ออกพรรษาที่เชียงคาน

0

ออกพรรษาที่เชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” จ.เลย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554  ณ สามแยกหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคานถนนศรีเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายพรศักดิ์   เจียรณัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาเชียงคาน ขึ้นซึ่งอำเภอเชียงคานร่วมกับองค์กรเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ร่วมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7–13  ตุลาคม 2554 มีชาวเมืองสานะคามแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่เป็นชายแดนติดกับอำเภอเชียงคาน ที่นั่งเรือข้ามฟากมาดูขบวนแห่เป็นจำนวนมาก

ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน เป็นประเพณีที่ประชาชนยึดถือสืบทอดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแปละร่วมอนุรักษ์ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 100  ปี คุณค่าและความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมอันบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง อัตลักษณ์และวิถีของคนในท้องถิ่น ที่ถ่ายทอดเรื่องของวิถีชีวิตอันแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมั่นและการยึดถือปฏิบัติต่อวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนานับตั้งแต่ การทำบุญตักบาตรเทโว พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ ดารดาษฝั่งโขง การลอยปราสาทผึ้งอุทิศแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบ ครัวดื่มด่ำกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและเยี่ยมชมชุมชนบ้านไม้เก่าริมฝั่งแม่น้ำ โขง การทำบุญ 9 วัด ตักบาตรข้าวเหนียวทุกเช้า เพลิดเพลินไปกับการแข่งขันเรือยาว แข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย-ลาว

ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี งาม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน ให้เป็นที่แพร่หลาย มีกิจกรรมที่สำคัญของงานดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน  ประเภทผ้าทอ ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน  ประเภทผลิตผลทางการเกษตร ชมการแสดงและจำหน่ายสินค้า  “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติ ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน เคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีเชียงคาน และเลี้ยวซ้ายเข้าที่บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก และนำปราสาทผึ้งตั้งไว้ในซุ้มปราสาทผึ้งของแต่ละคุ้มวัด

ภายในงานออกพรรษาเชียงคานปี นี้ จะพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว การไหลเรือไฟ ผาสาดลอยเคราะห์ การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ การแข่งขันเรือยาวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอเชียงคาน กับเมืองชะนะคาน แขวงเวียงจันทร์ ประเทศเพื่อนบ้านเราเอง (ลาว) และมีการจำหน่ายสินค้า OTOP และขบวนของดีตำบลต่างๆ จากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงาน

เชิญแสดงความคิดเห็น