ประวัติพระธาตุสัจจะ

0

พระธาตุสัจจะ วัดลาดปู่ทรงธรรม เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ อีกแห่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การมาสักการะ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันต์ธาตุและปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) สร้างขึ้นเพื่อต่อชะตาพระธาตุพนมที่พังทลายลง นับเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดเลยและชาวลาว วันนี้ดูเอเซียดอทคอมมีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดเลย แล้วได้มีโอกาสแวะมาสักการะพระธาตุสัจจะ ซึ่งช่วงนั้นตรงกับงานเทศกาลสงกรานต์พอดี ทางวัดลาดปู่ทรงธรรม ได้จัดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งดูเอเซียดอทคอมของเราก็ขอร่วมทำบุญแห่ผ้าเสริมสิริมงคลกับเค้าด้วย อีกทั้งยังเก็บภาพความงดงามขององค์ พระธาตุสัจจะ และกิจกรรมการแห่ผ้าขึ้นธาตุมาฝากเพื่อน ๆ ดูเอเซียดอทคอมให้ได้ชมกันเหมือนเช่นเคยจ้าพระธาตุสัจจะสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 พระธาตุสัจจะมีความสูง 33 เมตร โดยสร้างให้มีลักษณะคล้าย ๆ กับพระธาตุพนม ฐาน 8 เหลี่ยม กว้าง 17 เมตร บนยอดพระธาตุสัจจะประดับด้วยฉัตร 7 ชั้นด้วยกัน และถัดลงมาอีกเล็กน้อยมีส่วนที่เป็นปูนได้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ใช้จำนวนเงินในการสร้างองค์พระธาตุจนเสร็จสมบูรณ์ ประมาณ 1,500,000 บาท และหลังจากสร้างองค์พระธาตุเสร็จไม่ในระยะหนึ่ง ต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2522 ก็ได้สร้างกลีบบัวบานรอบองค์พระธาตุ ต่อด้วยก่อกำแพงแก้ว 4 ด้าน พร้อมด้วยซุ้มประตูทั้งสี่ด้านตามมุมกำแพง เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 เมื่อสร้างเสร็จแล้วคณะกรรมการได้จัดงานสมโภชขึ้น 5 วัน 5 คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 และทางวัดก็ได้กำหนดเอาวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันมาฆบูชา ของทุก ๆปี จัดงานบุญประเพณีเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธศาสนิกชนทั้ง ชาวไทยและชาวลาวหลายได้กราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุสัจจะ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง

เมื่อได้ชมความงดงามของพระธาตุสัจจะกันแล้ว ได้เวลาอันสมควรที่จะเริ่มประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุกันแล้ว เพื่อน ๆ บางคนอาจจะไม่รู้ว่าพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุนั้นเป็นยังไงแล้วเค้าทำกันเพื่ออะไร? ซึ่งพิธี แห่ผ้าขึ้นธาตุนั้น เป็นการแห่ผ้าผืนยาวไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการนำขึ้นห่มโอบล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานแล้วค่ะ ซึ่งเค้ามีความเชื่อกันว่า การทำบุญและการกราบไหว้บูชาที่ให้ได้กุศลจริง จะต้องปฏิบัติต่อพระพักตร์และให้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าให้มากที่สุด การนำผ้าไปบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยการโอบรอบองค์พระธาตุ ถือเป็นการบูชาที่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศจึงมุ่งหมายมาสักการะเมื่อถึงงานบุญเฉลิมฉลองของทุก ๆ ปี ซึ่งเริ่มต้นจากการนำผ้าพระบฏ ผ้าที่เอาไว้เขียนเรื่องราวพุทธประวัติ นำมาให้ชาวพุทธที่จะร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เขียนรายชื่อผู้ที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้ หลังจากเขียนกันเสร็จสิ้นแล้ว ก็เริ่มจัดขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุกัน โดยทุกคนจะต้องชูผ้าพระบฏไว้เหนือศีรษะ หลังจากที่ทุกคนกล่าวคำถวายผ้าพระบฏซึ่งกล่าวตามหัวหน้าคณะเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มทำการเดินแห่ผ้าห่มธาตุกันได้เลย โดยเดินวนรอบพระธาตุจำนวน 3 รอบด้วยกันแล้วนำผ้าเข้าสู่วิหารเพื่อนำผ้าพระบฏขึ้นไปโอบพระธาตุก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

ขอบอกว่าทริปนี้ดูเอเซียดอทคอมอิ่มบุญมาก ๆ ค่ะ ได้ทั้งมาชมความงดงามของพระธาตุสัจจะ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเลยเค้า และยังได้มาร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ หนึ่งในพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธศาสนิกชน ที่น้อยหนักที่จะมีโอกาสได้ทำค่ะ ถ้าหากเพื่อน ๆ มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลย ก็ไม่ครวรพลาดเลยค่ะ ต้องแวะมาสักการะพระธาตุสัจจะ ที่วัดลาดปู่ทรงธรรม ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ขอบอกว่างดงามและคุ้มค่าแก่การมาสัมผัสด้วยตาแน่นอนค่ะ อ่อแล้วอีกหนึ่งที่ฝากไว้ถ้าจะไปสักการะพระธาตุสัจจะ อย่าลืมช่วยลุงบุญมีทำบุญด้วยน่ะค่ะ เพราะก่อนเข้าไปสักการะต้องพบลุงบุญมีแก่ยกมือไหว้เราทุกครั้ง ถ้าเพื่อน ๆ เห็นแล้วต้องใจอ่อน ควักเงินทำบุญทุกรายแน่นอน แล้วมาติดตามดูเอเซียดอทคอมกันต่อไปค่ะว่า เราจะพาเพื่อน ๆ ไปกิน เที่ยว ที่ไหนกันต่อไป อย่าลืมน่ะคะ

เชิญแสดงความคิดเห็น