นั่งสามล้อ กราบพระ 9 วัดเมืองอุบลฯ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตในช่วงปีใหม่ไทย

0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี จัดกิจกรรมนั่งสามล้อ กราบพระ 9 วัดเมืองอุบลฯ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตในช่วงปีใหม่ไทย ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2554 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม และตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดทัวร์นำร่องโดยการนั่งจักรยานสามล้อ ซึ่งเป็นพาหนะคู่เมืองอุบลฯมาตั้งแต่โบราณ เที่ยววัดสำคัญ 9 วัดในเมืองอุบล เพื่อกราบพระทำบุญ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต การจัดจักรยานสามล้อไหว้พระฯ ดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 15 เมษายน 2554 โดยในวันที่ 13 เมษายน 2554 เป็นพิธีเปิด และรอบนำร่องสำหรับสื่อมวลชน พันธมิตรที่ร่วมขายโปรแกรม แขกวีไอพี และนักท่องเที่ยวทั่วไป

  22 318 17 16 14 13 12 11 yamo-festival (42)yamo-festival (44) yamo-festival (43)

วันที่ 13-15 เมษายน เป็นรอบปกติสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป วันละ 1 รอบ รอบเวลา 08.00 น.  แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง โดยขบวนรถสามล้อจะรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี เริ่มต้นเดินทางไปที่วัดศรีอุบลรัตนาราม และเดินทางต่อไปที่วัดสุปัฏนาราม วัดหลวง วัดกลาง วัดใต้ วัดบูรพา วัดมหาวนาราม วัดมณีวนาราม และวัดทุ่งศรีเมือง ตามลำดับ ทั้งนี้ทุกวัดล้วนเป็นวัดสำคัญในเมืองอุบลฯ ทั้งสิ้น โดยการแวะชมแต่ละวัด

นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้กราบพระศักดิ์สิทธิ์สำคัญ และร่วมทำบุญในทุกวัดแล้ว ยังจะได้รับความรู้ด้านศาสนาและประวัติศาสตร์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีก ด้วย และของที่ระลึกสุดพิเศษ จาท ททท.

8 36 34 33 19 37 21 23 5 38 29 27 25 32 30 28 15 10

เชิญแสดงความคิดเห็น