งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554

0

ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ”  

haeteun (18)

งาน “ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ”  ซึ่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมชื่นชม ตลอดเดือนกรกฏาคม 2554 ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  1-31 กรกฏาคม 2554  ททท. และจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีตลอดเดือนกรกฏาคม 2554 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียนครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเว็บไซต์กลางซึ่งจะคอยนำเสนอความคืบหน้า และรายละเอียดของการจัดงาน รวมทั้งการถ่ายทอดสด การจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้ผู้ที่สนใจได้ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.amazingubon.com  นอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรีในเส้นทางขบวนแห่เทียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานประเพณีอัน ยิ่งใหญ่นี้ด้วย  และที่พิเศษสุดสำหรับปีนี้ คือการเปิดที่นั่งบนอัศจรรย์สำหรับนั่งชมขบวนแห่เทียนให้นักท่องเที่ยวได้ นั่งชมฟรีทุกที่นั่ง 

haeteun haeteun (1) haeteun (4) haeteun (5) haeteun (9) haeteun (15) haeteun (16) haeteun (22)

พิธีเปิดขบวนแห่ เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554 ได้เริ่มขึ้นในวันที่ 16 ก.ค. 54  ที่บริเวณถนนด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมชมขบวน แห่เป็นจำนวนมาก

 

จุดเด่นของต้น เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีจะเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวพุทธชาดก คำสอนทางพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สำหรับขบวนแห่เทียนในปีนี้นำด้วยขบวนเทียนพรรษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ขบวนผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามด้วยขบวนต้นเทียนประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และเทียนโบราณ รวมทั้งขบวนการแสดงจากชุมชนต่างๆ จำนวนกว่า 80 ขบวน และมีการแสดงแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ณ บริเวณถนนด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

haeteun (46) haeteun (47) haeteun (48) haeteun (49) haeteun (50) haeteun (52) haeteun (6) haeteun (7) haeteun (14) haeteun (28)

นับเป็นความคุ้มค่าของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีในปี 2554 นี้   ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน  สามารถสอบถามความคืบหน้าและรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี  (ททท.สอบ.) โทรศัพท์  045-243770,250714  หรือ www.tatubon.org  และ www.amazingubon.com

haeteun (55) haeteun (56) haeteun (29) haeteun (30) haeteun (31) haeteun (32) haeteun (33) haeteun (53)

เชิญแสดงความคิดเห็น