อุทยานแห่งชาติ“เหนือฟ้า”

0

อุทยานแห่งชาติ“เหนือฟ้า” ต้นน้ำตาปี

ความที่ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งสูงเสียดฟ้า ตั้งอยู่ต้นน้ำบนภูเขาหลวงซึ่งมีระดับสูงมากมองจากหมู่บ้านด้านล่าง จึงทำให้ที่นี่ถูกเรียกว่า “บ้านเหนือฟ้า” หมู่บ้านที่อยู่ระหว่างหุบเขามีอากาศเย็นชื้นเกือบตลอดทั้งปี มีฝนตกชุก เป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย โดยมีสายหลักซึ่งเรียกว่า คลองใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่แยกจาก หมู่ที่ 5 ตำบลพิปูน เมื่อปี พ.ศ. 2518 หลังอำเภอพิปูนถูกคุกคามโดยกลุ่มคนซึ่งเรียกตัวเองว่า สหาย (คอมมิวนิสต์) โดยท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของบ้านเหนือฟ้าขณะนี้ เป็นจุดที่ทางการทหารใช้เป็นฐานปฏิบัติการตั้งเป็นหมู่บ้านยุทธศาสตร์ เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุข หมู่บ้านที่สร้างไว้จึงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่กลับตัวกลับใจมาประกอบอาชีพสุจริต ต่อมามีการอพยพลูกหลาน เข้าไปอยู่เพิ่มมีการสร้างถนนเข้าถึงจึงกลายมาเป็นหมู่บ้าน และที่นี่คือเขตต้นน้ำของแม่น้ำตาปี

นับตั้งแต่ปากน้ำออกทะเล ถึงเกาะปราบ ขึ้นไปถึงเมืองสุราษฎร์ธานี ถึงปากแม่น้ำพุมดวง (ที่อำเภอพุนพิน ตรงบริเวณตอนเหนือของสะพานรถไฟพระจุลจอมเกล้าไปเล็กน้อย) ตั้งแต่ปากแม่น้ำพุมดวงขึ้นไปถึงปากคลองสินปุน ตั้งแต่ปากคลองสินปุนไปถึงคลองกะเปียด ตั้งแต่คลองกะเปียดขึ้นไปถึงสำนักบันได สามขั้นบนสันเขาหลวงซึ่งเป็นต้นน้ำ แต่เดิมเคยถูกเรียกว่า “แม่น้ำหลวง” เพราะต้นกำเนิดของแม่น้ำสายที่อยู่ที่ภูเขาหลวงซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของทิวเขานครศรีธรรมราช ก่อนจะมีชื่อแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ที่แม่น้ำสายนี้ไหลผ่าน

ด้วยความที่เป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดในราชอาณาจักรมณฑลปักษ์ใต้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นสมควรจะให้มีชื่อไว้เป็นหลักฐานตลอดทั้งลำน้ำ เพื่อให้เป็นการสะดวก แก่ประชาชน และวิชาภูมิศาสตร์สืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “แม่น้ำตาปี” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2458 และได้กระทำคำสั่งประกาศเป็นทางการโดยมี มหาอำมาตย์โทพระยามหาอำมาตยาธิบดี เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2458

โดยมีน้ำตกขนาดใหญ่อย่างหนานเจ็ดชั้นเป็นหนึ่งในต้นน้ำที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำตาปี อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลพิปูน ที่เรียกกันทั่วไปว่า บ้านเหนือฟ้า น้ำตกที่ลดระดับลงมาจากผาสูงและหักมุมเป็นน้ำตก 90 องศา มีจำนวนทั้งหมด 7 ชั้นโดยจากชั้นที่เจ็ดสามาถมองเห็นจากพื้นราบ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หน้าเมือง ความสวยงามของแต่ละชั้นจะแตกต่างแปลกตาออกไป

นักท่องเที่ยวสามารถปีนขึ้นน้ำตกได้โดยตรงและเลียบไหลเขาที่ลาดชัน โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่หมู่บ้านเหนือฟ้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่ 10 นอกจากความงดงามของสายน้ำแล้ว ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ ยังทำให้ค่ำคืนถูกแต่งแต้มไปด้วยแสงระยิบระยับจากหิ่งห้อยนับร้อยนับพัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ของป่าต้นน้ำอีกด้วย

เชิญแสดงความคิดเห็น