พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

0

sanamchan-palace

เยี่ยมชมและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมที่งดงามของพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม กับเหล่าวิทยกรที่ค่อยให้คำปรึกษาในการถ่ายภาพ จุดแรกที่เข้าไปจะพบกับ พระตำหนักทับขวัญ เป็นเรือนไม้สักทรงไทย เป็นเรือนไทย 7 หลัง หันหน้าเข้าหากัน ประกอบด้วยเรือนใหญ่ 4 หลัง และเรือนเล็ก 4 หลัง เคยใช้เป็นที่ประทับเพียง 1 คืน หลังจากนั้นใช้เป็นกองบัญชาการเสือป่า กลางเรือนมีต้นจันทร์เก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี  ถัดมาเพื่อนๆจะได้พบกับมารีราชรัตนบัลลังก์ ภายในมีสิ่งของสำคัญจัดแสดง เช่น วชิรวุธ พระราชลัญจกร ฉลองพระองค์เครื่องแบบเสือป่า มีทางเชื่อมข้ามสระน้ำไปพระตำหนัก ชาลีมงคลอาสน์  กลางทางเชื่อมมีห้องบิลเลียดกลางน้ำ บรรยากาศร่มรื่นมีลมโกรกตลอดเวลา มีโต๊ะบิลเลียดของจริง ที่ทรงเคยใช้ในเวลาว่างเพื่อความเพลิดเพลินพระทัย

sanamchan-palace (2)

พระตำหนักมารีราชรัตนบัลลังก์sanamchan-palace (1)

ต่อมาคือ พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ เป็นอาคาร 4 หลังเชื่อมติดกัน เมื่อเข้าไปภายใน จะพบกับสิ่งของสำคัญที่เป็นเครื่องใช้ที่เคยใช้จริงของ ร. 6 และของขวัญที่แขกบ้านแขกเมืองและพสกนิกรนำมาถวายให้กับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เช่น ชุดรับแขกขนาดใหญ่ทำจากไม้สักทอง ฉลุลวดลายมังกร ซึ่งประเทศจีนนำมาถวาย(อลังการมาก)ตุ๊กตาญี่ปุ่น ห่มด้วยผ้าไหมไทยหนา 12 ชั้น ฉากหลังทำจากทองคำ

sanamchan-palace (5) sanamchan-palace (6)sanamchan-palace (3)sanamchan-palace (4)

พระที่นั้งพิมานปฐมsanamchan-palace (8)

ทั้งนี้พระที่นั่งพิมานปฐม จะมีแบบจำลองของพระราชวังสนามจันทร์ทั้งหมดจัดแสดงอยู่  ภายในพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ เก็บรักษาผอบและกำปั่นจำนวนมากทำจากไม้ที่ได้จากวัดพระแก้ว    เมื่อครั้งบูรณะวัดพระแก้วในโอกาสครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ผอบและกำปั่นเหล่านี้เพิ่งย้ายมาจากพระที่นั่งวิมานเมฆ  สุดท้ายเก็บภาพอนุสาวรีย์ย่าเหล สุนัขทรงเลี้ยงของรัชกาลที่ 6 มาฝากครับ

พระที่นั้งพิมานปฐมsanamchan-palace (9)

อนุสาวรีย์ย่าเหลsanamchan-palace (7)

เชิญแสดงความคิดเห็น