หอศิลป์เอมเจริญ งานศิลป์สร้างสรรค์

0

คำกล่าวที่ว่าศิลปะไร้พรหมแดนนั้น เป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เวอร์เกินจริงแต่อย่างใด เพราะศิลปะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เมื่อใครได้หลุดเข้าไปแล้ว จะได้พบกับตัวตนของเราอีกคนหนึ่งในจินตนาการ ที่พูดมาอาจจะเวอร์ไปสักหน่อย แต่ดูเอเซียดอทคอมจะพาเพื่อน ๆ ไปพบดินแดนแห่งศิลปะที่กล่าวมา โลกที่จะพาเพื่อน ๆ เข้าสู่จินตนาการอย่างแท้จริงที่ “หอศิลป์เอมเจริญ” แห่งนีh

หอศิลป์เอมเจริญ ก่อตั้งโดย อ.ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2548 ผู้ที่รักและศรัทธาต่อศิลปะอย่างแรงกล้า เป็นสถานที่เก็บผลงานทั้งหมดที่ได้สร้างมาตลอดชีวิต ใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย และศิลปินต่างประเทศ เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณทางศิลปะต่อเยาวชนและผู้สนใจศิลปะ เ

ป็นหอศิลป์อีกแห่งของประเทศที่ทำหน้าที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อความมีศักดิ์ศรีในความเป็นสากลทัดเทียมนานาอารยะประเทศ

อาจารย์ ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ หรือนายประเทือง เอมเจริญ ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น อดทน ด้วยการศึกษาค้นคว้างานทางศิลปะอย่างหนัก ศึกษาปรัชญาชีวิตทั้งศิลปะของอินเดีย จีนและศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะ ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพลังแสงสว่าง จนเกิดมุมมองในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็น รูปแบบของตนเอง มองโลกในแง่ดี เชื่อในคุณงามความดี สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบการผสมผสานระหว่างสิ่งที่รับรู้จากธรรมชาติและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองด้วยสีสันสดใส สร้างรูปทรงต่างๆ อย่างอิสระและทรงพลัง ซึ่งได้กลายมาเป็นผลงานชุด”เผชิญความทุกข์” “เรียนรู้จักรวาล” และชุดต่างๆ อันมีคุณค่ายิ่ง นอกจากนี้ นายประเทือง เอมเจริญ ยังได้สร้างศิลปะสถานเอมเจริญ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆ แก่ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมและศึกษางานด้านศิลปะ ทั้งยังได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นศิลปินรับเชิญเขียนภาพเพื่อการกุศลมากมาย เป็นผู้ถ่ายทอดงานศิลปะให้แก่ผู้สนใจตามโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สิ่งเหล่านี้ นายประเทือง เอมเจริญ ได้ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการทำงานศิลปะ นับเป็นศิลปินที่สร้างผลงานศิลปะอย่างสืบเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี

นายประเทือง เอมเจริญ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๘ จากประวัติที่กล่าวมาของอาจารย์ ประเทือง เอมเจริญ นั้น ยังแค่น้อยนิดเมื่อเปรียบกับผลงานมากมายที่ท่านอาจารย์ได้สร้างสรรค์ไว้นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่โลกศิลปะ ดูได้จากประติมากรรมสิ่งก่อสร้างของตัวหอศิลป์ฯ นั้น แปลกตาและดูทันสมัยเหมาะที่จะจัดเก็บงานศิลปะไว้ยิ่งหนัก โดยข้างในแต่ล่ะตึกนั้น ได้รวบรวมผลงานและประวัติศิลปะชาติไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำมัน ซึ่งทุกภาพนั้น ล้วนสวยงามมีความหมายและที่สำคัญมีคุณค่ามาก ๆ พวกเราอยากให้เพื่อน ๆ ที่รักศิลปะหรืออยากเข้าถึงศิลปะ ได้มาสัมผัสกันที่ “หอศิลป์เอมเจริญ” แห่งนี้

เปิดให้ชมทุกวันพุธ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ : 0 3465 8048, 08 6813 9616

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ถึงอำเภอท่ามะกา เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกบ้านหนองตากยา ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง แล้วเลี้ยวขวาเลียบคลองชลประทาน ไปอีกประมาณ 11 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางผ่านเทศบาลตำบลสำรอง เลี้ยวซ้ายตรงข้ามโรงเรียนตลาดสำรอง เข้าไปประมาณ 300 เมตร

เชิญแสดงความคิดเห็น