ข้อควรระวังในการเดินทางเยือนแม่สอด

0

เส้นทางทุกเส้นทางล้วนมีอันตรายรออยู่นะครับ  การศึกษาเส้นทางไว้บ้าง จึงจำเป็นมากต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เดินทางให้ปลอดภัย ต้องรู้จักใช้เส้นทาง เรียนพี่น้องผู้ที่ใช้ยวดยานบนเส้นทางหลวงหมายเลข 105 ตอนตาก – แม่สอด ที่่เคารพทุกท่านขอเวลาท่านสัก 2-3 นาที เพื่ออ่านข้อมูลในคำเตือนนี้ให้หมดก่อนใช้เส้นทางนี้จะเป็นผลดีแก่ตัวท่านเองไปแม่สอด ระวัง “ดอยคา” กลับมาตาก ระวัง “ดอยรวก” เพื่อเตือนความจำของท่านผู้ใช้เส้นทาง จึงขอเน้นจุดสำคัญตามเส้นทางจากตาก – แม่สอด และขอแนะนำทุกท่านด้วยความปรารถนาดี

driver

1. เส้นสีขาวตีเป็นบั้งขวางถนนเป็นระยะๆ แห่งละ 3-5 จุดนั้น คือ เขตที่ท่านต้องลดความเร็วของรถลง เพราะข้างหน้าเป็นจุดอันตรายที่เป็นทางลงเขาชันและโค้งหักศอก

2. ท่านจะต้องปฏิบัติตามป้ายและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด อย่าประมาท

จุดอันตรายมีอยู่ 8 จุด

*เทียวไปแม่สอด มีอยู่ 5 จุด*

– บริเวณดอยคาตั้งแต่ กม.31 (เลยตลาดชาวเขา 2 กม.) ถึง กม.37 เป็นทางลงเขาชันตลอด อย่าขับรถเร็ว

– บริเวณดอยห้วยไม้หก กม.50 – กม.51 เป็นทางลงเขาชัน มีสะพานแคบอยู่ข้างหน้าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

– บริเวณปางมโนราห์ กม.66 – กม.67 โดยขอให้ท่านสังเกตเส้นสีขาวข้างถนน เมื่อท่าน เมื่อท่านเดินทางผ่านศาลเจ้าพ่อพะวอ ไปประมาณ 2 กม. ขอให้ลดความเร็ว

– เนินโค้งห้วยเตย กม.68 – กม.70 (เนินมหัศจรรย์) ซึ่งในความรู้สึกเมื่อขับรถ ท่าน จะเห็นเป็นเนินอยู่ข้าหน้าแต่สภาพเป็นจริงแล้ว เนินที่ท่านเห็นนั้นเป็นทางลงเขา ต้องใช้ความเร็วต่ำไว้

– เนินห้วยหินฝน (หน้าทวีชัยแลนด์) กม.70 – กม.71 เป็นทางลงเขาและโค้งหักศอกต้องให้ระวัง

* เทียวกลับจากแม่สอด มีอยู่ 3 จุด *

– เนินศาลเจ้าพ่อพะวอ กม.62 – กม.63 เมื่อผ่านศาลเจ้าพ่อพะวอ เป็นทางลงเขาโค้งหักศอก ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ (อุบัติเหตุบ่อย)

– เนินผาระกา กม.54 – กม.56 เป็นทางลงเขาชัน และยาวให้ใช้ความเร็วต่ำไว้อย่าประมาทเด็ดขาด

– ดอยรวก กม.16 – กม.20 เป็นทางลงเขาชันและยาวประมาณ 4 กม.เศษ จุดนี้ท่านต้องปฏิบัติตามป้ายจราจร ป้ายเตือน โดยเคร่งครัด มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประจำตรงจุดนี้ ถ้าหากท่านประมาท รถบัสหรือรถหนักต้องหยุด ใช้เกียร์ 1 ที่ กม.20 ถ้าท่านเปลี่ยนเกียร์ระหว่างทาง เกียร์จะไม่เข้ารถจะมาตกเขาที่ กม.17 – กม.18 หากเกิดอุบัติเหตุที่ดอยรวก พยายามเข้าทางฉุกเฉินซ้ายมือที่ กม.17+400 ให้ได้จะช่วยท่านได้มาก

ขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน

โดยเคร่งครัด ภัยพิบัติจะไม่เกิด

ข้อมูลดีๆจาก แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด)

เชิญแสดงความคิดเห็น