นั่งรถเมย์ส้มจากแม่ฮ่องสอนไปเมืองปาย

0

วันนี้ดูเอเซีย.คอม เราพานั่งรถสีส้ม ซึ่งเป็นรถปะจำทาง จาก แม่ฮ่องสอน มายัง อ.ปาย เพื่อท่องเที่ยวที่ อ.ปายกันครับ รถสายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขา ที่อยู่ในระหว่างเส้นทาง ใช้กัน เราเองก็อยากลองนั่งดูบ้าง ว่ามันสวยงามขนาดไหน เส้นทางที่คนเล่าขานกันนี้แม่ฮ่องสอนในอดีตเคยเป็นเมืองที่เร้นลับและแสนทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง มีความสวยงามและมีความคดโค้งนับได้มากถึง 1,864 โค้ง ในปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กว่าร้อยกิโลเมตร เหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร นอกจากนี้ เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย อาทิ ห้วยน้ำดัง และถ้ำต่างๆ ปัจจุบันเป็นถนนราดยางอย่างดีตลอดสาย และหากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข 105 ผ่านอำเภอแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง ถึงอำเภอแม่สะเรียง มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นทางราดยาง

ในเส้นทางที่ดูเอเซียนั่ง เป็นเส้นทางจากแม่ฮ่องสอนมาปาย เส้นนี้สวยงามมาก ตลอดเส้นทาง จะมีวิวที่สวยงาม ผ่านจุดชมวิวให้เรานั่งชมกันในรถสบายๆ รถจะใช้เวลาวิ่งประมาน 3-4 ชั่วโมง ระหว่างทางจะหยุดพักรถ 1 ครั้ง ให้เข้าห้องน้ำให้พักผ่อนกันครับ หยุดประมาณ 10 นาที

และแล้วผมก็มาถึง อ.ปาย ที่นี่เป็นที่สูง ดูจากที่แม่น้ำปายจะไหลจาก อ.ปาย ไปจังแม่ฮ่องสอน อุณหภูมิเฉลี่ยของที่นี่จะต่ำกว่าแม่ฮ่องสอนประมาณ 5 องศา ที่ อ.ปายมีฝรั่งเต็มไปหมด ทั้งนักท่องเที่ยว และคนขายขอย เหมือนอยู่ในเมืองฝรั่งเลยครับ

ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน นำไปดัดแปลงได้ครับ
โปรแกรมเต็มรูปแบบ เส้นทางเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ (5 วัน 4 คืน)

วันที่ 1  (แยกบ้านแม่มาลัย – อ.ปาย ระยะทางประมาณ 100 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ภาคเช้า 
– เดินทางจาก จ.เชียงใหม่ เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 แยกบ้านแม่มาลัย
– แวะชม น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋ จ.เชียงใหม่ น้ำพุร้อนแบบ Geyser ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
– แวะสัมผัสบรรยากาศเมืองหนาวที่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
– รับประทานอาหารกลางวัน (ที่ อช.ห้วยน้ำดัง หรือในตัว อ.ปาย)
ภาคบ่าย 
– เที่ยวชม โป่งน้ำร้อนท่าปาย มีน้ำร้อนไหลทั่วเป็นบริเวณกว้าง รอบๆเป็นป่าไม้สักที่สมบูรณ์
– ชมตัวเมืองปายในวิวแบบพานอรามาที่ วัดพระธาตุแม่เย็น
– แวะนมัสการหลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดน้ำฮู
– เที่ยวชมหมู่บ้านชาวจีน ทานอาหารจีนยูนนานและชิมชาที่ หมู่บ้านสันติชล
– เดินเที่ยวชมบรรยากาศเมืองปายยามค่ำคืน
– พักค้างคืนที่ อ.ปาย

วันที่ 2 (อ.ปาย – อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  ระยะทางประมาณ 100 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
ภาคเช้า
– จาก อ.ปาย มุ่งสู่ อ.ปางมะผ้า (ระยะทางประมาณ 45 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง))
– แวะเที่ยวสถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำลอด เพื่อเที่ยวชม ถ้ำน้ำลอด แหล่งท่องเที่ยวอันซีน (UNSEEN) ที่มี
หินงอกหินย้อยอันสวยงาม
– เดินทางเข้าสู่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ภาคบ่าย
– แวะชมธรรมชาติ ดูฝูงปลาพลวงศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำใต้ภูเขาที่ ถ้ำปลา (อยู่ห่างจากตัวเมือง 17 กม.)
– นมัสการ วัดจองคำ วัดจองกลาง วัดเก่าแก่ศิลปแบบไทยใหญ่ เป็นพระอารมหลวง นมัสการหลวงพ่อโตที่วัดจองคำ
และชมภาพจิตรกรรมจากแผ่นกระจกเรื่องพระเวสสันดรชาดก ภาพพุทธประวัติและตุ๊กตาแกะสลักไม้รูปคนและสัตว์
ที่วัดจองกลาง
– เยี่ยมชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาว กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า
– แวะซื้อผลิตภัณฑ์ และสินค้าพื้นเมืองที่ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ติดกับวิทยาลัยการอาชีพฯ) หรือ ศูนย์
จำหน่ายสินค้าโอทอปแม่ฮ่องสอน (ในอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า)
– รับประกาศนียบัตรผู้พิชิต 1,864 โค้ง ที่ทำการหอการค้า จ.แม่ฮ่องสอน  (ในอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า)
– พักค้างคืนที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 3  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน- บ้านรักไทย  ระยะทางประมาณ 44 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ภาคเช้า
– ชม ตลาดเช้า ซื้อสินค้าพื้นเมืองพร้อมกับอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อ เช่น โจ๊ก และเกาเหลาเลือดหมู
– นมัสการ พระธาตุดอยกองมู  พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สร้างโดย “จองต่องสู่” และ“พญา
สิงหนาทราชา”
– แวะพอกหน้าพอกตัวด้วยโคลนจากน้ำพุร้อนธรรมชาติที่  ภูโคลนคันทรีคลับ หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีน
(UNSEEN)
– ชมความงามของ น้ำตกผาเสื่อ น้ำตกกระทบแผ่นหินลักษณะคล้ายผืนเสื่อปูลาด
– ชมความสวยงามของดอกไม้  และการสาธิตการเลี้ยงแกะในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงปางตอง
โครงการพระราชดำริที่ พระตำหนักปางตอง
– เดินทางเข้าสู่ บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง)  ชิมกาแฟสดและชมธรรมชาติของทะเลสาบริมป่าสน
นักท่องเที่ยวกล่าวกันว่าเสมือนหนึ่งว่ามีทิวทัศน์คล้ายกับสวิสเซอร์แลนด์
– ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจีนที่ หมู่บ้านรักไทย ชิมชาเลิศรสและรับประทานอาหารจีนยูนาน
– เดินทางกลับสู่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
– เที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองที่ ถนนคนเดิน  (เฉพาะช่วงเดือนต.ค. – ม.ค.)
– พักค้างคืนที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 4  (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน – อ.ขุนยวม ระยะทางประมาณ 67 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)
ภาคเช้า
– มุ่งสู่ อ.ขุนยวม  ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108
– ชมความงามของทุ่งดอกบัวตอง  ที่บานสะพรั่งทั้งภูเขานับพันไร่  บนดอยแม่อูคอ  (เฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน)
– เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลก ครั้งที่ 2  ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ และอาวุธยุทโธปกรณ์ ของทหารญี่ปุ่นสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2
ภาคบ่าย  (อ.ขุนยวม – อ.แม่ลาน้อย  ระยะทางประมาณ 67 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)
– มุ่งสู่ อ.แม่ลาน้อย เดินทางชมความงามของ ถ้ำแก้วโกมล  หนึ่งในอันซีน (UNSEEN) เป็นถ้ำที่เต็มไปด้วยผลึก
แก้ว แคลไซด์ (calcite) รอบด้าน (อ.แม่ลาน้อย – อ.แม่สะเรียง  ระยะทางประมาณ 30 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที)
– พักค้างคืนที่ อ.แม่สะเรียง

วันที่  5  (อ.แม่สะเรียง – จ.เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
ภาคเช้า
– นมัสการพระธาตุ 4 จอม (พระธาตุศักสิทธิ์ ของ อ.แม่สะเรียง ) ประกอบไปด้วย
พระธาตุจอมแจ้ง  ศิลปกรรมแบบล้านนา เป็นพระธาติคู่บ้านคู่เมืองของ อ.แม่สะเรียง
พระธาตุจอมทอง  สถาปัตยกรรมเป็นศิลปะล้านนาโดยแท้     มีองค์พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด
พระธาตุจอมกิตติ  เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่ง
พระธาตุจอมมอญ  เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง  มีเจดีย์แบบล้านนาเก่าแก่
– เดินทางไปท่าเรือ บ้านแม่สามแลบ  ชมความงามทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำสาละวิน  เส้นทางที่ลำน้ำยวม
บรรจบน้ำสาละวิน
– รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.แม่สะเรียง
ภาคบ่าย
– ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่  ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108
– แวะชมธรรมชาติของทิวป่าสนที่  สวนสนบ่อแก้ว
– เที่ยว อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ชมความงามของโตรกเขาสูงชัน เบื้องล่างเป็นแม่น้ำที่ไหล      คดเคี้ยวผ่านช่องเขา
– ออกเดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่

การเดินทางสู่แม่ฮ่องสอน

โดยเครื่องบิน

บริการเที่ยวบินระหว่าง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ทุกวัน ๆ ละ 5 เที่ยว (จำนวนเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง) รายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ติดต่อได้ที่ บริษัท การบินไทย

อัตราค่าโดยสาร

 • กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน    (เที่ยวบิน PB แอร์)
 • เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน    (เที่ยวบิน นกแอร์)เริ่มต้นที่ 921.40 – 1371.40 บาท
 • เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน    1,970    บาท เริ่มปรับราคา 1 ธ.ค 49

หมายเหตุ อัตราค่าโดยสารมีส่วนลดในวันอังคาร ,พุธ และพฤหัสบดี

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียด บริษัท การบินไทย จำกัด

 • กรุงเทพฯ             เลขที่ 6 ถ.หลานหลวง โทร. 0-2280-0070,0-2280-0080,0-2280-0090
 • แม่ฮ่องสอน          เลขที่ 71 ถ.สิงหนาถบำรุง โทร. 0-5361-2220
 • เชียงใหม่             เลขที่ 240 ถ.พระปกเกล้า โทร. 0-5392-0999 0-5392-0920

โดยรถประจำทาง

เส้นทางสายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอo

รถธรรมดา  

 • 08.00 น.
 • 20.00 น.
 • 21.00 น.
 • 13.30 น. (ถึงเฉพาะขุนยวม)
 • 15.30 น. (ถึงเฉพาะอำเภอแม่สะเรียง)

รถปรับอากาศ 

 • 06.30 น.
 • 11.00 น.
 • 21.00 น.

อัตราค่าโดยสาร

รถธรรมดา รถปรับอากาศ
    เชียงใหม่-แม่ฮอด 55 90
    เชียงใหม่-แม่สะเรียง 100 187
    เชียงใหม่-ขุนยวม 153 275
    เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 180 337

เส้นทางสายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน

รถออกจากขนส่งอาเขตเชียงใหม่ วันละ 5 เที่ยว

รถธรรมดา   

 • 07.00 น.
 • 09.30 น.
 • 10.30 น.
 • 12.30 น.
 • 16.00 น. (ถึงเฉพาะอ.ปาย)

รถตู้

 • 08.00 น.
 • 10.30 น.

อัตราค่าโดยสาร

  รถธรรมดา รถปรับอากาศ รถตู้
    เชียงใหม่-ปาย 80 150
    เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 142 250

หมายเหตุ อัตราค่าโดยสารและเวลารถออก อาจเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

 • สถานีขนส่งอาเขต โทร. 0-5324-2664
 • บริษัท เปรมประชา ขนส่ง จำกัด แม่ฮ่องสอน 0-5361-1318
 • บริษัท เปรมประชา ขนส่ง จำกัด เชียงใหม่ 0-5324-4737, 0-5330-4748

โดยรถส่วนตัว

สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง คือ

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 จากเชียงใหม่ผ่าน อ.ฮอด , อ.แม่สะเรียง , อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะสภาพถนนลาดชันและมีโค้งจำนวนมากถึง 1,864 โค้ง
 2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1095 จากเชียงใหม่ผ่าน อ.แม่แตง , อ.ปาย ถึง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง สภาพถนนลาดชันกว่าเส้นทางหมายเลข 108
 3. ทางหลวงหมายเลข 1085 จาก อ.แม่สอด จ.ตาก , อ.สบเมย , อ.แม่สะเรียง , อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ระยะทางประมาณ 394 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

เชิญแสดงความคิดเห็น