พระพุทธสิหิงค์ วัดโคกขาม องค์ที่4ของไทย (หลวงพ่อสัมฤทธิ์)

0

วันนี้ดูเอเซีย.คอมพอเพื่อนๆมา unseen กับพระพุทธสิหงค์ องค์ที่4ของเมืองไทย ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครครับ ครั้งนี้เราสร้างบุญ สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกัน จ.สมุทรสาครก็ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็นตัวเลือกในทริปไหว้พระ สร้างบุญได้อีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

ณ วัดโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เราจะพบ พระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ 4 หรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อสัมฤทธิ์ ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์มหาอุตม์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก หาที่ติมิได้ ตลอดจนเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญ ที่ไทยได้แบบอย่างมาจากประเทศศรีลังกา แต่เดิมปรากฎพระพุทธสิหิงค์ในประเทศไทยเพียง 3 องค์ เท่านั้น คือ องค์ที่ 1 ประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร องค์ที่ 2 ประดิษฐานที่วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และองค์ที่ 3 ประดิษฐานที่หอพระสิงห์ จังหวันครศรีธรรมราช

พระพุทธสิหิงค์ องค์ที่4 นั้นขนาดองค์มีหน้าตักกว้าง 66 ซม. สูง 83 ซม. รอบฐาน 153 ซม. เนื้อเป็นทองสีดอกบวบหนัก 37 ชั่ง 1 ตำลึง ประมาณ 2964 บาท ทรวดทรงพระองค์อวบอ้วน พระหนุนูน พระพักตร์กลม พระโขนงโก่งโค้ง พระนาสิกเป็นสันโค้ง พระโอษฐ์แคบ พระรัศมีเหนือพระเกตุมาลาเป็นเปลวสั้น เส้นพระศกขมวดเป็นต่อมกลม ท่านั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์วางในท่าปางมารวิชัย ครองผ้าแบบห่มดอง ฐานรองเป็นฐานเขียง ลักษณะทั่วไปนับว่าเป็นแบบเชียงแสนรุ่นแรก เชื่อว่าฝีมือช่างเป็นของปฏิมากรชาวล้านนาไทย ในประวัติก่อนที่มาประดิษฐาน ณ วัดโคกขามนี้องค์พระได้เคยถูกลงรักปิดองค์ดำตลอดทั้งตัว และนำมาซ่อนไว้ในสถานที่ลับและมีความปลอดภัยนั่นก็คือวัดโคกขามแห่งนี้ แต่ความลับก็ปิดได้เพียง 200 ปี รักที่ปิดองค์พระพุทธสิหิงค์เริ่มจางลงตามกาลเวลาและเสื่อมคุณภาพลง จนสามารถมองเห็นเนื้อทองอย่างเด่นชัดในบางส่วน และเริ่มมากขึ้นทุกวัน นับว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีพระพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งชาติ ที่จะได้มีโอกาสสักการะบูชาพระพุทธสิหิงค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์งดงามล้ำค่าของชาติไทยอีกองค์หนึ่งครับ

สำหรับประวัติของวัติโคกขามก็ก่อตั้งมานาน มีความเก่าแก่มาก สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุทธยาตอนปลาย มี พระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ 4 หรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อสัมฤทธิ์ ซึ่งสถิตเป็นมิ่งขวัญของวัด เป็นที่สักการะกราวไหว้ของชาวสมุทรสาครทั้งหลาย อาณาบริเวณของวัดก็มีความกว้างขวาง และมีโบราณสถาน ปูชนียวัตถุสำคัญๆมากมายอีกด้วยครับ

เชิญแสดงความคิดเห็น