วัดพระธาตุแช่แห้ง

0

ดูเอเซียมาเที่ยวจังหวัดน่าน เมืองที่เงียบสงบผู้คนน่ารักอัธยาศัยดี และยังเป็นที่ประดิษฐานของปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ หรือที่เรียกกันว่า “พระธาตุแช่แห้ง” ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเมืองของชาวน่าน วันนี้ดูเอเซียมาถึงจังหวัดน่านทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะแวะมาสักการะ และเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อน ๆ ได้ชมและอิ่มบุญไปพร้อม ๆ กันครับ

พระธาตุแช่แห้ง (33)

วัดพระบรมธาตุแช่แห้งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนเนิน ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน บริเวณที่เป็นศูนย์กลางเมืองน่านเดิม หลังจากที่ย้ายมาจากเมืองปัว สร้างในสมัยเจ้าพระยาการเมือง (เจ้าผู้ครองนครน่านระหว่าง พ.ศ.1869-1902) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ พระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทอง ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งที่เจ้าพระยาการ เมืองเสด็จไปช่วย สร้างวัดหลวงอภัย (วัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน) ในปีพ.ศ. 1897 หลังจากนั้นมีการสร้างเสริมโครงสร้างหลายครั้งด้วยกัน ครั้งสุดท้าย เจ้าศรีสองเมืองได้สร้างเจดีย์องค์ปัจจุบันครอบองค์เดิม เมื่อ พ.ศ. 2153

พระธาตุแช่แห้ง (19)พระธาตุแช่แห้ง (14) พระธาตุแช่แห้ง (21) พระธาตุแช่แห้ง (9)

พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองไปราว 2 กม. เส้นทางสายน่าน-แม่จริม สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11ค่ำ ถึง 15ค่ำเดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี

พระธาตุแช่แห้ง (28) พระธาตุแช่แห้ง (10) พระธาตุแช่แห้ง (12) พระธาตุแช่แห้ง (13)

ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมือง โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ง ที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน

พระธาตุแช่แห้ง (16) พระธาตุแช่แห้ง (17) พระธาตุแช่แห้ง (30)

ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงตึ๊ด จากตัวเมืองข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ไปตามเส้นทางสายน่าน-แม่จริม หรือทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 3 กิโลเมตร มีงานนมัสการพระบรมธาตุเป็นประจำทุกปีระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 6 ทางเหนือ โดยนับทางจันทรคติซึ่งจะอยู่ในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือประมาณเดือนมีนาคมทุกปี

พระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน เป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตามประวัติสร้างเมื่อ พ.ศ. 1896 อายุราว 600 ปีเศษ องค์กระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุที่มีขนาดสูงถึง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร มีสีเหลืองอร่ามเนื่องจากบุด้วยแผ่นทองเหลือง พระธาตุนี้ตั้งอยู่บนยอดดอยภูเพียงแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ลักษณะของเจดีย์ทรงระฆัง ส่วนฐานทำเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ รองรับฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จ ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยม ซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น องค์ระฆังมีขนาดเล็กบัลลังก์ทำเป็นแท่นสี่เหลี่ยมย่อเก็จ ฐานหน้ากระดานกลมเป็นกระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยม และชั้นบัวคว่ำเหนือฐานแปดเหลี่ยมตกแต่งคล้ายกลีบบัว หรือลายใบไม้แทนลายดังกล่าวนี้คงได้รบอิทธิพลจากศิลปะพม่า ซึ่งนำมาต่อเติมขึ้นภายหลัง เมื่อล่วงเข้าพุทธศตวรรษที่ 24 แล้ว

พระธาตุแช่แห้ง (3)เจดีย์ชเวดากองจำลอง พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

พระธาตุแช่แห้ง (31)วิหารพระนอน

วิหารพระนอน อยู่ทางด้านหน้านอกกำแพงแก้วขององค์พระธาตุ วิหารก่อสร้างตามแนวยางขององค์พระ มีประตูทางเข้าด้านหลังคือ ทิศใต้

พระธาตุแช่แห้ง (6) พระธาตุแช่แห้ง (20) พระธาตุแช่แห้ง (5) พระธาตุแช่แห้ง (23)

วิหารหลวง อยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุเป็นวิหารขนาดใหญ่ 6 ห้อง ห้องกลางมีขนาด 3 ห้อง และต่อชั้นลดออกไปทางด้านหน้า 2 ห้องและด้านหลัง 1 ห้อง ดังนั้นหากดูจากภายนอกจะมองเห็นเป็นอาคารขนาดใหญ่ หลังคาลาดต่ำลงมาเป็นชั้นซ้อนด้านละ 3 ชั้น และมีชั้นลดด้านหน้า 2 ชั้น ด้านหลัง 1 ชั้น มีประตูทางด้านหน้าและด้านข้างตรงกลาง

พระธาตุแช่แห้ง (32)พระธาตุแช่แห้ง (1) พระธาตุแช่แห้ง (27)พระธาตุแช่แห้ง (2)

วันนี้ดูเอเซียได้สักการะทั้งพระธาตุแช่แห้งและได้เยี่ยมชมวัดพระธาตุแช่แห้งแบบอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งตาเลยครับ จากประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่า 600 ปี ที่อยู่คู่กับคนเมืองน่าน ผมไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมคนเมืองน่านถึงยกย่องให้พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยความยิ่งใหญ่และศิกดิ์สิทธิ์ของพระธาตุแช่แห้งจึงกลายเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวน่านไปอีกนานแสนนาน เพื่อน ๆ ดูเอเซียที่มาเยือนจังหวัดน่าน ห้ามพลาดมาสักการะที่ “พระธาตุแช่แห้ง” น่ะครับ ไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงน่าน

map

เชิญแสดงความคิดเห็น