จิบชาชิมอาหารยูนานที่บ้านรักไทย

0

วันนี้ดูเอเซีย.คอม พาไปเที่ยวบ้านรักไทย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังมากของแม่ฮ่องสอน สามารถสัมผัสชีวิตชาวจีนยูนนานได้แล้ว ตามเรามาเที่ยว “บ้านรักไทย” กันได้เลยครับ

บ้านรักไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน อดีตทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง” บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 1,776 เมตร ทำให้พื้นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของหมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ

banrakthai (1) banrakthai (2)

ที่บ้านรักไทยนี้ เรามารถสัมผัสวิถีชีวิตความเป็น อยู่ของชาวจีนยูนนาน กับบ้านดิน  ชมไร่ชาเขียวเป็นแนวยาว ตามเนินเขารอบๆ บ้านรักไทย ศึกษาวิธีการ ปลูก – เก็บใบชา และเพลิดเพลินกับการขี่ฬอ ชมไร่ชา ชมการอบใบ ชาในโรงอบใบชา และที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากๆ คือ การได้ชิมชาฟรี ของชาวยูนนาน นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อ ชาเป็นของฝาก มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ ชาเขียว ชาอู่หลง ชามะลิ

ที่บ้านรักไทยนี้ดูเอเซียได้เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวจีน ยูนนานกับการแปรรูปอาหาร องค์ความรู้ที่ สืบทอด ในการถนอม อาหาร พืช ผัก สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน ในรูปแบบของชาวยูนนานเอง เรื่องอาหารการกินที่นี่ ก็มีจุดเด่นในตัวเองครับ จะมีขาหมูหมั่นโถ ที่ดังมาก มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวกลางหมูบ้าน มีหมั่นโถด้วย อร่อยแบบดั่งเดมจริงๆ หากมาเที่ยวก็อย่าลืมชิมให้ได้ครับ

 banrakthai (7) banrakthai (6) banrakthai (9) banrakthai (8)

ดูเอเซียขอแนะนำทริปตัวอย่างให้เพื่อนเที่ยวตามอย่างสักสองทริปครับ

โปรแกรม 1 : 1 วัน (ไป – กลับ)

ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของอดีตทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) ขี่ม้าฬ่อ ลัดเลาะตามแนวชายแดนไทย – พม่า เพื่อชมฐานปฏิบัติการทางการทหารของอดีตทหารจีนคณะชาติ และรับประทานอาหารจีนยูนนาน

โปรแกรม 2 : 2 วัน 1 คืน

ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของอดีตทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) ขี่ม้าฬ่อลัดเลาะตามแนวชายแดนไทย – พม่า เพื่อชมฐานปฏิบัติการทางทหารของอดีตทหารจีนคณะชาติ ศึกษาวิธีการเก็บชาของชาวบ้าน รับประทานอาหารจีนยูนนาน

ข้อมูลเรื่องที่พัก

ค่าที่พักแบบบ้านดิน และที่พักทั่วไป 200 – 500 บาท/คน/วัน

โปรแกรม 1(ค่าอาหาร/ไกด์นำเที่ยว/บริการขี่ฬอ) 500 บาท/คน

โปรแกรม 2 (ค่าที่พัก/อาหร/ไกด์นำเที่ยว/บริการขี่ฬอ) 700 บาท/คน

การเดินทางสู่บ้านรักไทย

หากเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สามารถเดินทางโดยรถยนต์มาตามทางหลวงหมายเลข 1095 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ถึงทางแยกบ้านกุงไม้สักให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอีกประมาณ 35 กิโลเมตร ถึงบ้านรักไทย รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 40 กิโลเมตร หรือสามารถเดินทางด้วยรถยนต์รับจ้างจาก ตัวตลาดสดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีวันละประมาณ 2 – 3 เที่ยว ต่อวัน

หากต้องการติดต่อไปเที่ยว

-คุณคู้จง แซ่เฉิน เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมบ้านรักไทย

-คุณจตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร (ผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจีนยูนนาน)

โทรศัพท์ 081-883 -2138 E-mai l: vjatuporn@hotmail.com

เชิญแสดงความคิดเห็น