บูชาศรีมหาโพธิ์ 2,000 ปี ต้นแรกแห่งสยาม ที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี

0

ต้นโพธิ์หรือต้นศรีมหาโพธิ์นั้นเป็นต้นไม้มงคลและมีความสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา  เพราะเป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ปรินิพพาน ซึ่งในพระพุทธศาสนายกให้ต้นโพธิ์เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์   และเรามักจะพบเห็นต้นโพธิ์อยู่ภายในวัดพุทธศาสนาแทบทุกแห่งของเมืองไทย ในพุทธศาสนาเดิมนั้นกล่าวไว้ว่า ถ้าผู้ใดไหว้บูชา ต้นโพธิ์เสมือนได้บูชาองค์พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน แต่ปัจจุบันความเชื่อนี้ได้จางหายไปจากสังคมยุดใหม่ครับ เมื่อเราพบต้นโพธิ์อยู่ในที่ต่าง ๆ มีหลาย คนตั้งคำถามอยู่ในใจเสมอว่าต้นโพธิ์ตนแรกที่นำมาปลูกในเมืองไทยอยู่ที่ไหนกันแน่ ครั้งนี้ดูเอเซีย มีคำตอบให้ครับ

wattonpo (6)

ทริปนี้เราพามาตามรอยอารยธรรมทวารวดี ที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี   พร้อมบูชาพระคู่เมืองศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทวารวดี และเข้าไปสักการะเยี่ยมชมต้นโพธิ์ต้นแรกที่เข้ามาปลูกในดินแดนสยามของเรา ซึ่งเป็นหน่อเดียวกับพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย  เป็นต้นโพธิ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยเรา ไปกันเลยครับ ที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

 

จังหวัดปราจีนบุรีมีเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก็คือเมืองศรีมโหสถ  ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญมากเมืองหนึ่ง ลักษณะเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมค่อนข้างรี มีการพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรมมาโดยลำดับ ตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 11  เนื่องจากเป็นเมืองท่าชายทะเล จึงมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งกับจีนและอินเดีย ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมฟูนัน  มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีหลายแห่งอาทิ เช่น สระแก้ว สระขวัญ สระมรกต รอยพระพุทธบาทคู่ เป็นต้น

wattonpo (1)wattonpo (2) wattonpo (3) wattonpo (4)

ทริปนี้เราเริ่มด้วยการเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์สมัยทวารวดี คือหลวงพ่อทวารวดี ซึ่งเป็นพระคู่เมืองศรีมโหสถ ที่ชาวเมืองต่างให้ความเคารพศรัทธากันอย่างกว้างขวาง  ปัจจุบันพระพุทธรูปหลวงพ่อทวารวดีประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังสวยหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางยืนทำด้วยหินสีทราย สูง  163 ซ.ม.โดยฝีมือช่างทวารวดีรุ่นแรก รูปแบบศิลปะอินเดีย สมัยราชวงศ์คุปตะ อายุราวพุทธศตวรรษที่11-13  เป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ อายุมากกว่าพันปี ภายในวิหารมีแท่นบูชาพร้อมเครื่องบูชาให้สำหรับคนทั่วไปได้เข้าไปกราบนมัสการองค์หลวงพ่อทวารวดี

ประวัติการค้นพบพระพุทธรูปหลวงพ่อทวารวดี  ค้นพบบริเวณเนินดินที่อยู่อาศัยนอกเมืองศรีมโหสถซึ่งเดิมใช้ชื่อโคกปีบ ทางด้านทิศตะวันออก ภายในนิคมโรคเรื้อน  พบโดยผู้ป่วยโรคเรื้อนขณะพรวนดินเพื่อทำการเกษตร  เมื่อปี พ.ศ  2514 เป็นพระพุทธรูปหินทรายปางประธานธรรม  ลักษณะพระพักตร์แบน ริมฝีปากแบะ คิ้วต่อกันเป็นรูปปีกกา เม็ดพระศกใหญ่ เมื่อแรกพบพระพุทธรูปหลวงพ่อทวารวดีมีความสมบูรณ์ทุกประการ หลังจากที่นำไปประดิษฐานที่วิหาร หน้าที่ว่าการอำเภอ ก็เกิดไฟไหม้ในปี พ.ศ  2539  ทำให้ตัวองค์ถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วน กรมศิลปากรได้ทำการซ่อมแซมให้คงเดิมเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่ปัจจุบัน เป็นพระพุทธรูปปางยืนขนาดใหญ่มีความสวยงามและเก่ามาก ๆ  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ใครผ่านมาหน้าอำเภอศรีมโหสถก็ต้องแวะเข้ามานมัสการ มีประชาชนแวะเวียนกันเข้ามาไหว้ขอพรหลวงพ่อทวารวดีอยู่ไม่ขาดตลอดทั้งวัน ร่วมกันกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อทวารวดีจากนั้นเรา ดูเอเซีย ก็เดินทางไปยังวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ เพื่อนมัสการต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ อายุ 2,000 ปี ไปกันเลยครับ

วัดต้นโพธิ์ตั้งอยู่ ในตัวอำเภอศรีมโหสถ ห่างจากวิหารหลวงพ่อทวารวดีประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น เมื่อเราเดินทางมาถึงวัดเราก็พบกับต้นศรีมหาโพธิ์จำนวนมากฝั่งตรงข้ามกับวัด   วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์  เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี เพราะภายในวัดแห่งนี้ มีต้นศรีมหาโพธิ์ ที่นำมาปลูกเป็นต้นแรกของเมืองไทย ราวก่อนปีพุทธศักราช  500 ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่เชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ที่เป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้จาก พุทธคยาประเทศอินเดีย  มีอายุกว่า 2,000 ปี ต้นโพธิ์ต้นนี้มีขนาดเส้นรอบวงของลำต้น 20 เมตร สูง 30 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เมตร 

wattonpo (7) wattonpo (8) wattonpo (10)

wattonpo (12)wattonpo (15)wattonpo (17) wattonpo (13) wattonpo (14) wattonpo (16)

บริเวณใต้ต้นโพธิ์ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระประธาน สวยงามเหมือนดั่งที่เราเห็นในภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่าง ๆ ของเมืองไทยเรา ต้นโพธิ์มีขนาดใหญ่มากจริง ๆและกิ่งก้านสาขาแตกยื่นออกเป็นวงกว้างจำนวนมาก ๆ ชาวท้องถิ่นถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแห่งนี้ ทั่วบริเวณต้นโพธิ์ทำเป็นรั้วระเบียงคตล้อมรอบ ภายในระเบียงคตประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  ไว้ให้คนที่เข้ามาได้กราบไหว้บูชา และมีรูปหล่อเหมือนเจ้าอาวาสวัดต้นโพธิ์ตั้งแต่สมัยอดีตอีกด้วย และด้านทิศตะวันออกก็มีต้นโพธิ์อีกหลายต้นซึ่งเป็นหน่อเดียวกันกับต้นศรีมหาโพธิ์ต้นใหญ่

เนื่องด้วยต้นศรีมหาโพธิ์เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ทุกปีชาวศรีมโหสถและจังหวัดปราจีนบุรี จะจัดงานนมัสการต้นโพธิ์ ขึ้นทุกปี ในช่วงประมาณกลางเดือน 6  ภายในงานจะมีมโหรสพสมโภชน์ ชาวบ้านจะมีการจุดบั้งไฟถวายและทางอำเภอได้จัดประกวดการจุดบั้งไฟ ประกวดขบวนรำเซิ้งบั้งไฟ ซึ่งถือว่าเป็นงานประจำจังหวัดปราจีนบุรีอีกงานหนึ่งใครที่ต้องการเข้าร่วมในพิธีก็เชิญได้เลยตรวจสอบวันเวลาให้แน่นอนก่อนการเดินทาง

วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์นอกจากมีต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่แล้ว  ภายในวัดบริเวณฝั่งตรงข้าม ก็ยังมี ศาสนสถานที่สำคัญ คือพระเจดีย์ขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์ประธานของวัดซึ่งจำลองแบบจากเจดีย์พุทธคยา ที่อินเดียมีความสวยงามน่าดูชม  ด้านนอกประดับด้วย ลายปูนปั้นรูปเทวดาซึ่งงดงามมาก นอกจากนั้นก็ยังมีวิหารพระคันธารราช เป็นวิหาร ทรงตรีมุขสวยงามปิดทองประดับกระจกโดยรอบ ด้านในวิหารประดิษฐานรูปหล่อจำลอง หลวงพ่อทวดวัดช้างไห้  พระพุทธจารย์โต พรหมรังสี และจำลองพระพุทธรูปสำคัญของเมืองไทย  คือองค์หลวงพ่อโสธร และหลวงพ่อโตวัดบ้านแหลม และมีพระประธาน คือพระคันธารราช ซึ่งชาวเมืองศรีมโหสถให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับหลวงพ่อทวารวดีด้านข้างวิหารเป็นศาลาที่ประดิษฐานศิวะลึงค์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นศิวะลึงค์สมัยนครวัด เป็นศิวะลึงค์เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า พันปี  ศิวะลึงค์ ในสมัยโบราณนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เช่นเดียวกับเสาหลักเมืองในปัจจุบัน

wattonpo (23)wattonpo (18) wattonpo (19) wattonpo (20) wattonpo (22) wattonpo (11)

วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ นอกจากจะมีต้นโพธิ์ 2,000  ปี ให้เราได้ชมและนมัสการแล้ว วัดยังตั้งอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยว เมืองศรีมโหสถ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้เราได้ไปเยี่ยมชมอีกหลายที่  อาทิเช่น เมืองโบราณ,รอยพระพุทธบาทคู่ที่วัดสระมรกต  ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กันได้แบบทั้งวันครับ

วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี  เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เช้าจนเย็นทุกวัน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 037-276117,037-276114 หรือโทรไปที่ 037-312282 สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวได้ตลอดครับ

 

การเดินทางมายังวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

จากกรุงเทพเดินทางเส้นทางกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา จากนั้นเดินทางมาบนทางหลวงหมายเลข 304 ไปอำเภอพนมสารคาม เลยตัวอำเภอพนมไปประมาณ 8 กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายเข้าทางหมายเลข  319  ไปอำเภอศรีมโหสถ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร เข้าไปที่หน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อไปนมัสการหลวงพ่อทวารวดี จากนั้นตรงไปอีกประมาณ 1กิโลเมตร จะเจอทางเข้าวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ เดินทางสะดวก มีป้ายบอกทางเป็นระยะ

วัดต้นโพธิ์เป็นวัดสำคัญอยู่ในอำเภอศรีมโหสถที่ถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่เก่าแก่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล   เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และยังมีสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ที่น่าเข้าไปเยี่ยมชมสักการบูชา  เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยครับ ต้นโพธิ์นั้นเป็นหนึ่งสิ่งมงคลในพระพุทธศาสนาที่เปรียบเสมือนตัวแทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  ถ้าผู้ใดไหว้บูชา ต้นโพธิ์เสมือนได้บูชาองค์พระพุทธเจ้าด้วยตนเองเช่นเดียวกัน หากเพื่อน ๆ เดินทางมาเที่ยวเมืองปราจีนก็อย่าลืมแวะเข้าไปนมัสการหลวงพ่อทวารวดีและสักการะต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ เมืองศรีมโหสถเพื่อเป็นมงคลให้กับชีวิตกันนะครับ เอาไว้ทริปหน้าดูเอเซีย จะพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตำนานแบบนี้กันอีกนะครับ

ที่อำเภอศรีมโหสถถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่เก่าแก่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล   เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และยังมีสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย น่าชิ่นชมค้นหากราบไหว้บูชา  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย  นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่อยู่ในเมืองศรีมหโสถแห่งนี้ อาทิ เช่นวัดต้นโพธิ์ซึ่งด้านในมีต้นศรีมหาโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยมีอายุถึง 2000 ปี องค์หลวงพ่อทวารวดีที่ประดิษฐานอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก เราสามารถเดินทางเที่ยวชมต่อได้แบบรวดเดียวจบครับ

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถตั้งอยู่บนเส้นทางท่องเที่ยวของอำเภอ ศรีมโสถ บริเวณ ตำบลโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี ถ้าใครมีโอกาสมาจังหวัดปราจีน หรือเดินทางผ่านอำเภอศรีมโหสถ ก็อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมโบราณสถานและกราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาทคู่และทำบุญเพื่อเป็นมงคลไห้กับตนเองกันนะครับ  เอาไว้ทริปหน้าเราจะพาไปเยี่ยมชมเมืองโบราณเก่แก่แบบนี้กันอีกนะครับ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  037-312282, 037-312284 โทรสาร 037-312268 สอบถามข้อมูลกันได้เลยครับ

เชิญแสดงความคิดเห็น