อุทยานแห่งชาติ น้ำตกแก่งโสภา

0

เข้าอุทยานแห่งชาติ ชมน้ำตกดังเมืองพิษณุโลก ที่น้ำตกแก่งโสภา  จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง  คือมีพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงซึ่งกินพื้นที่ไปถึงเขตอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลำน้ำเข็กเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ตลอดแนวของลำน้ำเข็กยังมีน้ำตกที่สวยงามให้ชมหลายแห่ง แต่ที่นับว่ามีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดในแถบนี้คงจะได้แก่  น้ำตกแก่งโสภา ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีมีความสูงถึง 70 เมตร  ทริปนี่เราพาเข้าป่าท่องไพรพักผ่อนกับบรรยากาศสบาย ๆภายใต้ธรรมชาติ  ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พร้อมกับชมน้ำตกงามที่แก่งโสภา ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามตาม ธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งครับอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวงมีเนื้อที่ทั้งหมด 789,000 ไร่  หรือประมาณ 1,262.55 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อำเภอหล่มสัก อำเภอชนแดน อำเภอเมือง อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2518  นับเป็นเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 3 ของประเทศไทย  สภาพภูมิประเทศทั่วไป มีลักษณะเป็นภูเขาคล้ายหลังเต่าสูง ทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาหินปูนทอดเป็นแนวยาวไปทางตอนเหนือใต้และ ตอนกลาง ประกอบด้วยเทือกเขาสูงหลายแห่ง มีจุดสูงสุด คือบริเวณเขาแค สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,028 เมตร อันเป็น ต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยเข็กใหญ่ ห้วยเข็กน้อย ลำน้ำทุ้ม คลองชมพู และคลองวังทอง มีสภาพธรรมชาติ ทิวทัศน์ และเอกลักษณ์ ทางธรรมชาติ ที่สวยงามอันเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ แบบสะวันนาสลับป่าสน และป่าดิบชื้น ที่สมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งของประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หลายแห่ง ในหลายพื้นที่ อาทิเช่น ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งนางพญา ทุ่งโนนสน แก่งวังน้ำเย็น ถ้ำพระวังแดง  น้ำตกศรีดิษฐ์  เส้นทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม แทบทุกฤดูกาล แต่ในทริปเราจะเข้าไปยังน้ำตกแก่งโสภา  ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่สวยงามอีกอีกแห่งหนึ่งในอุทยาน ไปกันเลยครับ

ความสวยงามของน้ำตกสายนี้ซ่อนตัวอยู่ในลำน้ำเข็กภายในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเขตเชื่อมต่อ อำเภอวังทองและอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลดิ่งทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาสูงและมีขนาดกว้าง ยามฤดูฝนกระแสน้ำจะรุนแรงน่ากลัวมากสายน้ำจะขุ่นโคลน  แต่หากในช่วงฤดูหนาวน้ำจะใสสะอาดกระแสน้ำไหลจะลดความรุนแรงและได้รับการกล่าวขานกันว่า เป็นน้ำตกที่มีสวยงามไปด้วยลายหินแตกขนาดใหญ่และโพลงหินมากมายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และลีลาการตกลง มาจากหน้าผาของสายน้ำเป็นไอย่างอ่อนโยน เฉื่อย ๆ  แลดูงดงามสบายตาเป็นอย่างมากน้ำตกแก่งโสภา อยู่บนเส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก บริเวณกิโลเมตรที่ 71-72 มีทางแยกเข้าไป อีก ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำห้วยเข็กใหญ่ไหลผ่านหน้าผาหินขนาดใหญ่ลดหลั่นกันลงไปเป็นชั้น ๆ  มีความสูงถึง 70 เมตร มีแอ่งหินขนาดใหญ่รับน้ำทางด้านล่าง สภาพโดยรอบร่มรื่นปกคลุมไปด้วยป่าดิบชื้น ตอนบนน้ำตกเป็นแผ่นหินเรียบบริเวณกว้างซึ่งถ้าน้ำน้อยสามารถเดินข้ามผ่านไปอีกฝั่งได้  ส่วนตอนล่างเป็นลายหินแตกโพลงหินและโขดหินขนาดใหญ่ ที่ถูกกระแสน้ำซัดพาดเอนเรียงกันสวยงามตามธรรมชาติ น้ำตกจะไหลลดหลั่นเป็นชั้นต่างๆ 3 ชั้น และไหลผ่านไปตามแก่งหินมากมายเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวครับเพื่อน ๆน้ำตกแก่งโสภา   เดิมชื่อ น้ำตกแก่งชั้นไดยาน หรือ บันไดยาน ซึ่งตั้งชื่อตามลักษณะที่มีน้ำตกลงมา คล้ายบันได 3 ขั้น  เมื่อปี 2502 ได้มีการสำรวจพื้นที่ป่าทุ่งแสลงหลวง และในปี 2503 ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยตัดทางแยกพิษณุโลก-หล่มสัก เข้าไปยังน้ำตก และเปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกแก่งโสภา โดย นาย พูนศักดิ์ จำรูญรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงคนแรก ส่วนแก่งโสภาจริงๆนั้น เป็นแก่งน้ำอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ทางต้นน้ำของน้ำตกไปประมาณ 1 กิโลเมตร จึงตั้งชื่อตามชื่อกำนันสมัยนั้น คือ กำนัน โสภา ซึ่งตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณแก่งโสภา  ชาวบ้านจึงนิยมเรียกแก่งนี้ว่าแก่งโสภา และได้นำมาตั้งเป็นชื่อน้ำตก กลายเป็นชื่อเรียกจนถึงทุกวันนี้  เรียกว่ามีชื่อเรียกที่มีประวัติความเป็นมาในอดีตครับ

การเดินทาง

เข้าไปชมน้ำตก จากที่จอดรถ ต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ 200 เมตร ภายในอุทยานเมื่อเราเข้าไปถึง  ก็รู้สึกได้ถึงอากาศของที่นี่ที่ค่อนข้างเย็นสบายและอากาศชื้น เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก ภายในทำเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติอยู่ทั่วบริเวณ เราสามารถเดินพักผ่อนศึกษาธรรมชาติได้อีกกิจกรรมหนึ่ง   มีจุดนั่งพักผ่อนที่ทำเป็นศาลาที่พักขนาดเล็กอยู่โดยรอบ นั่งรับอากาศดี ๆ ชมนกชมไม้ หลีกหนีจากสังคมเมืองที่วุ่นวายกลับมาสู่ธรรมชาติเติมกำลังให้กับชีวิตครับ นอกจากนั้นภายในอุทยานก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครับ มีทั้งห้องน้ำ ร้านค้าสวัสดิการที่มีทั้งอาหารการกินเครื่องดื่มและของฝากของที่ระลึกมากมายและมี บ้านพักสวัสดิการให้บริการ หลายหลังพร้อมมีศูนย์บริการข้อมูลอยู่ภายในอีกด้วย  เรียกว่าเป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวที่ครบครันในทุก ๆ ด้านอีกแห่งหนี่งครับ

ทางลงไปยังน้ำตกก็ทำเป็นทางเดินเท้าอย่างดีสองข้างทางเดินก็เต็มไปด้วยป่าปลูก และต้นไม้ป่านานาพันธุ์ มีต้นไม้หายากหลายชนิด ที่ติดป้ายข้อมูล บอกชื่อ ชนิด ของต้นไม้ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้  อากาศเย็นร่มรื่นแทบจะไม่มีแดดเพราะมีต้นไม้แผ่กิ่งก้านสาขาปรกคลุมไปทั่วบริเวณ  น้ำตกแก่งโสภาเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และการไหลกระแสน้ำรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน หลังจากที่เราเดินมาลงมาได้สักพักเราก็เริ่มจะได้เย็นเสียงคำรามของน้ำตกแก่งโสภาที่กำลังร้องเรียกนักท่องเที่ยวให้เข้ามายลโฉมมาแต่ไกล เสียงดังไปทั่วพื้นป่าที่สงบเงียบครับ

บริเวณตัวน้ำตกแก่งโสภา ด้านบนทางอุทยานได้จัดพื้นที่สำหรับยืนชมความสวยงามของน้ำตกเป็นบริเวณกว้าง   เมื่อเราเข้าไปใกล้ ๆตัวน้ำตกใหญ่มากและรู้สึกได้ถึงความรุนแรงของธรรมชาติ เสียงน้ำตกลงสู่พื้นหินเสียงดังสนั่น และเต็มไปด้วยละอองไอของน้ำ  ตัวน้ำตกจะเป็นมุม 90 องศา 3 ชั้น  ซึ่งมีความสูงชันมาก  เราเข้าไปในฤดูฝนพอดีสายน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมาก ๆ น่ากลัวเล็กน้อยครับ  สายน้ำจะไหลลดหลั่นลงไปเป็นชั้น  ๆ ตามแนวผาหิน และไหลผ่านแก่งหิน สวยงามมาก ๆ  รอบตัวน้ำตก เต็มไปด้วยสีเขียวชอุ่ม ที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งต้นไม้ ดอกไม้และพันธุ์พืช อีกมากมาย   นั่งชมวิวน้ำตกสวย ๆ รับกับอากาศดี ๆ ที่แสนจะบริสุทธิ์ในอุทยานมันชั่งเป็นวันพักผ่อนที่สบายสุด ๆครับ น้ำตกสวยจริง ๆ สุดยอด(น้ำตกจะสวยมากที่สุดในช่วงหน้าหนาว

นอกจากที่เราจะได้ชมน้ำตกสวย ๆ อย่างน้ำตกแก่งโสภาแล้ว  บริเวณใกล้เคียงก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ ที่รอให้เราได้ไปสัมผัสกันอีกหลายแห่ง  เช่น น้ำตกปอย น้ำตกแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก และแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงในจุดอื่น ๆ  อีกหลายที่ เดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันได้แบบเต็มอิ่มแน่นอนครับ

น้ำตกแก่งโสภาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ในเขตของอำเภอนครไทย-วังทอง จังหวัดพิษณุโลก  ริมถนนพิษณุโลก-หล่มสัก(ทางหมายเลข12)  ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 71-72  ประตูทางเข้าเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-17.30 น. อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชม คนไทยผู้ใหญ่ 40 ต่อท่าน เด็ก20 บาท ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 200 ต่อท่าน เด็ก100  บาท  สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร 055-268019 หรือโทรไปที่ 055-252742-3,055-259907  สอบถามข้อมูลก่อนการเดินทางครับ

การเดินทาง มาชมน้ำตกแก่งโสภาไม่ยากครับเพราะอยู่ริมถนนหลักเข้าไปไม่ลึกและมีถนนเข้าถึงสะดวกสบายการเดินทางสามารถมาได้  2 เส้นทาง  เส้นทางที่ 1  มาจากเพชรบูรณ์ใช้ทางหลวง 21 ไปหล่มสักระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร จากนั้นเข้าสูทางหมายเลข 12 ไปพิษณุโลก ตรงไปตามทางจนถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 71-72 ก็จะเห็นทางเข้าทางด้านซ้ายมือ เส้นทางที่ 2 เดินทางจากพิษณุโลก ใช้เส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก ( ทางหมายเลข 12 ) ตรงไปหล่มสัก ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 71-72 ก็จะเห็นทางเข้าไปน้ำตกอยู่ทางขวามือ เดินทางสะดวกสบายครับมีป้ายบอกทางเป็นระยะไม่หลงแน่นอน

น้ำตกแก่งโสภา ถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งที่มีถนนเข้าถึง สะดวกในการเที่ยวชมและเต็มไปด้วยธรรมชาติมากมายเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่น่าเข้ามาเที่ยวชมพักผ่อนเป็นอย่างมากครับ หากเพื่อน ๆ จะหาสถานที่พักผ่อนในธรรมชาติซักแห่ง มาที่น้ำตกแก่งโสภาภายในอุทยานแหงชาติทุ่งแสลงหลวงก็ไม่ผิดหวังครับหรือท่านไดเดินทางมาเที่ยวเมืองพิษณุโลกหรือเดินทางมาบนทางหมายเลข 12  ก็อย่าลืมแวะเข้าไปชมน้ำตกสวย ๆและพักผ่อนกับธรรมชาติ ที่น้ำตกแก่งโสภาภายในอุทยานแหงชาติทุ่งแสลงหลวงกันนะ เอาไว้ทริปหน้า ดูเอเซีย.คอมจะพาไปเที่ยวชม น้ำตกสวย ๆและเต็มไปด้วยธรรมชาติแบบนี้กันอีกนะครับ  จะพาไปที่ไหนอย่างไร ติดตามได้ที่ www.dooasia.com   ที่นี่ที่เดียวครับ

เชิญแสดงความคิดเห็น