคลอกมีแนวหญ้าทะเล ทั้งหมด 1,780 ไร่ พบหญ้าทะเล 8 ชนิด หญ้าใบมะกรูด หญ้าคาทะเล หญ้าชะเงาเต่า หญ้าเงาแคระ หญ้าชะเงาใบมน หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย และหญ้ากุยช่ายทะเล

paklok-phuket_13

ในปัจจุบันอ่าวป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทั้งสัตว์น้ำ ป่าชายเลน หญ้าทะเล และแนวปะการัง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านประมง ณ ชุมชนป่าคลอก ทุกวันนี้ชาวบ้านป่าคลอกยังคงยึดวิถีชีวิตชาวเล ที่ควบคู่ไปกับการรณรงค์การปลูกหญ้าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ทำให้ในทุกๆ ปีพื้นที่อ่าวป่าคลอกจะมีโอกาสได้ต้อนรับสัตว์น้ำหายากที่เข้ามาหากินหญ้า ทะเล เช่น เต่าทะเล โลมา และพะยูนหรือหมูน้ำ จำนวนไม่น้อย และยังมีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันปลูกป่าชายเลนอีกด้วย ถือว่าการมาเท่ยวภูเก็ตครั้งนี้มีทั้งความสนุกสนานและยังได้ร่วมกันอนุรักษ์ ธรรมชาติควบคู่กันไปด้วยpaklok-phuket_9

เชิญแสดงความคิดเห็น