อาสนวิหารแม่พระบังเกิด โบสถ์ที่สวยงาม และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

0

ดูเอเซียพาเพื่อนๆ ไปชมความสวยงาม ของโบสถ์เก่าแก่ในแบบสถาปัตยกรรมโกธิก (Gothic) ที่มีความสวยงาม และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์บางนกแขวก” อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม“อาสนวิหารแม่พระบังเกิด” หรือ “โบสถ์บางนกแขวก” เป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะมีความงามเป็นพิเศษ

อาสนวิหารพระแม่บังเกิด เป็นโบสถ์ที่สร้างมานานกว่าหนึ่งศตวรรษ  เป็นศิลปะแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศสสร้างด้วยอิฐเผา ฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมจากอ้อยใสสีดำ ซึ่งลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบนี้ ภายในประดับด้วยภาพเขียน กระจกสี (Stained Glass) จากฝรั่งเศส ส่วนใหญ่เป็นภาพนักบุญ เมื่อแสงลอดผ่านกระจกสี จะทำให้ภาพโดดเด่นมีสีสันสวยงาม มีธรรมาสน์เทศน์ อ่างสำหรับใช้ในพิธีรับศีลล้างบาป เชิงเทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักของเทพหลายองค์ตามพระคัมภีร์ไบเบิล  เป็นเรื่องเล่าของพระนางมารี พรหมจารีย์จากพระคัมภีร์ และภาพของบรรดานักบุญชายหญิง มีรูปปั้น ธรรมาสนเทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์ คริสต์ศาสนานับ เป็นโบสถ์ที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง

ปี พ.ศ. 2433 บาทหลวงเปาโลซัลมอน หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า “คุณพ่อเป่า” ได้เริ่มลงมือสร้างวัดหลังให้เป็น รูปเป็นร่างขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนจากญาติพี่น้องของท่านในฝรั่งเศส จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่ง กรุงปรารีส จากกรุงโรม หาทุนในการสร้างจนแล้วเสร็จ ทำพิธีเสกและเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439 ส่วนวัสดุของวัดหลังเก่าได้ถูกนำไปสร้างไว้ที่คลองขวางล่าง โดยมีนามชื่อว่า “วัดพระแม่องค์อุปถัมภ์” หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า “วัดใน”ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 สังฆมณฑลราชบุรีได้ทำการบูรณะ ซ่อมแซมวัดครั้งใหญ่ เพื่อฉลองครบ 100 ปี ในปี 2539 ดังนั้น อาสนวิหารพระแม่บังเกิดแห่งนี้ จึงเป็นโบสต์ที่สวยงาม และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

บริเวณข้างโบสถ์เป็นปากคลองดำเนินสะดวก ซึ่งมาบรรจบกับแม่น้ำแม่กลอง ทำให้เกิดชุมชนริมน้ำบางนกแขวกขึ้นข้างโบสถ์ ชุมชนนี้เคยเฟื่องฟูเมื่อหลายสิบปีก่อน ทุกวันนี้ยังเหลือร่องรอยให้เห็น เช่น ห้องแถวร้านค้าปลูกขนานไปกับแม่น้ำ ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่าค้าขาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นชมบรรยากาศริมน้ำได้ จะเรียกหาโอเลี้ยง ชาดำเย็นตามร้านที่ยังเปิดขายอยู่ดับกระหายก็เยี่ยมเพื่อนๆ คนไหนได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองสมุทรสงคราม ก็แวะมาชมความสวยงามของอาสนวิหารพระแม่บังเกิด ที่ได้ชื่อว่า เป็นโบสถ์ที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย จะสวยแค่ไหน ต้องมาดูด้วยตาตัวเอง เท่านั้นนะคะ

การเดินทาง

รถยนต์
ไปตามเส้นทางสายสมุทรสงคราม-บางนกแขวก ผ่านอุทยาน ร.2 ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร อาสนวิหารแม่พระบังเกิดอยู่เลยแยกสะพานสมเด็จพระอัมรินทร์ไปประมาณ 100 เมตร

รถโดยสาร
สามารถเดินทางโดยรถประจำทางขึ้นรถได้ที่ตลาดเทศบาลอำเภอเมือง สายแม่กลอง-บางนกแขวก-ราชบุรี ลงหน้าวัดคริสต์

เรือ
การเดินทางไปยังอาสนวิหารแม่พระบังเกิด มีเรือขนาดต่างๆบริเวณที่ท่าริมแม่น้ำแม่กลอง

เชิญแสดงความคิดเห็น