เล่นน้ำชุ่มฉ่ำใจ ที่น้ำตกนาจาน จังหวัดพิษณุโลก

0

น้ำตกนาจาน เป็นน้ำตกขนาดกลางท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ มีทั้งหมด 11 ชั้น การเดินทางไปเที่ยวชมน้ำตกนาจาน ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทางและต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการพักแรมและอุปกรณ์สำหรับดูนก และผีเสื้อไปด้วย บริเวณน้ำตกนาจานยังคงมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของนกและผีเสื้อนานาชนิด รวมทั้งพรรณไม้ กล้วยไม้ต่างๆ ที่พบได้ง่ายในบริเวณน้ำตกนาจานน้ำตกนาจาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติชาติการไปทางบ้านนาจาน 3 กิโลเมตร จากบ้านนาจานเดินเท้าอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดกลางมีทั้งหมด 7 ชั้น เริ่มจากชั้นที่ 1 จะมีลักษณะไหลเอื่อยๆ ไม่สูงนัก ชั้นนี้จะมีหินมากและลื่น ชั้นที่ 2 จะมีลักษณะที่สวยงามมาก สูงประมาณ 7-10 เมตร ทางลงเป็นดินค่อนข้างลื่น ชั้นที่ 4 มีความสวยงามเป็นพิเศษ น้ำตกไหลลงมาพร้อมกันที่เดียว 3 สาย สูงประมาณ 20 เมตร และกว้างประมาณ 50 เมตร น้ำตกนาจานชั้นที่ 1-4 อยู่ห่างกันไม่มากนัก ชั้นที่ 4-5 อยู่ห่างกันประมาณ 200 เมตร ชั้นที่ 5-6 ห่างกันประมาณ 100 เมตร ชั้นที่ 6-7 ห่างกันประมาณ 30 เมตร สภาพเส้นทางจะมีความลาดชันปานกลาง หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะเที่ยวชมควรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเพื่อนำเที่ยว

การเดินทางมาน้ำตกนาจาน มาได้ 2 เส้นทาง คือ

1. จากกรุงเทพฯ มาตามถนนสายเอเชีย เข้ามาจังหวัดพิษณุโลกไปตามทางหลวงหมายเลข 12   แยกเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านแยงที่ทางหลวงหมายเลข 2013   ถึงอำเภอนครไทยแล้วตรงไปเลี้ยวซ้ายที่ทางหลวงหมายเลข 1143   สู่อำเภอชาติตระการจากนั้นเลี้ยวขวาที่ทางหลวงหมายเลข 1237ประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

2. จากกรุงเทพฯ มาตามถนนสายเอเชีย เข้ามาจังหวัดพิษณุโลก ไปตามทางหลวงหมายเลข 12   เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอวัดโบสถ์ตามถนนหมายเลข 11 จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 25 เลี้ยวขวาเข้าวัดโบสถ์ – ชาติตระการที่ถนนหมายเลข 1296 ไปประมาณ 50 กิโลเมตร ถึงทางสามแยกบ้านแพะให้เลี้ยวขวาไปตามทถนนทางหลวงหมายเลข 1143 ไปประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงอำเภอชาติตระการและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 1237   อีกประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2562-0760 http://www.dnp.go.th
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) โทร.0-5528-2347

E-mail : parkparo11@hotmail.com
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทร. 0-5523-7028 , 0-5523-7216
E-mail : Namtokcharttakan@hotmail.com

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เชิญแสดงความคิดเห็น