ถ่ายภาพน้ำตกมณฑาธารมาฝาก

0

ในเส้นทางขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ครับตั้งแต่สวนสัตว์เชียงใหม่ตรงเชิงดอย น้ำตกห้วยแก้วติดกับอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย น้ำตกมณฑาธาร วัดผาลาด หมู่บ้านม้งดอยปุย วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ ฯลฯ  วันนี้ผมจะพาไปแวะน้ำตกมณฑาธารระหว่างไปชมวัดพระธาตุดอยสุเทพครับ

น้ำตกมณฑาธารหรือเรียกว่าน้ำตกสันป่ายางครับ  เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สูงกว่าระดับน้ำทะเล 730 เมตร มีทั้งหมด 9 ชั้น โดยมีน้ำตกไทรย้อย เป็นน้ำตกชั้นสูงสุด ที่ไหลมาจากห้วยคอกม้า แล้วไหลไปสมทบกับน้ำตกมณฑาธาร ผ่านผาเงิบ วังบัวบาน น้ำตกห้วยแก้ว ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่มาของน้ำตกนั้นมาจากต้นมณฑา ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น ดอกสีขาว ใบใหญ่ สีเขียวจัด เห็นได้ทั่วไปตามข้างทาง ลักษณะของน้ำที่ตกลงมาแยกออกเป็น 2 สายเล็กๆ แล้วไหลลงสู่แอ่ง ก่อนจะผ่านลานหินลงไปชั้นที่ 1 อยู่ห่างจากน้ำตกห้วยแก้วประมาณ 3 กิโลเมตร

K (25) K (35) K (38) K (42) K (45)

 

การเดินทางไปน้ำตกมณฑาธาร

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ห่างจากน้ำตกห้วยแก้วประมาณ 3 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1004 ไปทางเดียวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพครับ ผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่ เลยน้ำตกห้วยแก้วไปประมาณ 3 กิโลเมตร สังเกตุป้ายเข้าน้ำตกมณฑาธาร

เชิญแสดงความคิดเห็น