เที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2554

0

บุรีรัมย์ -จังหวัดบุรีรัมย์ จัด “หนึ่งมหัศจรรย์ สองศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง” ในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 3 – 5 เม.ย. 54 ยิ่งใหญ่ อลังการ พิสูจน์ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ แสงพระดวงอาทิตย์ขึ้น ส่องตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ชมการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมชุดใหม่ “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” และอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน

10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมศิลปากร กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2554 ขึ้นในวันที่ 3 – 5 เมษายน 54 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่มีการจัดสืบทอดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดบุรีรัมย์

การจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในปี 2554 นี้ มีความยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ภายใต้ชื่องานว่า “หนึ่งมหัศจรรย์ สองศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.บุรีรัมย์ โดยเฉพาะปราสาทหินพนมรุ้งให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วย

29 30 31 32 15 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28

กิจกรรมสำคัญโดดเด่น ที่จัดให้มีขึ้นภายในงาน

– ชมแสงอาทิตย์ส่องลอด 15 ประตูของปราสาทพนมรุ้ง
(ดวงอาทิตย์ขึ้น วันที่ 3 – 4 – 5 เมษายน 2554 เวลา 06.00 น.)
– พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย
– ชมริ้วขบวนหลวงของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี และ นางจริยา นำเครื่องบวงสรวงประกอบด้วย เทพพาหนะทั้ง 10 นางสนมกำนัล เหล่าทหาร ข้าทาสบริวาร ดำเนินผ่านเสานางเรียงประดับด้วยโคมไฟและธงทิวยิ่งใหญ่อลังการ
– การแสดง แสง เสียง ชุด “งานรมยคีรีราตรีแห่งวนัมรุง”
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรับประทานอาหารแบบโฮปบายดินเนอร์
– การแสดงตลาดนัดโบราณและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์
– พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดการจัดงาน

นอกจากนั้น ในวันที่ 3 – 5 เม.ย. 54 จังหวัดบุรีรัมย์ พาพิสูจน์ปรากฏการณ์มหัศจรรย์โดยมีแสงพระอาทิตย์ ส่องตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ผ่านศิวลึงค์ ซึ่งอยู่กลางปราสาทองค์ประธาน ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้ง เพียงปีละ 4 ครั้ง เท่านั้น นับว่าเป็นการรับพลังแสงอาทิตย์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองช่วงหน้าร้อนนี้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับปี 54 นี้จะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้น ดังนี้

ครั้งที่ 1  ดวงอาทิตย์ตก ตรง 15 ช่องประตู ในวันที่ 5 – 6 – 7 มีนาคม 54
ครั้งที่ 2 ดวงอาทิตย์ขึ้น ตรง 15 ช่องประตู ในวันที่ 3 – 4 – 5 เมษายน 54
ครั้งที่ 3  ดวงอาทิตย์ขึ้น ตรง 15 ช่องประตู ในวันที่ 8 – 9 – 10 กันยายน 54
ครั้งที่ 4  ดวงอาทิตย์ตก ตรง 15 ช่องประตู ในวันที่ 5 – 6 – 7 ตุลาคม 54

เชิญแสดงความคิดเห็น