จอมพล ป.พิบูลสงคราม

0

ไปดูทหารกันมั้ย!! ที่ค่ายทหาร ชมพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถาน จอมพล ป.ทริปนี้ดูเอเซียจะขออาสา พาเพื่อน ๆ ไปดู ทอ – ทหาร อดทน !! ที่ ค่ายทหาร ณ ศูนย์ทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี กันค่ะ แหม๋ แต่ว่ารอบนี้ไม่ได้พาไปดูทหารหนุ่มๆ อย่างเดียวนะคะ จะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆ คนยังไม่รู้ว่าในค่ายทหาร เค้ามีอะไรมากมายที่รอคอย ให้พวกเรานักเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอีกมากมายเลยล่ะค่ะ 

อนุสรณ์สถาน จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นสถานที่แนะนำในทริปนี้ค่ะ ด้วยความระลึกถึงบทบาทของบุคคลสำคัญในเมืองไทย อนุสรณ์สถาน จอมพลป.พิบูล เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ดูเอเซียอยากจะให้เพื่อนๆ ได้สัมผัสและนึกย้อนถึงประวัติศาสตร์ไทย คุณงามความดีของบุคคลสำคัญของชาติ โดยเฉพาะเรื่องราว วีรกรรมต่างๆ  ที่นำเอามาเผยแพร่เป็นเกียรติแก่ประเทศชาติในปัจจุบันกับ อนุสรณ์สถาน จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ประวัติจอมพล ป.พิบูลสงคราม

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม หรือ ที่ เรียกกันทั่วไปว่า  จอมพล ป. พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) อดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้เกรียงไกร ผู้ทุ่มเททุกอย่างในชีวิตเพื่อความฝันที่จะได้เห็นเอกราช ความสงบสุขของปวงชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย ท่านได้สร้างเกียรติภูมิให้กับเหล่าทหารปืนใหญ่สืบมา และเป็นนายกรัฐมนตรี ที่มีเวลาดำรงตำแหน่ง รวมกันมากที่สุดของไทย คือ 14 ปี 11 เดือน 18 วัน รวม 8 สมัย มีนโยบายที่สำคัญคือ การมุ่งมั่นพัฒนาประเทศไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศ มีการปลุกระดมให้คนไทยรู้สึกรักชาติ โดยออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย “รัฐนิยม” หลายอย่าง ซึ่งบางอย่างได้ประกาศเป็นกฎหมายในภายหลัง หลายอย่างกลายเป็นวัฒนธรรมของชาติ เช่น การรำวง ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ “ประเทศสยาม” เป็น “ประเทศไทย” และเป็นผู้เปลี่ยน “เพลงชาติไทย” มาเป็นเพลงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คำขวัญที่รู้จักกันดีของนายกรัฐมนตรีผู้นี้คือ “เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย” และ “ไทยอยู่คู่ฟ้า” 

ภายในส่วนของ อนุสรณ์สถาน จอมพล ป.พิบูลสงคราม จะเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ได้ปรับปรุงเปลี่นแปลงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อเป็นสถานที่สำคัญในการเก็บรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่ครั้งอดีตให้ปรากฏและดำรงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปรวมทั้งเป็นที่สำหรับให้อนุชนผู้ใผ่รู้ ได้ใช้เป็นแห่งค้นคว้า ในงานด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การศาสนา ในสมัยนั้น กับทั้งเชิดชูผลงาน และเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าของ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ให้เฟื่องฟุ้งในกลุ่มชนทุกหมู่เหล่า นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นการตอบสนองต่อกองทัพบก โดยการที่ได้มีส่วนร่วมกับนโยบายปีแห่งการอนุรักษ์มรดก ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และการพัฒนาสร้างสรรค์สืบทอดภูมิปัญญาไทย อันจะนำมา ซึ่งความประสาน สอดคล้อง ที่ดีของหน่วยงานและองค์กรในภาครัฐและเอกชนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ภายในบริเวณอนุสรณ์สถานจอมพลป. จะมีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่เป็นสถานที่ตั้งแสดงอาวุธของทหารปืนใหญ่ หลังจากปลดประจำการแล้ว ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ และทราบถึงวิวัฒนากรารของอาวุธทหารปืนใหญ่ในอดีต ใครที่ไปยังเที่ยวลพบุรี หากมีโอกาสก็สามารถแวะเวียนไปเที่ยวในเขตทหารแห่งนี้ ได้ ก็จะพบว่า ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เอาไว้ให้เราได้มาสัมผัสกันอยู่นะคะ ไม่ว่าจะเป็น ตึกพิบูลสงคราม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง กองบัญชาการเขาน้ำโจน (ตึกชาโต้)  ฯลฯ  

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-06.00น. หากเป็นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ กรุณาติดต่อล่วงหน้าในวันและเวลาราชการ อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท นักเรียน 5 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท สนใจติดต่อ กองยุทธการและการข่าว ศูนย์ทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทร.0-3648-6433-4 ต่อ39039,39048

เชิญแสดงความคิดเห็น