วัดพระธาตุลำปางหลวง

0

พาเพื่อน ๆ มาย้อนตำนานนครลำปางที่วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปางครับ วัดแห่งนี้มีความสำคัญทั้งก่อนและหลังที่ชาวพุทธศาสนิกชนจะเข้ามาตั้งฐิ่นฐานอยู่ในดินแดนแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ ทั้งใกล้และไกลต่างหลั่งไหล กันเข้ามากราบนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคลและกราบขอพรเพื่อให้ได้สมดั่งใจปรารถนาครับ

lampangluang lampangluang (2)

วิหารหลวง ด้านข้างเป็นพระธาตุลำปางหลวงIMG_4976

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดที่เป็นต้นกำเนิดของเมืองลำปาง และเป็นวัดที่มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนสำคัญบรรจุอยู่ในองค์พระธาตุเจดีย์ที่เป็นประธานของวัด อีกทั้งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตอันล้ำค่า และเป็นวัดที่มีอนุสรณ์แห่งการกอบกู้อิสระภาพของชาติไทยในแดนล้านนาไทยไม่ให้ตกเป็นทาสเมืองขึ้นของประเทศอื่น ๆ ครับ วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณกาล มีความสวยงามและยอดเยี่ยมทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม  ซึ่งวัดแห่งนี้ไม่ได้มีความสำคัญสำหรับชาวนครลำปางเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและชาวเมืองทั้งใก้ลไกล  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้ประกอบราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

พระประธานในวิหารหลวง
IMG_4986IMG_4979lampangluang (17)

ซุ้มประตูโขงก่อนเข้าสู่ภายในวัดพระธาตุลำปางหลวงIMG_4999

วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดไม้เก่าแก่ที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย มีคุณค่าทั้งในทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง โดยงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมการวางผังของวัดจะยึดคติความเชื่อในจักรวาลทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเชื่อว่าเขาพระสุเมรุเป็นหลักของจักรวาล มีสวรรค์วิมานชั้นต่าง ๆ มีทวีปใหญ่ ๔ ทวีป บริเวณที่เป็นทรายก็เปรียบเหมือนมหาสมุทรศรีทันดร ซึ่งตามตคิโบราณใช้ทรายแทนมหาสมุทรศรีทันดร ดังนั้นการก่อเจดีย์ในวัด โดยเฉพาะที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจึงเป็นการเสริมให้มหาสมุทรศรีทันดนคงอยู่ต่อไป

lampangluang (26)lampangluang (21) lampangluang (16) lampangluang (14) lampangluang (13) lampangluang (9) lampangluang (24)

วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นเขตพุทธาวาสล้อมรอบด้วยวิหารคตรูปสี่เหลี่ยม มีประตูเข้า ๓ ทาง ด้านที่หันไปทางทิศตะวันออกเป็นทางลาดมีบันไดนาคเปรียบได้กับแม่น้ำคงคา  มีนาคและสิงห์ที่เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์เฝ้าอยู่ที่ต้นน้ำ ส่วนซุ้มประตูโขงก็คือประตูจักรวาลลวดลายที่ปรากฏเหนือซุ้มนี้ก็คือพันธุ์ไม้ต่าง ๆ สัตว์หิมพานต์และวิมานของทวยเทพก็จะอยู่ลดหลั่นเป็นชั้นเชิง วิหารหลวงเป็นวิหารที่สำคัญมาก เปรียบเป็นชมพูทวีป ส่วนวิหารพระพุทธ พระอุโบสถ วิหารละโว้ หรือซุ้มพระบาท สิ่งก่อสร้างเหล่านี้สมมุติแทนระบบจักรวาลตามความเชื่อเก่าแก่ โดยมีองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นแกนค้ำชูจักรวาลครับ

 

องค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์แบบล้านนา มีฐานกว้างด้านละ ๑๒ วา สูง ๒๒ วา ๒ ศอก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีกำแพงลูกกรงสัมฤทธิ์ยอดดอกบัวล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสองค์พระเจดีย์ภายนอกบุด้วยแผ่นทองเหลืองทองแดงติดทองคำเปลว เรียกว่าทองจังโก แผ่นโลหะเหล่านี้มีลายสลักดุลเป็นลวดลายประจำยามแบบต่าง ๆ ไม่ซ้ำกันแม้แต่แผ่นเดียว นับว่าเป็นแบบอย่างลวดลายศิลปะล้านนาไทยที่ประมวลกันอยู่มากที่สุด ณ ที่แห่งเดียว ส่วนภายในองค์พระเจดีย์บรรจุเส้นพระเกษา และพระอัฐิธาตุพระนลาตข้างขวา พระอัฐิธาตุพระสอด้านหน้าและด้านหลัง

กู่พระเจ้าล้านทอง วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง

 lampangluang (11) lampangluang (3) lampangluang (4)lampangluang (25)

รอยพระบาทจำลองlampangluang (5) lampangluang (6) lampangluang (8)
พระธาตุลำปางหลวง

ซุ้มปราสาททอง ในพระวิหารหลวง เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่สวยที่สุดของนครลำปาง หน้าตักกว้าง ๗๒ นิ้ว สูง ๙๓ นิ้ว ส่วนพระวิหารหลวง สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒o๑๙ โดยเจ้าหมื่นคำเป๊ก (คำเพชร) เจ้าผู้ครองนครลำปาง กว้าง ๘ วา ๒ ศอก  ยาว ๑๘ วา

 

วิหารพระพุทธ กว้าง ๕ วา ยาว ๑๑ วา ๑ ศอก ตามตำนานไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อไหร่ ใครเป็นผู้สร้าง มีเพียงแต่การอ้างว่ามีมาก่อนแล้วประมาณ ๗oo ปีเศษ ภายในวิหารมีพระประธานองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นศิลปะแบบเชียงแสนที่สวยงามมาก ก่อด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง ๒o๙ นิ้ว สูง ๒๒๕ นิ้ว วิหารน้ำแต้ม คำว่า “น้ำแต้ม” แปลว่า ภาพเขียนครับ ดังนั้นวิหารน้ำแต้มก็คือวิหารภาพเขียน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช ประมาณปี พ.ศ.๒o๔๔ เจ้าหาญแต่ท้องเป็นผู้สร้าง ภายในเป็นรูปแบบที่งดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมไทย ไม่มีฝ้าเพดาน กำแพงพระประธานเขียนภาพลายทองบนพื้นรัดแดงเป็นภาพต้นโพธิ์แตกกิ่งก้านสาขาอยู่เบื้องบน ด้านซ้ายและขวาเป็นภาพดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อันเป็นสัญญลักษณ์ของจักรวาล ทวยหรือหูช้างรอบอาคารสลักเป็นลวดลายหน้านาค สลับกับลายดอกกวงต่าง ๆ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง เข้าใจว่าเป็นภาพเขียนที่เก่าแก่ที่สุด

 lampangluang (18) lampangluang (19) lampangluang (22)lampangluang (20)

วิหารต้นแก้ว กว้าง ๓ วา ๑ ศอก ๕ นิ้ว ยาว ๗ วา ๒ ศอก มีผังแบบคล้ายวิหารน้ำแต้ม แต่ไม่ปรากฏผู้สร้างซึ่งต่อมาภายหลังได้ถูกปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ มีการทาสีฉูดฉาดแบบสมัยใหม่ ในพ.ศ.๒๕๑o ซุ้มพระบาท  สร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ฐานก่อขึ้นเป็นชั้นคล้ายฐานพระเจดีย์ กว้างด้านละ ๔ วา ๓ ศอก สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๑๙๙๒ โดยเจ้าเมืองหาญแต่ท้องเป็นผู้สร้าง ภายในซุ้มพระบาทสามารถมองเห็นแสงหักเหปรากฏเป็นเงาพระธาตุ และพระวิหารด้านมุมกลับ ซุ้มพระบาทห้ามไม่ให้สุภาพสตรีขึ้นไปเพราะด้านล่างมีรอยพระพุทธบาทอยู่

ด้านหน้ามีบริการรถม้าให้นั่งด้วยนะครับIMG_5002lampangluang (1)

เชิญแสดงความคิดเห็น