วัดเขียนบางแก้ว

0

วัดเขียนบางแก้ว เป็นวัดเก่าแก่ประจำจังหวัดพัทลุง จุดเด่นของวัดนี้คือ พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว มองเห็นมาแต่ไกล เห็นตั้งแต่ยังไม่เข้ามาในเขตบริเวณวัด พอรถจอดสนิทตรงดิ่งไปสู่ พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว กันเลยทีเดียว พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว ของที่นี่เป็นสีขาวล้วน เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนคือ ทั้งสี่มุมของบัลลังก์มีรูปกาปูนปั้นมุมละ 1 ตัว ซึ่งสอบถามจากเจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้ว ท่านพระครูกาเดิม เพิ่ม ได้ความว่า หมายถึง สมณะศักดิ์ของคณะสงฆ์ทั้ง 4 ส่วน ยอดสุดเป็นพานขนาดเล็ก 1 ใบ ภายในมีดอกบัวทองคำ จำนวน 5 ดอก แต่ทองคำถูกขโมยไปแล้ว

ทรงเจดีย์ก่ออิฐฐานแปดเหลี่ยม วัดโดยรอบยาว 16.50 เมตร สูงถึงยอด 22 เมตร รอบๆพระมหาธาตุเจดีย์บางแก้วจะมีฐานซุ้มพระพุทธรูป ภายในซุ้มมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ ระหว่างซุ้มพระมีเศียรช้างปูนปั้นโผล่ออกมา เหนือซุ้มพระมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม บริเวณรอบๆ พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้วจะมีศาลาพระยาวรอบ มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิเป็นจำนวนมากที่ล้อมรอบพระมหาธาตุเจดีย์บางแก้วอยู่

ด้านหน้าพระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว จะเป็นอุโบสถที่ขนานกับคลองบางแก้ว เป็นอุโบสถสถานก่อด้วยอิฐถือปูน ได้บูรณะใหญ่มาแล้ว ภายในมีพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัย ๕ องค์ เห็นได้แค่นี้ละค่ะ เพราะไปครั้งนี้อุโบสถปิดไม่สามารถเข้าไปชมได้ มองเห็นได้แค่ทางหน้าต่างที่เป็นช่องๆ

ส่วนตรงข้ามอุโบสถ จะเป็น พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุที่ค้นพบบริเวณเมืองและบริเวณใกล้เคียง เช่น ถ้วยชามจีนสมัยราชวงศ์ซุ่ง ราชวงศ์เหม็ง ราชวงศ์เซ็ง สังคโลกสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้พื้นเมืองเป็นจำนวนมาก

หลังจากที่เดินสำรวจรอบวัดเสร็จเราก็ได้ไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดกัน ไปนั่งฟังท่านเล่าประวัติของวัด ท่านน่ารักและเป็นกันเองมาก พูดไปยิ้มไป และเราก็ยังได้ความรู้อีกมากมาย

ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากเห็นพระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว ที่เป็นสีขาวล้วน มีรูปกาปูนปั้นมุมละ 1 ตัว ต้องมาที่นี่วัดเขียนบางแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 42 บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เชิญแสดงความคิดเห็น