สักการะพระพรหมองค์ใหญ่

0

lordbrahma_6 lordbrahma_7

ทริปนี้ดูเอเซียเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ถนนสายเอเชียในการเดินทาง และระหว่างทางที่กำลังเดินทางเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีนั้น มีพระพรหมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานอยู่ ดูเอเซียก็ไม่พลาดที่จะแวะเข้าไปสักการะขอพรจากท่านพระพรหมซะหน่อย และอยากไปเยี่ยมชมให้เห็นกับตาด้วยว่าพระพรหมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะใหญ่และสวยงามขนาดไหนกัน ว่าแล้วไม่รอช้าแวะเข้าไปสักการะพระพรหมกันเลยครับ

 

สักการะพระพรหมองค์ใหญ่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2551 ในโอกาสที่ระลึก 80 ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเผยแพร่ประวัติของหัวเมืองพรหมในอดีต ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนให้มุ่งมั่นทำความดีเพื่อประเทศชาติ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย มีศาลาสำหรับนมัสการหลวงพ่อจรัล และจัดแสดงแผ่นป้ายข้อมูลประวัติความเป็นมาของอำเภอพรหมบุรี

lordbrahma_9

เทวรูปที่ประดิษฐาน : พระพรหม องค์สีทองขนาดใหญ่มหึมา เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้สัญจรผ่านมา (น่าจะใหญ่กว่าคนจริงประมาณ 10 เท่า) มี 8 พระกร ทรงจักร หอยสังข์ คัมภีร์ คนโฑ คฑา บ่วง ดอกบัว ลูกประคำ ประดิษฐานในเทวาลัยขนาดใหญ่มาก ด้านหน้าพระพรหมขนาดใหญ่นี้ มีองค์พระพรหมขนาดปกติให้สักการบูชาอีกองค์หนึ่ง

 

ความเป็นมาของพระพรหม

lordbrahma_13ในอินเดียสมัยโบราณ พระพรหมเป็นเทพผู้สร้างโลก ได้รับการยกย่องโดยพวกพราหมณ์ ให้มีฐานะเท่าเทียมกับพระวิษณุ (ผู้คุ้มครองโลก) และพระศิวะ (ผู้ทำลายโลก) วิวัฒนาการทางความเชื่อทางศาสนา และศิลปกรรมของอินเดียมีการ เปลี่ยนแปลง ตามแคว้นต่าง ๆ เสมอรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามประเพณีความเชื่อในช่วงสมัยนั้น ๆ โดยมีการนับถือตามนิกายต่าง ๆ ของความ เชื่อที่มีอยู่นั้น เช่น นิกายไศวะ หรือไศวะนิกาย และไวษณพนิกาย หรือไวษณวนิกาย ทั้ง ๒ นิกายให้ความเคารพนับถือเทพ คือพระศิวะ และ พระวิษณุเป็นพิเศษ จึงลดความศรัทธาความเชื่อถือพระพรหมลง และเมื่อเวลาผ่านถึง ค.ศ. ที่ ๑๐ ชาวฮินดูจึงหันมาให้ความเคารพ นับถือพระพรหมจากที่นิกายไศวะ และไวษณพนิกาย ซึ่งมีการแข่งขันกันทางด้านความเชื่ออยู่ พระพรหมจึงกลายเป็นเทพองค์สำคัญขึ้นมาใหม่ โดยมีการสร้างเทวาลัย และรูปปั้นไว้เป็นจำนวนมาก พระพรหมได้รับการนับถือบูชาในฐานะที่พระองค์เป็นผู้สร้างของทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นบนโลก พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ที่สำคัญ และเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของมนุษย์ พระนาม ที่เรียกขานกันมีมากมายนอกเหนือจากพระพรหม หรือ พระพรหมธาดา เป็นต้นว่า ราชคุณ หมายถึง ความมี กิเลสและความปรารถนา และมูลเหตุของการสร้างโลกทั้งปวง สวายัมภู หมายถึง ผู้เกิดเอง กมลสาส์น และปัทมสาส์น หมายถึง ผู้นั่งบนดอกบัว ซึ่งเกิดมาจากสะดือของพระวิษณุ คัมภีร์ฤคเวท ปรากฏพระนาม ปชาบดี คัมภีร์รามายณะ ปรากฏพระนามอื่นๆ คือ ปรเมศวร วิธิ-เวธาส อทิกวี สนัต ชาตริวิชาตริ ปิตามหะ ทรุหิณ-สราษฎริ โลเกศ ลักษณะทางศิลป์ รูปเคารพของพระพรหมที่พบในปัจจุบันมีรูปเคารพ ๔ ปาง ๕ พระนาม ซึ่งมีลักษณะทางศิลป ดังนี้ ปางประชาบดี พระพรหม พระวรกายสีขาว สวมอาภรณ์หนังกวางสีดำพาดบ่า มี ๔ พักตร์ ๔ กร ถือช้อน แจกัน และการทำปางประทานพร ด้านขวาของพระพรหม มีรูปเทพธิดาสรัสวดี ด้านซ้ายของพระพรหม มีรูปเทพธิดาสาวิตรียืนประทับอยู่ พาหนะคือ หงส์ ปางโลกบาล พระพรหมมี ๔ พักตร์ ๔ กร ถือลูกประคำ หนังสือ ดอกบัว และแจกัน ด้านข้างมีนางสาวิตรี (๔ พักตร์) ประทับยืนด้วย ปางวิศวกรรม พระพรหมมี ๔ พักตร์ ๔ กร ถือ ช้อน หนังสือ แจกัน และลูกประคำ ปางกามลักษณะ ปางปิตมหา พระพรหมมี ๔ พักตร์ พระเกศามุ่นขมวด มี ๔ กร ถือ หนังสือ แจกัน หม้อ และช้อน ในสมัยพระพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดแล้วได้ปรากฏภาพสลักในรูปของพระพรหมกำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพรหมทรงอาภรณ์ดั่งพราหมณ์ พระกรถือหม้อน้ำข้างหนึ่ง
lordbrahma_14 lordbrahma_15 lordbrahma_19lordbrahma_27lordbrahma_17 lordbrahma_31 lordbrahma_32

จากที่ได้เข้าไปสัมผัสและเห็นด้วยตาตนเองนั้น นับว่าเป็นพระพรหมที่องค์ใหญ่และสวยงามสมคำล่ำลือจริง ๆ ครับ มิน่านักท่องเที่ยวถึงแวะสักการะกันไม่ขาดสายเลยทีเดียว ทั้งความศักดิ์สิทธิ์และความสวยงามของวิหารพระพรหมองค์ใหญ่แห่งนี้ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะทุกวัน หากเพื่อน ๆ ดูเอเซียผ่านมาจังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้อย่าลืมแวะเลี้ยวรถแวะเข้ามาสักการะท่านพระพรหมอง์ใหญ่กันได้น่ะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลของท่านเอง

 

ตั้งอยู่ที่ : ถ.สายเอเซีย อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (ใกล้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี)

เชิญแสดงความคิดเห็น