บึงบัว

0

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีลักษณะเป็นปรากฏการณ์ความสวยงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในรูปแบบของทุ่งดอกไม้ แต่ไม่ใช่ทุ่งดอกไม้เหมือนทุ่งทานตะวัน ทุ่งบัวตอง หรือทุ่งดอกกระเจียวที่ขึ้นตามพื้นที่ดิน

ความแปลกใหม่ของทุ่งดอกไม้ที่ขึ้นตามผืนน้ำ หรือทะเลสาป ต้องบอกว่าต้องเป็นทุ่งดอกบัวที่ขึ้นอยู่ในบึง หนอง หรือทะเลสาบ เช่น ทุ่งดอกบัวสายที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ หรือทุ่งดอกบัวสายที่ทะเลน้อย จ.พัทลุง

เราเพิ่งได้พบเห็นทุ่งดอกบัวหลวงอีกแห่ง ทั้งๆ ที่เราเคยผ่านไปมาอยู่บ่อยๆ นั่นคือ บึงบัว ที่ทุ่งสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก

เมื่อเราเดินทางลงไปภาคใต้ ผ่านหัวหิน ปราณบุรี เข้าเขตอำเภอสามร้อยยอด  จะมีป้ายบอกเข้าไปโรงเจ อยู่ในช่วง กม.275.6 (ซอยโรงเจ) มุ่งตรงไปยังโรงเจ แล้วจะตรงเข้าไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว มีบ้านพัก มีร้านอาหาร และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เส้นทางศึกษาธรรมชาติจะมีลักษณะเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวไปกลางบึง เพื่อศึกษาธรรมชาติ ชมหมู่นกน้ำ หมู่ปลา ดอกบัวหลวง หากต้องการชมทุ่งดอกบัวหลวงที่เป็นทุ่งหนาแน่นนั้น ต้องล่องเรือลอยออกไปพ้นแนวศาลากลางน้ำไปอีก ซึ่งจะมีเรือชาวบ้านบริการนักท่องเที่ยว จะต้องอยู่ก่อนถึงหน่วยฯ บึงบัวประมาณ  400 เมตร โดยคิดค่าบริการคนละ 100 บาท เป็นเรือถ่อ ไม่ใช้เครื่องยนต์ ทั้งประหยัดพลังงานและช่วยมลพิษทางเสียง อาจเป็นสาเหตุให้นกตกใจบินหนีไปเสียก่อน อีกทั้งพืชน้ำในทุ่งสามร้อยยอดค่อนข้างหลากหลายชนิดและหนาแน่น หากใช้เครื่องยนต์ ใบพัดอาจไปติดเศษหญ้าเศษไม้ จึงไม่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ ใช้วิธีถ่อเรือจะกลมกลืนกับบรรยากาศ เหมาะสำหรับการชมนก  ได้แก่ นกยาง นกกาน้ำ นกกระสาแดง นกอีโก้ง ฯลฯ

บึงบัวในทุ่งสามร้อยยอดมีอยู่หลายแปลง เว้นระยะห่างไม่ไกล เมื่อเรือลอยเข้าสู่ดงบัวหลวง ราวกับว่าเราได้อยู่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติ มองเห็นดอกบัวงดงามอยู่เบื้องหน้า มีฉากหลังเป็นเทือกเขาหินปูนสูงใหญ่และสลับซับซ้อน บางช่วงจะมองเห็นเทือกเขาทอดเงาท่ามกลางผืนน้ำ ซึ่งเป็นภาพที่งามแปลกไม่น้อย

ธรรมชาติในทุ่งสามร้อยยอด ที่ดารดาษด้วยทุ่งดอกบัวหลวง แล้วยังต้นกก ต้นธูปฤาษี ในน้ำก็มีสาหร่าย บัวเผื่อนกระจายอยู่บ้าง ในพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้จะมีสัตว์น้ำที่ชาวบ้านสามารถมาเก็บเกี่ยวได้ทุกวัน ด้วยวิธีการวางลอบวางไซจับปลา ส่วนใหญ่เป็นปลานิล กิโลกรัมหนึ่งไม่ถึงสิบบาท นอกจากนี้ก็ยังมีปลาช่อนที่พอมีราคาขึ้นมาบ้าง

กิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชาวบ้านต่างเข้ามาร่วมกิจกรรมพานักท่องเที่ยวไปชมทุ่งดอกบัวหลวง ด้วยการถ่อเรือเข้าชม ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมง ปกติแล้วทุ่งดอกบัวเราสามารถชมได้บางพื้นที่เท่านั้น เช่น บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ หรือทะเลน้อย จ.พัทลุง แต่เป็นบัวสาย มีลักษณะต่างๆ สำหรับทุ่งดอกหลวงบัวหลายในธรรมชาติก็หาดูได้น้อย ในทุ่งสามร้อยยอดจัดเป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านและชุมชนมากมาย

เป็นไงครับ ง่ายๆ อยู่ใกล้ๆ ที่เราสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด หากใครเดินทางลงไปทางใต้ หากมีเวลาสักหน่อย แวะเข้าไปเที่ยว และนั่งเรือชมบึงบัว จะมีชาวบ้านถ่อเรือพาท่องโลกของความงามที่บึงบัว ทุ่งสามร้อยยอดแห่งนี้

การติดต่อ

 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร. 0-3261-9078 หรือที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรุงเทพฯ โทร. 0-2562-0760

เว็บไซต์ www.dnp.go.th/parkreserve/

เชิญแสดงความคิดเห็น