งานประจำปี ทุ่งศรีเมือง อุดรธานี

0

ทริปนี้ดูเอเซียดอทคอม พาเพื่อน ๆ ตะลุยถิ่นอีสาน อีกแล้ว และก็ต้องเป็นจังหวัดใหญ่ๆอย่างเมืองอุดรธานี ที่ดูเอเซียจะพาไปไปดูบรรยากาศงานประจำปี ที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี ในงานประจำปี “ทุ่งศรีเมือง” ของจังหวัดอุดรธานี เป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อมีนักท่องเที่ยว และประชาชนจำนวนมาก ต่างเดินทางเข้ามาเที่ยวงานประจำปีของจังหวัดอุดรธานี ที่จัดติดต่อกันมายาวนาน เป็นปีที่ 51 ทำให้งานนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ปี เพื่อนๆ รู้มั้ยคะ งานทุ่งศรีเมือง เกิดขึ้นได้อย่างไร?จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่ตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ ร.ศ.112 หรือ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 เป็นต้นมา แต่ยังไม่มีกิจกรรมใดที่พอจะเป็นเอกลักษณ์ร่วมกันของชาวอุดรธานีทั้งจังหวัด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2502 สมัย นายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ริเริ่มจัดงานบวงสรวงสักการบูชาและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์  คู่บ้านคู่เมือง ที่ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องชาว จ.อุดรธานี ได้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พร้อมเฉลิมฉลองงานบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม ของทุกปี ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองโดยใช้ชื่องานว่า “งานทุ่งศรีเมือง”กระทั่งต่อมาในยุคหลัง ๆ เมื่อมีพ่อเมืองคนใหม่ย้ายมาอยู่ที่ จ.อุดรธานี ก็พยายามจะเปลี่ยนชื่องานให้เป็นเอกลักษณ์ถาวรของจังหวัดอุดรธานี แต่ก็ไม่สำเร็จ แล้วในที่สุดก็หนีไม่พ้นที่จะหันมาใช้ชื่องานประจำปีทุ่งศรีเมืองเหมือนเดิมและ งานประจำปีทุ่งศรีเมือง  ซึ่งเป็นครั้งที่ 51 ในยุคของ นายคมสัน เอกชัย มาเป็นผู้ว่าราช การจังหวัดอุดร ธานี คนใหม่ คณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนก็ยังมีมติกำหนดชื่องานว่า “งาน ทุ่งศรีเมือง” จ.อุดรธานี โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีและชาวไทย โดยแบ่งกลุ่มอำเภอจัดนิทรรศการภายใต้แนวทางของคำว่า “KING” คือ  K=knowledge คือ ด้านความรู้ I=Innovation  คือ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ N=Nature ด้านหลักธรรมชาติ และ G=Great คือ ด้านความยิ่งใหญ่งานประจำปีทุ่งศรีเมือง นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดงบสนับสนุน ทั้งการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒน ธรรมรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงตกแต่งภูมิทัศน์เมืองให้พร้อม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยจัด ทำสวนบุปผชาติภายในบริเวณทุ่งศรีเมือง บนเนื้อที่ 10 ไร่ มีซุ้มสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่หาชมได้ยากจากทั่วประเทศมาไว้ตรงนี้ รับรองนักท่องเที่ยวที่มาชมงานจะไม่ผิดหวังกับความงดงามของไม้ดอกไม้ประดับเหล่านี้อย่างแน่นอน

ส่วนรูปแบบของการจัดงานปีนี้ว่าจัดให้มีมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ชื่องาน “บุปผชาติ อุดรธานีใต้ร่มพระบารมี” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงรูปแบบการจัดขบวนแห่บายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดรพร้อมตกแต่งด้วยผ้าหมี่-ขิด ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานี ให้สวยงามตระการ ตาอันเป็นเอกลักษณ์วิถีชีวิตของชาวอีสานและชาว จ.อุดรธานี

นอกจากนั้น กิจกรรมในแต่ละวันจะมีการจัด มหกรรมโฮมพาแลง ยกย่องเชิดชูคนดีศรีอุดรธานี การประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิดการประกวดแข่งขันวัฒนธรรมพื้นบ้าน นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกันทำบุญและรับโชคกับร้านมัจฉากาชาด และชมมหรสพความบันเทิงดนตรีคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังหลายคนตลอดงาน ทั้ง 15 วัน 15 คืน

ใครยังไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะในงานประจำปี ที่ยิ่งใหญ่ อย่าง “งานทุ่งศรีเมือง” ก็ลองแวะมาเที่ยวกันนะคะ  งานทุ่งศรีเมืองจัดขึ้นที่บริเวณทุ่งศรีเมือง ใกล้กับศาลหลักเมือง

การเดินทาง

เชิญแสดงความคิดเห็น