งานเทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค สีสันเมืองใต้

0

งานเทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค @ สีสันเมืองใต้   จัดขึ้นระหว่างวันที่   21-23   สิงหาคม   2552  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

งานเทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค : 5 Region Thai Travel Fest  ก็ได้ดำเนินมาถึงภาคที่ 4 คือภาคใต้ “เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค @ สีสันเมืองใต้ ” โดยงานนี้พ่อเมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ    นางเพ็ญสุดา ไพรอร่าม  รักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวเมืองนครศรีธรรมราช  วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ  นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค อีกด้วย  ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเมืองนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

งานเทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค @ สีสันเมืองใต้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครศรีธรรมราช   โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค ภายใต้แนวคิด เที่ยวนครครึกครื้น  เศรษฐกิจนครคึกคัก”  เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคต่างๆ  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

คุณเพ็ญสุดา ไพรอร่าม  รักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา    กล่าวว่า  การที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการแลกเปลี่ยน  การเรียนรู้ซึ่งกันและกันของประชาชนในสังคม ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ  และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจัดหวัดนครศรีธรรมราช และภูมิภาคภาคใต้ ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น   การเข้ามาเยี่ยมชมงานเทศการเที่ยวไทย 5 ภาคในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวเมืองนครศรีธรรมราช ในฐานะเจ้าบ้าน  สมกับที่มาเยือน “เมืองศิลป์ ถิ่นเมืองพระ”  ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่อบอุ่นนี้เองจึงเป็นเสน่ห์ของเมืองนครศรีธรรมราช

หลังจากประธานเปิดงาน  เที่ยวไทย 5 ภาค @ สีสันเมืองใต้เป็นที่เรียบร้อย ก็มีการแสดงบนเวที เป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านเมืองนคร และการแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่น เมืองอิชิคาวา รำวงบังโอโดริ”  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชกับ “ เมืองอิชิคาวา ” ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่แฝดกับเมืองนคร   พร้อมทั้งยังมีการแสดง 5 ภาคจากวิทยาลัยนาฎศิลป์อีกด้วย

งานเทศกาลเที่ยว 5 ภาค @ สีสันเมืองใต้จัดขึ้นในหอประชุมทุ่งท่าลาด (สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์)  และบริเวณรอบๆ  ซึ่งแบ่งเป็น 3  ส่วนใหญ่ ๆ

โดยส่วนแรก จะ เป็นกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในแต่ละภาค ไม่ว่าจะเป็น   บริษัททัวร์  โรงแรม  รีสอร์ท  และสายการบินต่างๆ มาร่วมใจกันจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว  และยังเป็นการแนะนำกาท่องเที่ยวหลายแบบ หลายสไตล์ให้กับผู้ที่สนใจและต้องการแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัด  นอกจากนี้ภายในงานแอบรู้มาว่ามีการแจกตัวร์เครื่องบินฟรีด้วย  ไปงานนี้นอกจากจะได้ความสนุกสนาน ความรู้แถมยังมีโอกาสได้ของฟรีกลับบ้านด้วยค่ะ

ส่วนที่สอง  จัดขึ้นในหอประชุมเป็นการจัดบูธแสดงนิทรรศการและสินค้าพื้นบ้านในแต่และภูมิภาค  อาทิเช่น
ภาคใต้  จัดแสดงสินค้าพื้นบ้านที่ยกมาให้ดูกันทั้งวิธีการทำ และนำมาจัดจำหน่ายในงาน เช่น การสาธิตการแกะสลักหนังตลุงของดีเมืองนครศรีธรรมราช   สร้อยหินสุริยเทพ จากพิพิธภันฑ์หาดทรายแก้ว   มังคุดคัดแสนอร่อย  สาธิตการทำขนมลากรอบร้อนๆ   สาธิตการมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติของหมู่บ้านคีรีวงศ์   สาธิตการทำผ้าบาติก   ส่วนภาคเหนือ  สาธิตการทำร่ม  และการจัดจำหน่ายสินค้าชาวเขา   การทำตุงของจังหวัดลำปาง  ส่วนภาคตะวันออก  จะเป็นการสาธิตการทำดอกไม้จากเกล็ดปลา  และผลิตภัณฑ์ ตะกร้าสาน  ส่วนภาคอีสานก็จะมีการสาธิตการทำผีตาโขนของจังหวัดเลย  และการทำพวงมาลัยข้าวตอก ซึ่งเป็นการนำข้าวเหนียวมาคั่วให้พองหลังจากนั้นก็จะทำมาร้อยเป็นพวงมาลัยหรือนำมาทำเป็นพานพุ่มได้  ดูสวยงามแปลกตาดีค่ะ  และข้อปิดท้ายในส่วนของภาคกลาง  เป็นการสาธิตการทำผ้าไทยประดิษฐ์และศิลปะประดิษฐ์จากผ้าของจังหวัดปทุมธานี   การทำปลาตะเพียนจากใบลานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และงานประดิษฐ์จากลูกตีนเป็ดของตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนที่สาม  บริเวณโดยรอบหอประชุมเป็นการจัดแสดงสินค้า OTOP 76 จังหวัด  และมหกรรมอาหารจานเด็ด  ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง  และรวมสุดยอดร้านโรตีชาชัก  และเต็มอิ่มกับขนมจีนฟรี 1 ตัน  ผลไม้พื้นเมืองฟรี 1 ตัน  และยังมีอาหารพื้นบ้านและมังคุดคัดให้ชิมฟรีกันอย่างจุใจช่วงกลางคืนยังมีการแสดงแสง สี  เสียง  ในชื่อชุดที่ว่า “ยกเมืองไทยมาไว้ที่เมืองนคร” และขบวนแห่ง 5 ภาค  พร้อมการแสดงพลุดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ประกอบดนตรี  การแสดงครั้งได้รับความรวมมือจากชาวเมืองนครเป็นอย่างดี   บอกคำเดียวว่ายิ่งใหญ่และสวยงามมากค่ะ  

ประมวลภาพการแสดง แสง สี เสียง  ในชื่อชุด  “ยกเมืองไทยมาไว้ที่เมืองนคร ”  ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจไปกับวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิในของไทยและความตั้งใจของผู้จัดงานและชาวเมืองนครศรีธรรมราชที่ร่วมใจกันจัดงานและเป็นเจ้าบ้านที่พร้อมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวสู้เมืองนครศรีธรรมราชเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม

ใครที่พลาดโอกาสงานในครั้งนี้  ไม่ต้องเสียใจค่ะ  เพราะยังมีงานดีๆแบบนี้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้อีกค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (ศูนย์ศีลปาชีพบางไทร)   ในงานเทศกาล  “เที่ยวเมืองไทย 5  ภาค @ สีสันสวรรค์ภาคกลาง” จัดขึ้นในระหว่างวันที่  18-20 กันยายน  2552  ณ  บริเวณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เบอร์เดียวทั่วไทย กดได้เลย 1672

เชิญแสดงความคิดเห็น